Forum Republiki Bialeńskiej
Informacja dla Parlamentu - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Parlament Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=7)
+---- Dział: XLII kadencja Parlamentu RB (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=120)
+---- Wątek: Informacja dla Parlamentu (/showthread.php?tid=413)Informacja dla Parlamentu - AndrzejSwarzewski - 12-06-2019

Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo! 

Informuję, że powołałem Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=412

Pragnę również poinformować, że zgodnie z Konstytucją "Parlament może wyrazić wotum nieufności względem ministra na drodze uchwały. W przypadku wyrażenia wotum nieufności względem któregokolwiek z nich, Prezydent Republiki Bialeńskiej jest zobowiązany do jego odwołania."
Apeluję jednak o nieczynienie tego. Pokrótce postaram się wyjaśnić swoje decyzje. 
Poseł Lisendorff został powołany na urząd Ministra-Wiceprezydenta (taka dziwna nazwa, bo zgodnie z Konstytucją mogę powoływać do Gabinetu ministrów, o urzędzie wiceprezydenta nie ma mowy) jako szef zwycięskiej partii, ale także doświadczony i zasłużony bialeński polityk. Będzie on zarządzał pracami Gabinetu oraz wspierał mnie w wykonywaniu obowiązków. 
Piotr Pawłowicz został Ministrem Spraw Zagranicznych ze względu na doświadczenie z wielu państw, a także w uznaniu dla pracy nad sobą oraz wzrostu poziomu działalności. Oczywiście może liczyć na moją pomoc. Nie ma lepszej nauki, niż nauka w praktyce u boku nauczyciela. 
Wybór Akrypy Ali Shariati na stanowisko Ministra Morale wynika z faktu znanych mi od dłuższego czasu planów na podobną działalności. Tutaj nie muszę wiele tłumaczyć, Akrypa na pewno sobie poradzi. A w przypadku spadków chęci i motywacji (w tym przypadku to jedyne zagrożenie), obiecuję wsparcie.
Obserwatorami zostały osoby niezbędne, pełniące najważniejsze niepolityczne funkcje w kraju: Główny Administrator, Głównodowodzący Sił Zbrojnych oraz Lew Wolnogradu. 
Pragnę jednak zapewnić obywateli, że nasza siódemka nie stanie się "grupą trzymającą władzę", ani salonem. Najważniejsze kwestie będą podejmowane wspólnie w gronie wszystkich Obywateli. Naszym celem będzie jeszcze lepsza praca dla dobra Republiki, choć i tak dajemy z siebie wszystko. 

Jeśli ministrowie zechcą, to zachęcam do wygłoszenia krótkich expose (na długie nie ma sensu się silić, lepiej rozpocząć rzeczywiste działania Wink ). 

Chętnym do pracy w ramach poszczególnych ministerstw przypominam, że "Każdy z ministrów stoi na czele kancelarii. Członkiem kancelarii zostać może każdy obywatel Republiki Bialeńskiej. Kancelaria pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Kancelarie tworzone są na podstawie rozporządzenia Prezydenta lub danego ministra."

Dziękuję za uwagę.