Forum Republiki Bialeńskiej
ELEKCJA PREZYDENCKA - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Instytucje i jednostki organizacyjne (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Archiwum (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=134)
+---- Dział: Parlament Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=7)
+----- Dział: XLIV kadencja Parlamentu RB (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=178)
+----- Wątek: ELEKCJA PREZYDENCKA (/showthread.php?tid=937)

Strony: 1 2 3 4 5


ELEKCJA PREZYDENCKA - AndrzejSwarzewski - 10-10-2019

Szanowni Obywatele,
Zgodnie z artykułem 9. Ordynacji wyborczej debata elekcyjna rozpocznie się jutro o 22:00 i potrwa 24 godziny. 1 tura wyborów prezydenckich rozpocznie się o 22:00 12 października i potrwa 48 godzin, tj. do 22:00 14 października. Jeśli zaistnieje konieczność przeprowadzenia kolejnych tur, będą się one odbywać bezpośrednio po sobie i każda z nich potrwa 24 godziny. 

Jeszcze raz przypomnę nazwiska kandydatów (kolejność według ilości folwarków):
1) Ronon Dex,
2) Thomas von Lisendorff,
3) Jan Sapieha,
4) Kamil Veriopin,
5) Joahim von Ribertrop

Uprawnieni do czynnego udziału w wyborach są natomiast:
 1. Marek Bajtuś;


 2. Ronon Dex;


 3. Jan Sapieha;


 4. Andrzej Swarzewski;


 5. Ali ibn Abi Talib;


 6. Ametyst Faradobus;


 7. Piotr Pawłowicz Dostojewski;


 8. Leszek Roskohard;


 9. Karol Medycyjski;


 10. Pak Myong Il;


 11. Irmin-Ward;


 12. Kamil Veriopin;


 13. Joahim von Ribertrop;


 14. ʿĀlija zawdżat Akrypa.


 15. Thomas von Lisendorff;


 16. Akrypa Ali Shariati
Ponownie zachęcam wszystkich do szczegółowego przeanalizowania Ordynacji wyborczej w celu poznania zasad według których odbędzie się elekcja. Zachęcam ponadto do udziału w pozaparlamentarnej debacie wyborczej. RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - ʿĀlija zawdżat Akrypa - 10-10-2019

> Uprawnieni do biernego udziału w wyborach

Chyba czynnego?


RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - AndrzejSwarzewski - 10-10-2019

A jednak ktoś czyta! Tak, oczywiście czynnego.


RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - AndrzejSwarzewski - 11-10-2019

Szanowni Obywatele,
Rozpoczynamy 24-godzinną debatę elekcyjną. 
Moje pytanie do wszystkich kandydatów: Czy zgadzacie się podpisać artykuły andrzejowskieRE: ELEKCJA PREZYDENCKA - Joahim-von-R - 11-10-2019

Tak


RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - Ronon Dex - 11-10-2019

Jak już napisałem w temacie... to są sprawy fundamentalne w naszym republikańskim i demokratycznym kraju - oczywiście, że się pod tym podpisuję.


RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - Kamil Veriopin - 11-10-2019

Podpisuję


RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - Ronon Dex - 12-10-2019

Moje pytanie do kandydatów na urząd Prezydenta (szczególnie do tych, którzy nie wypowiadali się w debacie poza Parlamentem lub wypowiadali się bardzo lakonicznie) jest proste:

Dlaczego chcecie zostać Prezydentem RB, jaka jest Wasza motywacja by objąć ten najwyższy urząd w Państwie? Z czego wynika chęć pełnienia tego urzędu?

Ja swoje powody wyjaśniłem zarówno w programie przedwyborczym, jak i w debacie pozaparlamentarnej - ale chciałbym poznać Wasze powody, bo na to pytanie dotychczas odpowiedzi nie uzyskałem, a interesuje mnie to zarówno jako przewodniczącego Parlamentu, Dowódcę Sił Zbrojnych oraz jako zwykłego obywatela tego kraju.


RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - Kamil Veriopin - 12-10-2019

Nie wiem, jak Wy, ale myślę, że mam najwięcej zapału do robienia czegoś...


RE: ELEKCJA PREZYDENCKA - Thomas von Lisendorff - 12-10-2019

Andrzeju, oczywiście że tak.

Rononie.
Kandyduję, ponieważ Bialenii potrzebny jest przywódca który utrzyma obecny poziom kraju a nawet będzie starał się go podnieść.