Forum Republiki Bialeńskiej
ROZKAZY LOGISTYCZNE - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Instytucje i jednostki organizacyjne (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Dział: Dowództwo (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=71)
+----- Dział: Rozkazy (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=72)
+----- Wątek: ROZKAZY LOGISTYCZNE (/showthread.php?tid=762)ROZKAZY LOGISTYCZNE - Ronon Dex - 03-09-2019

Rozkaz logistyczny
nr 1/L/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 03.09.2019 =1. Podporucznikowi Łukaszowi Filex poleca się znalezienie i wytyczenie miejsca pod infrastrukturę wojskową na terenie Wysp Przyjaźni.

2. Infrastruktura wojskowa na w tym regionie ma obejmować:
- Bazę morską.
- Bazę lotniczą.
- Bazę wojsk lądowych.
- Obiekty służące obronie przeciwlotniczej.
- Obiekty służące zapewnieniu kontroli obszaru powietrznego
- Obiekty pomocnicze i logistyczne.

3. Baza morska, baza lotnicza oraz baza dla elementów wojsk lądowych powinny znajdować się blisko siebie, najlepiej na jednym terenie, który będzie można łatwo oznaczyć i wydzielić dla wyłącznego operowania Sił Zbrojnych RB.

4. Teren przeznaczony pod bazę morską powinien nadawać się do budowy dużego portu, który będzie mógł przyjmować również największe okręty oraz będzie umożliwiał stałe bazowanie grupy bojowej Marynarki Wojennej.

5. Teren pod bazę lotniczą powinien umożliwiać budowę lotniska wraz z infrastrukturą, które umożliwi długotrwałe bazowanie i operowanie skrzydła lotniczego oraz dodatkowo obsługę lotnictwa morskiego przebazowywanego z okrętów lotniczych.

6. Teren pod bazę elementów wojsk lądowych powinien umożliwiać budowę obiektów mogących pomieścić siły jednej dywizji zmechanizowanej typu L wg obowiązujących struktur oraz dodatkowo przebywanie tam sił mobilnych lotniczo lub drogą morską równoważnych jednej brygadzie.

7. Tereny pod elementy obrony przeciwlotniczej powinny umożliwiać rozmieszczenie brygady obrony przeciwlotniczej SP.


8. Tereny pod elementy kontroli obszaru powietrznego powinny umożliwiać rozmieszczenie brygady radiotechnicznej SP.

9. Podporucznik Filex podczas dokonywania wyboru terenu pod budowę infrastruktury wojskowej powinien zwrócić uwagę na takie rozmieszczenie obiektów wojskowych, aby unikać konfliktów z ludnością cywilną. Jednocześnie infrastruktura wojskowa powinna być tak rozmieszczona by mogła wygodnie korzystać z zaopatrzenia na rynku lokalnym.

10. Powyższe czynności podporucznik Filex ma dokonać w porozumieniu z władzami regionu, tak aby zarówno Siły Zbrojne RB, jak i miejscowa ludność odniosły największe korzyści z umiejscowienia baz wojskowych na terenach Wysp Przyjaźni.

11. Termin wykonania zadania - 14.09.2019.

Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon DexRE: ROZKAZY LOGISTYCZNE - Ronon Dex - 08-12-2019

Rozkaz logistyczny
nr 2/L/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 08.12.2019 =1. Sprzęt wycofany z eksploatacji bieżącej Sił Zbrojnych RB zostanie zinwentaryzowany, a jego część zostanie przekazana Gwardii Rzeszy - zgodnie z dalszymi ustaleniami podejmowanymi przez Lwa Wolnogradu i Dowódcę Sił Zbrojnych RB.

2. Dowództwo Sił Zbrojnych stwierdza, że lennicy, którzy swoimi kontyngentami współtworzą Gwardię Rzeszy, również mogą otrzymać sprzęt z zapasów Sił Zbrojnych RB.

Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex