Forum Republiki Bialeńskiej
Oświadczenie o zakończeniu działalności - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Życie w Bialenii (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Pałac Prezydencki (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Wątek: Oświadczenie o zakończeniu działalności (/showthread.php?tid=1039)Oświadczenie o zakończeniu działalności - AndrzejSwarzewski - 10-11-2019

Panie Prezydencie,

Jako ostatni Kahin Kościoła Mazdaistycznego składam, zgodnie z ust. 2 art. 6 Ustawy o zrzeszeniach deklarację o zakończeniu działalności zrzeszenia. 

Dodam, że ze względu na brak aktywności przez okres powyżej 60 dni (art. 6, ust. 1 Ustawy o zrzeszeniach) wyrejestrowane powinny zostać:
  1. Partie polityczne: Ruch Czwartej Pozycji i Sługa Narodu - Inicjatywa Bialeńska. 
  2. Związki wyznaniowe: Bractwo Zielonego Promienia i Zjednoczenie Budzimirystów w Bialenii. Deklarację o zakończeniu działalności złożył też Patriarcha Apostolskiego Kościoła Bialenii.
Ponadto informuję też, że nie będę prowadził przedsiębiorstwa: Banku Alternatywnego "BialCoin". Widzę też inne przedsiębiorstwa, które nie funkcjonują i w najbliższym czasie nie będą (czyli są nieaktywnymi, czasem pustymi działami), ale nie odnajduję w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przepisu regulującego zasady ich wyrejestrowania. 

Jeśli uzyskam pozwolenie, to sam poprzenoszę działy ww. zrzeszeń i przedsiębiorstwa do archiwum. Ponadto, wiele wskazuje na to, że Ludowy Komitet Gospodarki też już nie zacznie działalności, więc proponuję, bym i jego dział przeniósł do archiwum. Nadszedł również czas, by przenieść do archiwum dział Szczytu Rady Państw Nordaty. We "W życiu w Bialenii" zostaną więc trzy działy. Proponuję przyłączyć Plac Zielony i Forum Obywatelskie (widoczne tylko dla obywateli) do kategorii "Władze Republiki Bialeńskiej" i zmienić jej nazwę. Zaś Bialeńską Ligę Przebojów można przenieść do "Instytucji i jednostek organizacyjnych".


RE: Oświadczenie o zakończeniu działalności - Ronon Dex - 10-11-2019

Oczywiście zgadzam się abyś sam poprzenosił odpowiednie działy do archiwum.

Tak na marginesie trzeba będzie siąść i zrobić porządne rejestry. Pomyślę nad tym...


RE: Oświadczenie o zakończeniu działalności - Ametyst Faradobus - 10-11-2019

Przecież Zjednoczenie Budzimirystów ma się świetnie, tak materialnie, jak i duchowo.