Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o rejestrację zrzeszenia - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Życie w Bialenii (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Pałac Prezydencki (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Wątek: Wniosek o rejestrację zrzeszenia (/showthread.php?tid=1114)Wniosek o rejestrację zrzeszenia - Andriej Iwanow - 30-11-2019

Wnoszę o rejestrację Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu.
Cytat:STATUT KOŚCIOŁA OSTERYJSKIEGO NA WYGNANIU

  1. Kościół Osteryjski na Wygnaniu jest związkiem wyznaniowym działającym w Republice Bialeńskiej i w całym Pollinie.
  2. Kościół Osteryjski na wygnaniu wyznaje wiarę chrześcijańską.
  3. Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.
  4. Celem działalności Kościoła jest zachowanie i podtrzymywanie dziedzictwa osteryjskiej kultury i osteryjskiego chrześcijaństwa, a także odbudowa Osterii.
  5. Do Kościoła Osteryjskiego należą wszyscy ci, którzy przeszli obrzęd włączenia do wspólnoty, o ile nie zostali ekskomunikowani.
  6. Ekskomunikować może każdy biskup, ale jedynie Arcybiskup Divogradu i całej Osterii ma przywilej zdjąć ekskomunikę.
  7. Głową Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu jest Arcybiskup Divogradu i całej Osterii, może on nosić także inne tytuły oprócz tego.
  8. Arcybiskup Divogradu i całej Osterii jest wybierany w głosowaniu przez wszystkich wiernych Kościoła spośród duchowieństwa Kościoła; funkcję sprawuje przez okres jednego roku.
  9. Zwykłą siedzibą Arcybiskupa Divogradu i całej Osterii jest Divograd, póki zaś Osteria nie zostanie odnowiona, tymczasową siedzibą jest Wolnograd.
  10. Pierwszym Arcybiskupem Divogradu i całej Osterii zostaje Andriej Iwanow
Podpisano: Andriej Iwanow.


RE: Wniosek o rejestrację zrzeszenia - Ronon Dex - 30-11-2019

Wydaję zgodę na rejestrację stowarzyszenia o charakterze wyznaniowym, noszącego nazwę "Kościół Osteryjski na Wygnaniu".

[Obrazek: 3_28_10_19_9_28_25.png]

Utworzyłem dział - http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=179
Nadałem Andriejowi uprawnienia moderatora w tym dziale.


RE: Wniosek o rejestrację zrzeszenia - Andriej Iwanow - 30-11-2019

Dziękuję.