Forum Republiki Bialeńskiej
Statut Kościoła - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Instytucje i jednostki organizacyjne (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Związki wyznaniowe (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=38)
+---- Dział: Kościół Osteryjski na Wygnaniu (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=179)
+---- Wątek: Statut Kościoła (/showthread.php?tid=1116)Statut Kościoła - Andriej Iwanow - 30-11-2019

STATUT KOŚCIOŁA OSTERYJSKIEGO NA WYGNANIU

  1. Kościół Osteryjski na Wygnaniu jest związkiem wyznaniowym działającym w Republice Bialeńskiej i w całym Pollinie.
  2. Kościół Osteryjski na wygnaniu wyznaje wiarę chrześcijańską.
  3. Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.
  4. Celem działalności Kościoła jest zachowanie i podtrzymywanie dziedzictwa osteryjskiej kultury i osteryjskiego chrześcijaństwa, a także odbudowa Osterii.
  5. Do Kościoła Osteryjskiego należą wszyscy ci, którzy przeszli obrzęd włączenia do wspólnoty, o ile nie zostali ekskomunikowani.
  6. Ekskomunikować może każdy biskup, ale jedynie Arcybiskup Divogradu i całej Osterii ma przywilej zdjąć ekskomunikę.
  7. Głową Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu jest Arcybiskup Divogradu i całej Osterii, może on nosić także inne tytuły oprócz tego.
  8. Arcybiskup Divogradu i całej Osterii jest wybierany w głosowaniu przez wszystkich wiernych Kościoła spośród duchowieństwa Kościoła; funkcję sprawuje przez okres jednego roku.
  9. Zwykłą siedzibą Arcybiskupa Divogradu i całej Osterii jest Divograd, póki zaś Osteria nie zostanie odnowiona, tymczasową siedzibą jest Wolnograd.
  10. Pierwszym Arcybiskupem Divogradu i całej Osterii zostaje Andriej Iwanow.RE: Statut Kościoła - ʿĀlija zawdżat Akrypa - 30-11-2019

> Pollinie

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

> Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.

Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V.

> Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.

A tak wogle, ciekawe czy takie osoby jak ty wogle wiedzą W CO naprawdę wierzy realowy KK. Zadanie na dobry początek: opisz własnymi słowami, co to znaczy że hostia i wino które unosi ksiądz na mszy to ciało i krew Jezusa Chrystusa.


RE: Statut Kościoła - Andriej Iwanow - 01-12-2019

To oznacza, że to, co wcześniej było chlebem i winem, staje się Ciałem i Krwią Chrystusa, przy jednoczesnym zachowaniu wcześniejszych właściwości. Substancja się zmienia, forma pozostaje ta sama.