Forum Republiki Bialeńskiej
Historia Batawii a jej miejsce na Nordacie i w mikroświecie - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Instytucje i jednostki organizacyjne (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Uniwersytet Bialeński (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Dział: Wydział Historii Najnowszej Mikroświata (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=182)
+----- Dział: Aula imienia prof. A. G. Dugina. (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=189)
+----- Wątek: Historia Batawii a jej miejsce na Nordacie i w mikroświecie (/showthread.php?tid=1026)Historia Batawii a jej miejsce na Nordacie i w mikroświecie - AndrzejSwarzewski - 09-11-2019

Wykład wygłoszony na Uniwersytecie Batawskim im. Fiodora Swirydiuka 25 października br.
Cytat:Historia Batawii jest niezwykle burzliwa. Batawia niejednokrotnie była już republiką, królestwem, republiką ludową, imperium, hrabstwem w ramach Abachazji, kaganatem, państwem stowarzyszonym z Hagalem, została także podzielona na części w wyniku wojny domowej... A to wszystko w niespełna pięć lat. Batawia powstała bowiem 12 lutego 2015. 

Mówiąc o Batawii trzeba powiedzieć o Szymonie Uchastoku. Jeśli kiedyś napiszę własne "Ćwiczenia z zachwytu", to jeden z esejów poświęcę właśnie tej postaci. Karierę rozpoczął w Dreamlandzie, jednak w pełni wyraził się na Nordacie. Współtworzył II Rzeczpospolitą i był jej prezydentem (2014-2015), współtworzył Batawię i pełnił tu przeróżne funkcje przywódcze (prezydent, król, naczelnik). Po upadku Batawii w 2018 roku utworzył Winkulię (obecnie Egvalland, kraj związkowy Federacji Nordackiej). Słuch o nim zaginął, nie jest aktualnie aktywnym politykiem, więc można pokusić się o pewne podsumowanie tej postaci, które będzie mogło ulec zmianie w przypadku powrotu. Szymon Uchastok był typem pioniera i architekta, o czym świadczą utworzone przez niego państwa. Za jego największe dzieło należy uznać Batawię, która nawet bez jego udziału jest w stanie funkcjonować jako kraj niepodległy. 

Drugą postacią mocno związaną z Batawią jest akualny król Piotr Pawłowicz, panujący dawniej nad tym krajem jako Fryderyk I. Jest to postać szeroko znana na całej Nordacie, przedstawiciel podzielonego obecnie Rodu Dostojewskich, szanowany obywatel bialeński. W przypadku obecnego króla nie pokuszę się o żadne podsumowanie, gdyż jest aktualnym uczestnikiem polityki. Mogę podzielić się jedynie postrzeżeniem, że obserwuję go od dłuższego czasu, niemalże od początków działalności (na v-świat przyszedł w Hasselandzie w 2014 roku) i jestem pod wrażeniem dokonanych postępów oraz pełen nadziei na przyszłość. Być może w przyszłości będzie można powiedzieć, że Batawia ma dwóch ojców: założyciela-architekta Szymona Uchastoka oraz katechona-cywilizatora Piotra Pawłowicza. 

O licznych przemianach w historii Batawii można mówić bardzo długo i szczegółowo je analizować, albo też wysnuć ogólny wniosek. Był to chaos pełen dezorganizacji, walki o władzę, nieumiejętności porozumienia się, naprzemiennego uzależniania się od obcych wpływów i wyswobadzania się z nich. Nic nowego na Nordacie. Jednak w tytule wykładu zaznaczyłem, że będziemy mówić o związkach historii Batawii z jej rolą na Nordacie i w mikroświecie. Czy więc dokonana przeze mnie ocena historii batawskiej wiąże się z negatywną prognozą na przyszłość? W żadnym wypadku. Wielokrotnie obserwowanym procesem jest przechodzenie społeczności barbarzyńskich do cywilizacji, zaś państw cywilizowanych do dekadencji. Mikroświat jest u progu wieków ciemnych, które ogarną niemal całą planetę. Już nad olbrzymimi połaciami terenu, również na Nordacie, unosi się ciemna mgła. Nie ma tam żadnej państwowości. Również w państwach wciąż istniejących coraz częściej ignoruje się ogromne tereny zgromadzone w czasie szczytowego rozwoju. 

Dziejowym zadaniem Batawii jest przechowanie tradycji i zdobyczy mikroświata rozkładanego przez procesy entropii i w miarę możliwości rozwinięcie ich. Batawia może swoje zadanie wykonać, wykonać częściowo lub nie wykonać wcale. Wykona je całkowicie, jeśli przechowa w sobie cywilizację, by następnie promieniować nią na cały świat, niczym Rosjanie będący kontynuatorami cywilizacji cesarstwa wschodniorzymskiego i Grecji oraz Germanie, który wskrzesili Cesarstwo Rzymskie i na podstawie jego dziedzictwa oraz własnych wytworów stworzyli cywilizację zachodnią. Zadanie zostanie wykonane częściowe, jeśli dojdzie tylko do przechowania dziedzictwa, bez szczególnego zrozumienia go, jak było to w przypadku Arabów przechowujących grecką tradycję filozoficzną, ale nie rozumiejących jej w pełni. Zadanie nie zostanie wykonane, jeśli Batawia ulegnie dekadencji opanowującej państwa mające swoje największe osiągnięcia za sobą. 

Drodzy Przyjaciele, Nordata i mikroświat czekają na batawski renesans. Dziękuję za przeczytanie i zapraszam do dyskusji. [Obrazek: smile.png]