Forum Republiki Bialeńskiej
ROZKAZY PERSONALNE - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Instytucje i jednostki organizacyjne (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Dział: Dowództwo (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=71)
+----- Dział: Rozkazy (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=72)
+----- Wątek: ROZKAZY PERSONALNE (/showthread.php?tid=229)ROZKAZY PERSONALNE - Ronon Dex - 06-05-2019

Rozkaz personalny
nr 1/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 06.05.2019 =


1. Admirała Thomasa von Lisendorff, na jego wniosek przywracam do czynnej służby i wyznaczam na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

2. Pułkownika Piotra Pawłowicza, na jego wniosek przywracam do służby czynnej - do czasu wyznaczenia na stanowisko służbowe pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

3. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że niżej wymienieni posiadają następujące stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej:

- Ronon Dex - Marszałek Wielki (służba czynna - stopień przyznany na stałe)
- Thomas von Lisendorff - Admirał (służba czynna)
- Andrzej Swarzewski - Generał Dywizji Wojsk Lądowych (rezerwa)
- Piotr Pawłowicz - Pułkownik Wojsk Lądowych (służba czynna)
- Akrypa Ali Shariati - Sierżant Sił Powietrznych (rezerwa)
- Ametyst Faradobus - Kapral Wojsk Lądowych (rezerwa)Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon DexRE: ROZKAZY PERSONALNE - Ronon Dex - 04-06-2019

Rozkaz personalny
nr 2/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 04.06.2019 =


1. Generała Brygady Iwana Pietrowa, na jego wniosek przywracam do czynnej służby w Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2. Do czasu wyznaczenia na stanowisko służbowe gen. Pietrow pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon DexRE: ROZKAZY PERSONALNE - Ronon Dex - 15-08-2019

Rozkaz personalny
nr 3/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 15.08.2019 =


1. Filipa Powietrznego, na jego wniosek powołuję do służby czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w stopniu szeregowego Sił Powietrznych.

2. Do czasu ukończenia szkolenia i wyznaczenia na stanowisko służbowe szer. Powietrzny pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon DexRE: ROZKAZY PERSONALNE - Ronon Dex - 25-08-2019

Rozkaz personalny
nr 4/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 25.08.2019 =


1. Dala celów ewidencyjnych stwierdza się, że szeregowy Filip Powietrzny zmienił personalia na Łukasz Filex.

2. Szer. Filex pozostaje dalej w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon DexRE: ROZKAZY PERSONALNE - Ronon Dex - 29-08-2019

Rozkaz personalny
nr 5/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 29.08.2019 =


1. Joahima-von-R, na jego wniosek powołuję do służby czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w stopniu szeregowego Sił Powietrznych w Korpusie Kosmicznym.

2. Do czasu ukończenia szkolenia i wyznaczenia na stanowisko służbowe szer. Joahim-von-R pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon DexRE: ROZKAZY PERSONALNE - Ronon Dex - 02-09-2019

Rozkaz personalny
nr 6/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 02.09.2019 =


1. Szeregowego Łukasza Filexa mianuję na stopień podporucznika Sił Powietrznych.

2. Podporucznikowi Filexowi powierza się zadanie znalezienia i wyznaczenia lokalizacji pod budowę bazy wojskowej (baza morska i lotnicza oraz garnizon) na Wyspach Przyjaźni.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące bazy zostaną określone odrębnym dokumentem.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon DexRE: ROZKAZY PERSONALNE - Ronon Dex - 30-09-2019

Rozkaz personalny
nr 7/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 30.09.2019 =

1. Admirała Thomasa von Lisendorff, na jego wniosek przywracam do czynnej służby i wyznaczam ponownie na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

2. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że podporucznik Filex nosi obecnie nazwisko Kamil Veriopin.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex.