Forum Republiki Bialeńskiej
Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Instytucje i jednostki organizacyjne (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Dział: Siły Powietrzne (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=78)
+----- Dział: Działania (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=80)
+----- Wątek: Remonty, modernizacje, reorganizacje... (/showthread.php?tid=946)

Strony: 1 2


Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 13-10-2019

Przez prawie 3 lata niewiele się działo w naszych Siłach Powietrznych i choć są one dobrze zorganizowane, wyposażone i opisane - to jednak lata eksploatacji samolotów zrobiły swoje... Część sprzętu należy wymienić, a większość poddać remontom i modernizacjom. Do tego pojawiło się nowe wyzwanie... czyli zapewnienie lotniczej osłony na Wyspach Przyjaźni.

Na pierwszy ogień poszły 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz 3. Skrzydło Obrony Powietrznej.

Dwie eskadry 3. Skrzydła zostały już w 2016 roku wyposażone w bardzo nowoczesne, ale drogie i kosztowne w eksploatacji samoloty typu F-9A. W związku z dużymi kosztami zakupiono w 2016 tylko 32 samoloty tego typu, które weszły na wyposażenie 33. Eskadry Obrony Powietrznej oraz 34 Eskadry Obrony Powietrznej... po 16 samolotów w każdej, które były uzupełnione samolotami dwumiejscowymi F-1B - ponieważ F-9A nie ma odmiany dwumiejscowej i ze względu na duże koszty nie jest przewidywane jej opracowanie.

[Obrazek: mYWkvtT.jpg]
F-9A - samoloty zostały utrzymane w dotychczasowej barwie złożonej z dwóch odcieni szarości, ale przywrócono barwne znaki rozpoznawcze (w stonowanych kolorach) i zamiast godła na statecznikach malowana jest teraz flaga państwowa.

W chwili obecnej Siły Powietrzne zakupiły kolejne 32 samoloty F-9A, które wejdą na wyposażenie również 31 Eskadry Obrony Powietrznej oraz 32 Eskadry Obrony Powietrznej, które dotychczas były wyposażone w samoloty typu F-2A/B.

Całe 3. Skrzydło Obrony Powietrznej będzie więc wyposażone w najnowocześniejsze samoloty F-9A - razem Siły Powietrzne będą miały 64 takie samoloty. 

[Obrazek: PB8dfqK.jpg]
F-9A o numerze 3202 czyli samolot podczas prób i przewidziany do wprowadzenia w 32 ELT zamiast dotychczasowych F-1A/B.

Do rozwiązania pozostał jeszcze problem szkoleniowych maszyn dwumiejscowych, bo używane w tych eskadrach F-1B mocno się już zestarzały. Zastąpią je dwumiejscowe samoloty F-2D - po dwa w każdej z czterech eskadr obrony powietrznej.

[Obrazek: eG0wFXA.jpg]
Dwumiejscowy F-2D z 34 Eskadry Obrony Powietrznej.

Wycofane z eskadr obrony powietrznej samoloty F-2 i B zostają obecnie poddawane gruntownym remontom, połączonym z modernizacją, która obejmuje wymianę zużytych silników i innych elementów płatowca oraz daleko idącą modernizacja awioniki. Ma to zbliżyć tą odmianę samolotu do nowocześniejszych F-2C/D. Docelowo samoloty F-2A/B mają wejść w skład dwóch eskadr nowego skrzydła lotniczego, które będzie stacjonować na Wyspach Przyjaźni.

[Obrazek: fKFdzJF.jpg]
Wyremontowany i zmodernizowany F-2A na lotnisku przyfabrycznym RAT - na samolocie namalowano numer 9103, ponieważ Siły Powietrzne przewidziały ten egzemplarz na wyposażenie nowo formowanej 91 Eskadry Lotnictwa Taktycznego czyli jednostki lotniczej dla nowego (dziewiątego) skrzydła, które ma stacjonować na Wyspach Przyjaźni.

Zresztą i F-2C/D zostały poddane procedurom remontowym i modernizacyjnym - wymieniono zużyte elementy i zmodernizowano awionikę oraz systemy uzbrojenia. Samoloty przy tej okazji otrzymały nowe malowanie... W przypadku tych samolotów, których jednym z głównych zadań (poza prowadzeniem walki powietrznej) jest atakowanie celów naziemnych - Siły Powietrzne odeszły od jednolitego szarego malowania, mającego maskować samoloty tylko na tle nieba. Maszyny otrzymały trójbarwny kamuflaż - lepiej maskujący (deformujący kształt) na tle ziemi, ale jednocześnie utrzymano stonowaną kolorystykę, aby sprawdzał się również na tle nieba.

[Obrazek: m4Xahsx.jpg]
Wyremontowany F-2C nr 1210 z 12 Eskadry Lotnictwa Taktycznego - w nowym malowaniu i oznakowaniu.

Przy okazji nowego malowania wypróbowano i wprowadzono nowe oznakowanie samolotów. Ponieważ samoloty nie będą już jasno szare, to zrezygnowano w ich przypadku ze znaków o zmniejszonej widzialności, które były utrzymane w odcieniach szarości. Na remontowanych samolotach namalowano znaki w odmianie podstawowej czyli zielono-białej, ale dla zmniejszenia ich widzialności rozmiar znaków nieco się zmniejszył, a kolory mają barwy stonowane czyli nie jest to idealnie "bialeńska zieleń", ale kolor nieco bardziej "blady"... podobnie z bielą. - też nie jest "ostra".

Zmianie uległo też oznakowanie na stateczniku pionowym. W chwili gdy tworzono nasze Siły Powietrzne to flaga państwowa było jednolicie zielona, co słabo nadawało się na oznakowanie samolotów... a wiec na stateczniku malowano uproszczone godło, które jednak nie było zbyt czytelne. Obecnie mamy flagę trójkolorową, a więc na remontowanych samolotach zamiast godła na stateczniku malowana jest flaga państwowa.

Ważną zmianą modernizacyjną samolotów F-2C/D było dostosowanie ich do używania dodatkowych koforemnych zbiorników paliwa. Samolot zamiast zabierać na podwieszeniach zbiorniki odrzucane, może być wyposażone w dodatkowe zbiorniki przylegające do kadłuba. Ma to taka zaletę, że w niewielkim stopniu zwiększa opór powietrza w locie (w przeciwieństwie do dużych zbiorników podwieszanych) i nie ma konieczności odrzucania zbiorników przed walką manewrową - jak to się dzieje zwykle w przypadku posiadania zbiorników podwieszanych. Do tego zbiorniki koforemne nie zabierają miejsca na podwieszeniach, gdzie można umieścić więcej uzbrojenia.

[Obrazek: QtT6Wov.jpg]
F-2D nr 1306 z 13 Eskadry Lotnictwa Taktycznego z zamontowanymi zbiornikami koforemnymi.

Remonty i modernizacje objęły również samoloty A-2A z 14 Eskadry Lotnictwa Taktycznego oraz 24 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Samoloty te są wyspecjalizowanymi samolotami szturmowymi i również w ich przypadku dokonano zmiany malowania i oznakowania. Pierwotnie A-2A były malowane prawie identyczne jak samoloty F-2 z pozostałych eskadr lotnictwa taktycznego - ale malowanie to nie do końca się sprawdzało i remontowane samoloty zostały pomalowane w trójbarwny kamuflaż dobrze maskujący samoloty na tle ziemi.

[Obrazek: vA76uhQ.jpg]
A-2A nr 2401 z 24 Eskadry Lotnictwa Taktycznego - w nowym malowaniu i oznakowaniu.

Podobnie jak w przypadku samolotów F-2, przywrócono malowanie kolorowych znaków rozpoznawczych oraz zgodnie z nowym standardem na statecznikach pionowych umieszczono flagę państwową.

[Obrazek: tb8qCcu.jpg]
Samolot A-2A nr 2416 z tej samej 24 Eskadry Lotnictwa Taktycznego - dobrze widoczna flaga na stateczniku.

Na chwilę obecna pozostaje jeszcze otwarta sprawa sformowania 9. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, które ma stacjonować na Wyspach Przyjaźni. na chwile obecną pewne jest tylko to, że będą w jego skład wchodziły dwie eskadry wyposażone w samoloty F-2A/B wycofane z 31 Eskadry Obrony Powietrznej oraz 32 Eskadry Obrony Powietrznej - które utworzą 91 i 92 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego.

Jeszcze nie podjęto decyzji w sprawie dwóch pozostałych eskadr bojowych dla tego skrzydła - ścierają się różne koncepcje ich wyposażenia w sprzęt lotniczy. Biorąc pod uwagę dość specyficzne warunki na wyspach oraz dużą odległość od głównych terenów Republiki - poszukiwane są najlepsze sposoby rozwiązania problemu zapewnienia wyspom obrony powietrznej.

Po zakończeniu modernizacji samolotów F-2 i A-2 oraz wyprodukowaniu całej drugiej partii maszyn F-9A przedsiębiorstwo Ronon Air Tech ma zająć się remontami i modernizacją pozostałych samolotów Sił Powietrznych.


RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 25-10-2019

Największe zmiany - jeśli chodzi o bojowe jednostki lotnicze są planowane w 4. Skrzydle Lotnictwa Rozpoznawczego - gdzie dokona się wymiana sprzętu, jak i zmianie ulegnie samo przeznaczenie i zadania tego związku taktycznego.

Całkowicie przezbrojone zostaną 43. Eskadra i 44. Eskadra, które dotychczas były eskadrami rozpoznawczymi - ich wyposażenie stanowiły samoloty RF-1A, będące wyspecjalizowaną odmianą lekkiego samolotu myśliwskiego F-1 oraz samoloty wczesnego ostrzegania EC-2, będące wersją samolotu transportowego C-2. Samoloty te jednak się zestarzały... Zarówno jednomiejscowe myśliwce F-1A, jak i ich dwumiejscowe odmiany F-1B zostały już wycofane z lotnictwa bojowego (ostatnie egzemplarze były w eskadrach wyposażonych w samoloty F-9A, służąc celom treningowym - ale zastąpiły je nowocześniejsze samoloty F-2D) i skierowane do szkolenia. Są teraz samolotami przejściowymi w Ośrodku Szkolenia Sił Powietrznych

[Obrazek: a5WvZAp.png]
Samoloty  FA-5C przeznaczone do służby na Wyspie Bialeńskiej i Anatolii zostały pomalowane podobnie do nowego malowania samolotów F-2C/D - czyli otrzymały trójkolorowy, stonowany kolorystycznie kamuflaż.

Z drugiej strony współcześnie nie ma sensu utrzymywać wyspecjalizowanych samolotów rozpoznawczych, będących odmianami samolotów myśliwskich. Nowoczesne, wielozadaniowe samoloty myśliwskie doskonale radzą sobie w tej roli, nic nie tracąc ze swoich walorów bojowych. Po prostu aparatura rozpoznawcza mieści się w zasobnikach podwieszanych na uniwersalnych węzłach podwieszeń zewnętrznych... a sam samolot nic nie traci z walorów bojowych, bo w to samo miejsce podwiesza się uzbrojenie lub zbiorniki dodatkowe.

[Obrazek: 7vDqWem.png]
Nowe samoloty dla 43 i 44 Eskadry Rozpoznawczo-Szturmowej

Ponieważ podczas tworzenia 9. Skrzydła Lotniczego przeznaczonego do stacjonowania na Wyspach Przyjaźni podjęto decyzje o wprowadzeniu do służby samolotu FA-5C (nowej odmiany używanego dotychczas tylko w marynarce Wojennej samolotu FA-5A), to podobną decyzję podjęto w stosunku do wyposażenia 43 i 44 Eskadry. Szczególnie, że z racji położenia Naszego Kraju, który jest otoczony wodami większość lotów rozpoznawczych odbywa się nad morzami - do czego doskonale nadaje się samolot zaprojektowany pierwotnie jako maszyna pokładowa do eksploatacji na lotniskowcach.

Podstawowe zestawy uzbrojenia i wyposażenia zabierane przez samoloty FA-5C

[Obrazek: 5nf11Ji.png]
Konfiguracja do dalekiego lotu rozpoznawczego - zasobnik z aparatura rozpoznawczą, 5 pocisków rakietowych powietrze-powietrze średniego zasięgu i dwa bliskiego zasięgu oraz 3 zbiorniki dodatkowe.

[Obrazek: qnMD84y.png]
Konfiguracja do ataku na cele naziemne - zasobnik z aparatura naprowadzającą, 4 kierowane pociski rakietowe powietrze-ziemia i 2 pociski rakietowe powietrze-powietrze bliskiego zasięgu do samoobrony.

[Obrazek: XaSoeJF.png]
Konfiguracja do zwalczania jednostek nawodnych -  4 pociski rakietowe powietrze-powietrze średniego zasięgu i dwa bliskiego zasięgu oraz zbiorniki dodatkowy.

[Obrazek: hb1xfTs.png]
Konfiguracja do walki powietrznej - 10 pocisków rakietowych powietrze-powietrze średniego zasięgu i dwa bliskiego zasięgu.

[Obrazek: Adhrl6j.png]
Konfiguracja do precyzyjnego bombardowania - zasobnik z aparatura naprowadzającą, 8 bomb kierowanych pocisk rakietowy powietrze-powietrze średniego zasięgu i dwa bliskiego zasięgu.

43 i 44 Eskadra zmienią przy tym nazwy z Eskadr Rozpoznawczych na Eskadry Rozpoznawczo-Szturmowe (ERSz). Co prawda ich nowa struktura i sprzęt będzie odpowiadał "normalnym" eskadrom lotnictwa taktycznego, ale nazwa ta ma podkreślić zadania tych zrestrukturyzowanych jednostek lotniczych.

Duża zmiana nastąpi tez w zakresie samolotów wczesnego ostrzegania... Dotychczas w każdej z dwóch eskadr rozpoznawczych były po trzy samoloty EC-2 (jeden 3-samolotowy klucz). Nie dość, że same samoloty EC-2 nie spełniają już należycie swoich funkcji - bo samą aparaturę radarową należałoby wymienić na nowocześniejszą oraz będąc odmianą turbośmigłowego samolotu transportowego, to jeszcze samoloty C-2, na których bazują również są przewidziane do wycofania w jak najbliższym czasie. Do tego posiadanie tylko 6 samolotów wczesnego ostrzegania w Siłach Powietrznych uznano za niewystarczające. W związku z tym 43 i 44 Eskadry Rozpoznawczo-Szturmowe otrzymają pełna liczbę maszyn typu FA-5C czyli po 18 w każdej eskadrze, a samoloty wczesnego ostrzegania, zostaną zgrupowane w piątej eskadrze 4. Skrzydła - czyli 45 Eskadrze Rozpoznania i Naprowadzania (45 ERN).

Nowo utworzona 45 ERN otrzyma nowo wprowadzone do służby w Siłach Powietrznych samoloty typu E-4. Są to nowo wytworzone przez RAT samoloty odrzutowe, dwusilnikowe... Pierwotnie sam samolot miał być szerokoadłubowym samolotem pasażerskim i miał być maszyną pośrednią pomiędzy pasażerskim PH-747 i PM-737. jednak zanim samolot ujrzał światło dzienne Bialeńskie Linie Lotnicze "Air Bialenia" zdecydowały się na serię samolotów pasażerskich PA. Zakłady Lotnicze RAT zdecydowały sie dokończyć konstrukcję jako wyspecjalizowany samolot wczesnego ostrzegania. Bardzo pojemny kadłub (przeznaczony pierwotnie dla nawet 375 pasażerów) umożliwił umieszczenia rozbudowanej aparatury i odpowiedniej obsługi dla tegoż wyposażenia. Do tego przestrzeń przewidzianą na ładownie można było wykorzystać w dużej części jako dodatkowe zbiorniki paliwa, co spowodowało możliwość bardzo długiego pozostawania samolotu w powietrzu. W związku z tym w obszernym kadłubie umieszczono tez kabiny socjalne - a sam samolot może swobodnie zabierać na pokład dwie zmiany operatorów urządzeń radarowych i aparatury naprowadzającej.

[Obrazek: 7XDFGFN.png]
Samolot wczesnego ostrzegania E-4 na lotnisku fabrycznym RAT.

Stosunkowo najmniejsze zmiany nastąpią w 41 Eskadrze Patrolowo-Szturmowej oraz 42 Eskadrze Patrolowo-Szturmowej - ich wyposażeniem dalej będą lekkie samoloty bojowe o napędzie turbośmigłowym AP-3, które zostały zmodernizowane do standardu AP-3A - poprzez modernizację awioniki. Samoloty otrzymały nowe malowanie, dostosowane do maskowania samolotu podczas operowania na małych wysokościach.

[Obrazek: 3ZZ4v25.png]

[Obrazek: LsLWXXX.png]
Lekki samolot bojowy AP-3 z 42 Eskadry Patrolowo-Szturmowej w nowym malowaniu.

W nowej strukturze 4. Skrzydła Rozpoznawczo-Szturmowego występuje teraz następujący podział zadań:

- 41 i 42 Eskadry Patrolowo-Szturmowe zajmują bliskim rozpoznaniem na małej wysokości oraz dokonują bezpośredniego wsparcia sił lądowych w miejscach słabej obrony przeciwlotniczej, jak również pełnią rolę samolotów przeciwpartyzanckich.

- 43 i 44 Eskadry Rozpoznawczo-Szturmowe zajmują się dalekim rozpoznaniem na dużych wysokościach oraz pełnią role eskortową wobec samolotów wczesnego ostrzegania E-4, jak również są przeznaczone do ataków na cele lądowe i morskie.

- 45 Eskadra Rozpoznania i Naprowadzania zajmuje się kontrola przestrzeni powietrznej oraz naprowadzaniem własnego lotnictwa na cele powietrzne.RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 03-11-2019

Kolejnym skrzydłem lotniczym, które obecnie przechodzi restrukturyzację i przezbrojenie jest 5 Skrzydło Lotnictwa Transportowego. Ten związek taktyczny powstał wraz z tworzeniem naszych Sił Powietrznych i był wówczas dostosowany do innych potrzeb. Obecnie sytuacja uległa zmianie - nie dość, że do Republiki Bialeńskiej należą odległe Wyspy Przyjaźni, to jeszcze rozwijamy współpracę wojskową z innymi krajami. Niektóre z nich leżą w dużej odległości - jak Królestwo Dreamlandu, ale samo Nordata jest rozległym kontynentem. W związku z tym zaistniała potrzeba posiadania typowego transportu strategicznego, który dotychczas prowadzić mogła tylko jedna eskadra - 51 Eskadra lotnictwa Transportowego. Wyposażona jest w samoloty transportowe typu C-7, które są dość duże - jednak w obecnej sytuacji muszą być uzupełnione przez jeszcze większe maszyny transportowe.

[Obrazek: K99xk9w.png]
Samolot transportowy C-7 z 51 ELTr

51 Eskadra pozostanie w dotychczasowym kształcie i z tym samym sprzętem, ale zmiany sprzętowe i organizacyjne zostaną przeprowadzone w 52 Eskadrze, która dotychczas była wyposażona w samoloty transportowe typu C-2L. Samoloty tego typu to średnie samoloty transportowe, o napędzie turbośmigłowym, które już są mocno przestarzałe. Były co prawda modernizowane (C-2L to odmiana z wydłużonym kadłubem), ale ich potencjał modernizacyjny się już skończył. Siły Powietrzne podjęły decyzję o wycofaniu tego typu samolotu ze służby.

52 Eskadra Lotnictwa Transportowego zostanie wyposażona w nowe, ciężkie samoloty transportowe typu C-13. Ten nowy (w Siłach Powietrznych RB) typ samolotu transportowego może przenosić w ładowni do 127,5 tony ładunku i ma maksymalny zasięg do 8900 km z ładunkiem o masie 54 tony oraz 4250 km z ładunkiem maksymalnym.

[Obrazek: YhV5M8E.png]

[Obrazek: cXZvzxe.png]

Samolot C-13 na lotnisku fabrycznym RAT - ogromny samolot ledwo mieści się na drodze startowej, ponieważ ma rozpiętość skrzydeł 67,9 metra i długość ponad 75 metrów. Masa własna samolotu to 172 tony, a wysokość wynosi prawie 20 metrów (co odpowiada wysokości 7 kontygnacyjnego budynku).

[Obrazek: wyrtiNK.png]

Tak potężny samolot wymaga długich dróg startowych - na fotce C-13, który odrywa się na samym końcu 2,5 kilometrowego pasa lotniska RAT.

[Obrazek: 3isRo0J.png]

C-13 może latać na pułapie do 11850 metrów z prędkością przelotową ponad 830 km/h - a bez ładunku może przelecieć 13 tysięcy kilometrów oraz mam możliwość tankowania w powietrzu, dla wydłużenia zasięgu.

Kolejne duże zmiany obejmą 53 i 54 Eskadry Lotnictwa Transportowego.

53 Eskadra, która dotychczas była wyposażona w lekkie samoloty transportowe C-1 otrzyma również nowy sprzęt... Swoje C-1 przekaże do 102 Eskadry, do której również trafią śmigłowce HC-5 i HC-6 (HU-4 są przewidziane do wycofania z eksploatacji) z 54 Eskadry. W przyszłości 102 Eskadra stanie się jednostką prowadząca transport taktyczny, na rzecz Wojsk Lądowych.

Do 53 Eskadry trafią 3 typy samolotów:

1/ Samoloty dyspozycyjne D-4B i D-4C (wersja D-4A jest od dawna eksploatowana w 101 Eskadrze Specjalnej) - po 4 egzemplarze.

[Obrazek: 4fMi9kh.png]
Samolot D-4B

[Obrazek: KtMWycW.png]
Samolot D-4C

Są to niewielkie i szybki samoloty dyspozycyjne - które będą używane do zachowania łączności pomiędzy bazami lotniczymi.

2/ Samoloty transportowo-pasażerskie C-8P - 3 maszyny.

[Obrazek: WEXUii0.png]
Samolot C-8P

2/ Samoloty transportowo-pasażerskie C-9P - 3 maszyny.

[Obrazek: BBowsz0.png]
Samolot C-9P

Samoloty C-8P i C-9P to wojskowe odmiany samolotów komunikacyjnych RAT PA-330-200 i PA-340-200 - w zasadzie jedyną różnicą jest inne wyposażenie radiowo-nawigacyjne oraz brak podziału na klasy, przy rozmieszczaniu foteli pasażerskich. Jednak Siły Powietrzne potrzebują tego typu samolotów - ponieważ transport osób jest jednym z zadań Sił Powietrznych, a zdecydowanie ekonomiczniej i wygodniej jest użycie do tego celu wojskowych odmian samolotów pasażerskich, niż samolotów transportowych, których konstrukcja jest przewidywana do transportu ładunków - mogą przewozić znacznie mniej żołnierzy niż wskazywała by na to ich wielkość. Poza zadaniami związanymi z desantowaniem to wojskowe odmiany samolotów pasażerskich w tym zastosowaniu znacznie przewyższają wyspecjalizowane transportowce.

54 Eskadra Lotnictwa Transportowego - stanie się jednostką grupującą samoloty przeznaczone do tankowania w powietrzu innych maszyn. Otrzyma 12 egzemplarzy tankowca powietrznego KC-8.

[Obrazek: GTg6mEE.png]
Tankowiec powietrzny KC-8

KC-8 to samolot konstrukcyjnie również oparty na komunikacyjnym PA-330-200 - Dodatkowe zbiorniki paliwa są zamontowane w przestrzeni ładunkowej, a więc również można je wykorzystać do transportu osób (oczywiście gdy nie zabierają dodatkowego paliwa do przetankowania).

Obecnie 5 Skrzydło Lotnictwa Transportowego przechodzi restrukturyzację i wymianę sprzętu.


RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 04-11-2019

W związku ze zmianami w Siłach Powietrznych trzeba również dokonać zmian w Ośrodku Szkolenia Siła Powietrznych. Dotychczas ten ośrodek dysponował czterema eskadrami szkolnymi, przy czym 114 Eskadra została utworzona stosunkowo niedawno. Do jej wyposażenia użyto część wycofanych z linii samolotów F-1A i F-1B. Jednak ogólnie tych samolotów ze służby liniowej wycofano więcej. Najpierw wymienione samoloty F-1A w dwóch eskadrach obrony powietrznej (33 EOP i 34 EOP) zastępując je samolotami F-9, następnie wymieniono pozostałe jeszcze w tych eskadrach dwumiejscowe samoloty szkolno-bojowe F-1B. Kolejne maszyny z tej rodziny wycofano z dwóch eskadr rozpoznawczych zastępując je samolotami FA-5C (43 ERSz i 44 ERSz) - tym samym w dyspozycji Sił Powietrznych znalazło się sporo samolotów, które po poddaniu remontom można wykorzystać do zaawansowanego szkolenia.

Z samolotów F-1A, F-1B i RF-1A Siły Powietrzne stworzą trzy eskadry szkolne - dotychczasowa 113 Eskadra zostanie przezbrojona w samoloty F-1A i F-1B (na wzór 114 Eskadry), 114 Eskadra pozostanie w dotychczasowym kształcie (również samoloty F-1A i F-1B), a dodatkowo zostanie utworzona 115 Eskadra, która otrzyma kombinacje samolotów FRF-1A i F-1B).

[Obrazek: N3ajJXl.png]
Samolot szkolno-bojowy F-1B ze 114 Eskadry Szkolnej.

W czasie pokoju eskadry te będą pełniły rolę jednostek szkolenia zaawansowanego oraz pozorowania przeciwnika, a w czasie wojny będzie można stworzyć z nich dodatkowe skrzydło lotnictwa taktycznego - do użycia na drugorzędnym odcinku walk. Samoloty F-1A i RF-1B mogą przenosić pełny zestaw uzbrojenia powietrze-powietrze (pociski kierowane średniego i bliskiego zasięgu) i powietrze-ziemia (postaci bomb klasycznych)... a pilotowane przez doświadczonych instruktorów z OSSP mogą wykonywać różnorodne zadania bojowe. W czasie pokoju będą zresztą wykorzystywane poza zaawansowanym pilotażem samolotów ponaddźwiękowych, także do nauki obsługi użycia uzbrojenia.

[Obrazek: QdO3Ful.png]
Samolot F-1A przeznaczony dla 113 Eskadry uzbrojony w 6 kierowanych pocisków rakietowych powietrze-powietrze bliskiego zasięgi i z podwieszonym dodatkowym zbiornikiem paliwa.

[Obrazek: o4q4JQ5.png]
Ten sam samolot uzbrojony w 10 bomb po 250 kg i dla kpr dla samoobrony.

[Obrazek: wh5EKfi.png]
Rozpoznawcze RF-1A również można użyć do bombardowania - samolot przeznaczony dla 115 Eskadry uzbrojony  (poza dwoma kpr powietrze-powietrze) w bombę 1000 kg, dwie bomby po 500 kg i dwie po 250 kg.

[Obrazek: ipRPSec.png]
Samoloty te można również wykorzystać do walki radioelektronicznej - ten sam samolot z zasobnikiem do wytwarzania zakłóceń oraz czterema pociskami rakietowymi.

Zmiany obejma również inne eskadry OSSP. Przede wszystkim wycofane zostaną przestarzałe i zużyte samoloty szkolne T-2, a ich miejsce wejdą samoloty T-3A czyli przeznaczone do szkolenia samoloty AP-3. Maszyny tego typu wywodzące się z samolotu szkolnego doskonale nadają się do tego celu, szczególnie że ich unowocześniona awionika (wersja AP-3A) jest zbliżona do tej stosowanej na samolotach odrzutowych. jednocześni Siły Powietrzne będą miały nadmiar tych samolotów. jest to związane z rozbudową infrastruktury na Anatolii. Dotychczas dwa skrzydła lotnicze tam stacjonujące z konieczności były uzbrojone w samoloty niewymagające złożonej infrastruktury lotniskowej oraz długich pasów startowych czyli miały na wyposażeniu właśnie AP-3 oraz samoloty VTOL AS-4. Wraz z powstaniem na Anatolii infrastruktury lotniskowej będzie można te skrzydła wyposażyć w samoloty znacznie lepiej nadające się do obrony powietrznej i działaniach na ten dużej (większej o macierzystej Wyspy Bialeńskiej) wyspie. Część samolotó AP-3 można więc skierować do celów szkoleniowych.

[Obrazek: BMxjj0a.png]
AP-3A jako szkolny T-3A przeznaczony do wyposażenia 111 Eskadry Szkolnej.

Samoloty te na czas wojny również można uzbroić i wykorzystać je jak dotychczas - jako lekki maszyny szturmowe i patrolowe.

[Obrazek: s5deOuy.png]
AP-3 z pełnym uzbrojeniem i głowicą optoelektroniczną pod kadłubem.

Zmiany obejmą też szkolenie śmigłowcowe - dotychczas eskadra szkoląca pilotów śmigłowców była wyposażona w śmigłowce HO-2 i HU-4. Obecnie są to już maszyny mocno zużyte i należy je wymienić. Zresztą HU-4 w ogóle jest przewidziany do wycofania i zastąpienia maszyną nowocześniejszą. natomiast z eksploatacji HO-2 Siły Zbrojne RB są bardzo zadowolone - jednak maszyna ta wymaga modernizacji. 

[Obrazek: mPsgQKE.png]
Użytkowany dotychczas m.in. do szkolenia śmigłowiec HO-2.

Zakłady lotnicze RAT opracowały nową odmianę tego śmigłowca - oznaczoną jako HO-2M. Śmigłowiec otrzymał nowy, mocniejszy silnik, nowoczesną awionikę oraz zmieniono nieco kształt przedniej części kadłuba, w celu poprawy widoczności zmniejszenia oporów powietrza. W tej postaci Siły Powietrzne będą używały HO-2M jako śmigłowca do szkolenia pilotów wiropłatów.

[Obrazek: 7vtiFYA.png]

[Obrazek: ZDQTUqP.png]

HO-2M - będzie stanowił nowe wyposażenie 112 Eskadry Szkolnej.

Nie podjęto jeszcze decyzji co do wyboru samolotów do szkolenia pilotów maszyn wielosilnikowych... Siły Powietrzne poszukują obecnie odpowiednich maszyn do tego celu.


RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 10-11-2019

Restrukturyzacja w Siłach Powietrznych trwa...

W zasadzie wszystkie skrzydła lotnicze stacjonujące na Wyspie Bialeńskiej osiągnęły już pełną gotowość bojową po zmianach sprzętowych i organizacyjnych. Przy czym wprowadzono jeszcze kilka zmian w organizacji 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa taktycznego oraz 3 Skrzydła Obrony Powietrznej. Dotychczas eskadry lotnictwa taktycznego wyposażone w samoloty F-2 miały w swoim składzie po 3 klucze bojowe latające na jednomiejscowych F-2C oraz klucz szkolno-bojowy na samolotach dwumiejscowych F-2D. Obecnie dokonano zmiany systemu szkolenia i odbywa się ono na szczeblu skrzydła - samoloty F-2D zostały usunięte z eskadr lotnictwa taktycznego, a w ich miejsce sformowano czwarte klucze bojowe - co spowodowało wzrost liczby maszyn bojowych w tych eskadrach do 16 (plus po dwie zapasowe w kluczach technicznych).

Natomiast z samolotów F-2D utworzono odrębne, piąte eskadry w każdym skrzydle tego typu... Nowe eskadry szkolno-bojowe mają identyczną organizację jak eskadry lotnictwa taktycznego czyli liczą po cztery 4-samolotowe klucze oraz dwa samoloty rezerwowe. Eskadry te poza prowadzeniem szkolenia zaawansowanego, w przypadku konfliktu mogą prowadzić rozpoznanie na rzecz eskadr bojowych skrzydła oraz wykorzystując swoje możliwości bojowe wykonywać zadania porównywalne z pozostałymi eskadrami skrzydła (choć ich zasięg jest mniejszy).

[Obrazek: aMEGXcA.png]
Samolot F-2D z nowo utworzonej 15 Eskadry Szkolno-Bojowej.

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego:
- 11 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty F-2C),
- 12 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty F-2C),
- 13 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty F-2C),
- 14 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty A-2A),
- 15 Eskadra Szkolno-Bojowa (samoloty F-2D),

2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego:
- 21 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty F-2C),
- 22 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty F-2C),
- 23 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty F-2C),
- 24 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (samoloty A-2A),
- 25 Eskadra Szkolno-Bojowa (samoloty F-2D),

Podobne zmiany wprowadzono w 3 Skrzydle Obrony Powietrznej, w który również utworzono piąta eskadrę Szkolno-Bojową na samolotach F-2D. Z eskadr obrony powietrznej wycofano samoloty F-2D (samoloty F-9A nie mają odmiany dwumiejscowej), a w ich miejsce wprowadzono dwa zapasowe samoloty F-9A. Eskadry na samolotach F-9A liczą więc podobnie jak pozostałe eskadry po 16 maszyn bojowych i dwie zapasowe.

3. Skrzydło Obrony Powietrznej:
- 31 Eskadra Obrony Powietrznej,
- 32 Eskadra Obrony Powietrznej,
- 33 Eskadra Obrony Powietrznej,
- 34 Eskadra Obrony Powietrznej,
- 35 Eskadra Szkolno-Bojowa.

Zakończona została też restrukturyzacja w 4 Skrzydle Rozpoznawczo-Szturmowym, którego dwie eskadry (43 i 44) zostały przezbrojone w samoloty FA-5C (zamiast wcześniej używanych RF-1A - te trafiły do OSSP), w 41 i 42 Eskadrze dokonano modernizacji używanych samolotów AP-3 i obecnie są one oznaczone AP-3A. Dodatkowo utworzono 45 Eskadrę Rozpoznawczą, która została wyposażona w nowe samoloty AWACS typu E-4.

4. Skrzydło Rozpoznawczo-Szturmowe:
- 41 Eskadra Patrolowo-Szturmowa,
- 42 Eskadra Patrolowo-Szturmowa,
- 43 Eskadra Rozpoznawczo-Szturmowa,
- 44 Eskadra Rozpoznawczo-Szturmowa,
- 45 Eskadra Rozpoznania i Naprowadzania.

Zakończyło się również przezbrajanie 5 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, które od tej chwili staje się związkiem taktycznym zajmującym się transportem strategicznym.

5. Skrzydło Lotnictwa transportowego:
- 51 Eskadra Lotnictwa Transportowego,
- 52 Eskadra Lotnictwa Transportowego,
- 53 Eskadra Lotnictwa Transportowego,
- 54 Eskadra Lotnictwa Transportowego.

ANATOLIA

Duże zmiany mają miejsce w trzech skrzydłach powietrznych stacjonujących na Anatolii.

6 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, które dotychczas działało w niepełnym składzie - bo miało tylko 3 eskadry wyposażone w samoloty F-2C/D zostało zorganizowane identycznie jak 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego stacjonujące na Wyspie Bialeńskiej. Otrzymało brakującą dotychczas eskadrę wyposażoną w samoloty szturmowe A-2A (maszyny te były pierwotnie przeznaczone dla 9. Skrzydła na Wyspach Przyjaźni, ale po zmianie koncepcji trafiły na Anatolię). Podobnie jak bliźniaczych (już teraz) SLT utworzono eskadrę szkolno-bojową.

[Obrazek: PTU2nYx.png]
F-2C z 61 ELT

[Obrazek: AQjbiEJ.png]
F-2D z 65 ESB

6 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego:
- 61 Eskadra Lotnictwa Taktycznego,
- 62 Eskadra Lotnictwa Taktycznego,
- 63 Eskadra Lotnictwa Taktycznego,
- 64 Eskadra Lotnictwa Taktycznego,
- 65 Eskadra Szkolno-Bojowa.

6 skrzydło Lotnictwa Taktycznego zakończyło już restrukturyzację i znajduje się w pełnej gotowości bojowej.

W chwili obecnej trwa restrukturyzacja i przezbrojenie 7 i 8 Skrzydła. Dotychczas w związku ze słabą infrastrukturą lotniczą były one wyposażone tylko w turbośmigłowe samoloty AP-3 oraz samoloty pionowego startu AS-4. W związku z rozbudową infrastruktury lotniskowej na Anatolii można te związki taktyczne wyposażyć w samoloty o znacznie większych możliwościach bojowych. Zresztą przestarzałe AS-4 zostają wycofane z uzbrojenia - na pokładach okrętów zastąpią je nowoczesne F-12B.

7 Skrzydło zostanie podobnie jak 4 Skrzydło wyposażone w samoloty FA-5C - pozostaną w nim dwie eskadry patrolowo-szturmowe na AP-3A, a dwie kolejne zostaną uzbrojone w odrzutowe FA-5C. Samoloty AP-3 z istniejącej trzeciej eskadry zostały przekazane do Ośrodka Szkolenia Sił Powietrznych gdzie jako T-3 zastąpiły przestarzałe samoloty T-2.

[Obrazek: MaaenZE.png]

[Obrazek: TMZGofS.png]
AP-3A z 71 i 72 eskadry nad Anatolią.

[Obrazek: yfBNMgF.png]
FA-5C przeznaczony dla 73 Eskadry Rozpoznawczo-Szturmowej.

Największe zmiany zajdą w 8 Skrzydle - samoloty VTOL AS-4 zostaną wymienione na nowoczesne samoloty myśliwskie F-12A - a skrzydło będzie miało teraz nie 3, a 4 eskadry.

[Obrazek: wkkMLzO.png]

[Obrazek: R7szfib.png]

[Obrazek: DS2Ht4Z.png]
Nowy myśliwiec wielozadaniowy F-12A - jego odmiana STOVL czyli F-12B rozpoczęła już służbę na lekkich lotniskowcach, a odmiana pokładowa (do startu z katapulty) F-12C wkrótce znajdzie się na pokładzie lotniskowca ORB "Republika Bialeńska".

F-12A to wielozadaniowy samolot myśliwski o dużej manewrowości oraz niskim skutecznym polu odbicia radarowego, który jest wyposażony w najnowocześniejsza awionikę i systemy uzbrojenia.... jest przy tym znacznie tańszy niż myśliwiec F-9A.

[Obrazek: E9jEvnY.png]
F-12A w locie treningowym nad górami Anatolii.RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 11-11-2019

W dniu dzisiejszym 8 Skrzydło Lotnictwa taktycznego na Anatolii osiągnęło gotowość bojową po wymianie sprzętu oraz restrukturyzacji...

Pierwotnie planowałem aby miało cztery eskadry naszych nowych samolotów F-12A - czyli odmiany F-12 przeznaczonej do operowania z normalnych lotnisk (choć nie wymaga specjalnie długich pasów startowych). Jednak po namyśle postanowiłem to 8 SLT rozbudować o dwie kolejne eskadry. Anatolia jest bardzo rozległym lądem, a mamy tam tylko trzy skrzydła lotnicze, siłą rzeczy muszą być bardziej rozbudowane.

Pomimo obecnej rozbudowy infrastruktury lotniskowej na Anatolii będzie jednak mniej lotnisk niż na Wyspie Bialeńskiej. Przestarzałe samoloty pionowego startu i lądowania (VTOL) zostają wycofane, a więc te dwie dodatkowe eskadry będą wyposażone w samoloty F-12B czyli odmianę F-12 przeznaczoną pierwotnie tylko na pokłady lekkich lotniskowców oraz okrętów lotniczo-desantowych. Jest to samolot krótkiego startu i pionowego lądowania (STOVL), który potrzebuje raptem kilkudziesięciu metrów rozbiegu. Może więc startować z bardzo krótkich dróg startowych, albo po prostu z kawałka zwykłej drogi dla pojazdów kołowych. Co prawda jest to okupione mniejszym zasięgiem i nieco mniejszą długością komór uzbrojenia (na skutek zamontowania w kadłubie wentylatora dającego dodatkową siłę nośną przy krótkim starcie i pionowym lądowaniu), jak również samolot nie ma działka zamontowanego na stałe (może je przenosić w zasobniku pod kadłubem... zresztą podobnie jak wycofane już AF-4) - będzie jednak uzupełniał F-12A tam gdzie nie ma lotnisk z prawdziwego zdarzenia.

[Obrazek: 3jePA8K.jpg]

[Obrazek: i9eiaYC.jpg]

[Obrazek: weBY2j2.jpg]

[Obrazek: 3pbhWD4.jpg]
Start F-12B z 85 Eskadry Lotnictwa taktycznego (nr 8507) z trawiastego pola wzlotów przeznaczonego dla małych awionetek.

8 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego:
- 81 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - samoloty F-12A)
- 82 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - samoloty F-12A)
- 83 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - samoloty F-12A)
- 84 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - samoloty F-12A)
- 85 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - samoloty F-12B)
- 86 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - samoloty F-12B)

Na Anatolii przebiega jeszcze restrukturyzacja i przezbrajanie 7 Skrzydła... też powinno zostać uzupełnione, obecnie trwają pracę nad koncepcją jego rozbudowy. Jednak 6 i 8 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego są już w pełnej gotowości do prowadzenia działań, do których zostały przeznaczone.


RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 15-11-2019

Modernizacja i reorganizacja w Siłach Powietrznych powoli zmierza do końca... pozostało:
- Wzmocnić 8 Skrzydło, które obecnie przechodzi restrukturyzację... tutaj końcowe decyzje jeszcze nie zapadły.
- Zreorganizować i zmodernizować eskadry bezpośrednio podległe DSP.
- Zreorganizować OSSP - choć tutaj zdecydowana większość decyzji sprzętowych został już podjęta, pozostała sama restrukturyzacja eskadr.

Ostatnim etapem jest wzmocnienie naszej siły uderzeniowej.

Co prawda nie prowadzimy agresywnej polityki, to jednak uważam, że potrzebujemy mieć również odpowiednie zdolności ofensywne. W naszym lotnictwie od początku brakowało samolotów bombowych. Co prawda wiele ich zadań mogą wykonywać wielozadaniowe samoloty myśliwskie, ale nie wszystkie i niekoniecznie na taka odległość na jaką mogą działać samoloty bombowe. Co prawda padały już ze strony niektórych sugestie utworzenia strategicznych sił rakietowych i Siły Powietrzne podejmują takie zabiegi, ale rakietami też nie da się w pełni wyeliminować samolotów o odpowiednim przeznaczeniu.

Siły Powietrzne podejmują więc działania zmierzające do utworzenia jednego skrzydła "lotnictwa strategicznego"...

W Zakładach Lotniczych RAT opracowano bardzo zaawansowany technicznie samolot bombowy, o bardzo niskim skutecznym polu odbicia radarowego - oznaczony jako B-15. 

[Obrazek: nk0Toof.png]

[Obrazek: AIFgZYJ.png]

[Obrazek: XmKFSzh.png]
B-15


Niestety ze względu na to, że samolot taki jest bardzo drogi, to nie będzie ich wiele... Zresztą takie wyspecjalizowane samoloty mają również wady - dlatego działają tylko w nocy i ich obroną jest trudna wykrywalność i zaawansowane systemy elektroniczne. A więc będzie to jedynie jedna eskadra. Pytanie czym je uzupełnić...

Oczywiście kwestia myśliwców w takim skrzydle jest w zasadzie rozstrzygnięta - naszym najbardziej zaawansowanych (ale również drogim) jest samolot F-9A (używany w 3 Skrzydle Obrony Powietrznej) i to on będzie stanowił wyposażenie eskadr myśliwców w nowym skrzydle.

[Obrazek: 93OoEnU.png]
F-9A

Pozostaje pytanie w jakie samoloty wyposażyć pozostałe eskadry?

Swego czasu produkowaliśmy samolot "uderzeniowy" oznaczony w RAT jako FB-4A... był dostarczany do Carstwa Brodryjskiego, a obecnie jego produkcja zostanie wznowiona, ze względu na zamówienia z Królestwa Dreamlandu. Nie jest to już maszyna zbyt nowa, brakuje mu sporo nowoczesności, ale jest rozważana jako (przynajmniej tymczasowe) wyposażenie "skrzydła uderzeniowego".

[Obrazek: wRD0Pcx.png]

[Obrazek: aqAAcKK.png]

... również w wersji samolotu walki radioelektronicznej EF-4A.

[Obrazek: iwldFg6.png]

Przy czym nie jest wykluczone stworzenie (a w zasadzie powrót do wcześniejszych koncepcji) w RAT samolotu nowocześniejszego od FB-4, ale znacznie tańszego niż B-15.

Skrzydło otrzyma też własne tankowce powietrzne - będzie to znany już KC-8, ale w mniej uniwersalnej odmianie. Dotychczas nasz nowy tankowiec zachowywał zdolności transportowe, ale jego kolejna wersja KC-1B będzie miała usuniętą możliwość transportu personelu oraz powiększone zbiorniki paliwa.

[Obrazek: pHzNFgy.png]
KC-8BRE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 16-11-2019

12 Skrzydło Lotnictwa Strategicznego zostało utworzone... otrzymało numer 12, a nie 10 - bo numery eskadr 10x i 11x są używane odpowiednio przez eskadry bezpośrednio podporządkowane DSP oraz eskadry szkolne (zresztą część z nich w razie "W" tworzy skrzydło lotnicze - w tym przypadku 11)

W kwestii sprzętowe uznano, że nie ma sensu wprowadzać do służby samolotu FB-4, gdyż jest on technicznie już przestarzały. Zdecydowano się dwie eskadry bombowe wyposażyć w samoloty B-10B. Wyposażenie naszego lotnictwa w typowe samoloty bombowe było rozważane już w 2016, ale wtedy zostało to zarzucone. Obecnie na skutek zmiany sytuacji czyli zwiększenie terytorium RB o Wyspy Przyjaźni oraz sojusze wojskowe z państwami znajdującymi się w sporej od nas odległości potrzeba posiadania "lotnictwa strategicznego" stała się jasna. Wykorzystałem więc dawny pomysł i w RAT stworzono nową wersję dawnego projektu i tak powstał samolot bombowy B-10B.

[Obrazek: eR523sk.jpg]

[Obrazek: stuIfAD.jpg]

[Obrazek: EvONxb5.jpg]

[Obrazek: JL2Js7t.jpg]

Stanowi on wyposażenie dwóch eskadr bombowych liczących po 12 samolotów operacyjnych i 2 rezerwowe. Każdy z samolotów może przenosić 34 tony bomb w trzech komorach bombowych (w tym broń jądrową) oraz ewentualnie dodatkowo jeszcze kolejne 23 tony na 6 podwieszeniach zewnętrznych.

[Obrazek: uW8Ghn0.jpg]

Zasięg bojowy (uzbrojenie w komorach wewnętrznych) to ponad 5500 km. Można to zwiększyć poprzez tankowanie w powietrzu. Skrzydło zostało więc wyposażone w eskadrę powietrznych tankowców typu KC-8B.

[Obrazek: IACZTVU.jpg]

odmiennie jak w przypadku tych tankowców (KC-8... obecnie KC-8A) umieszczonych w 54 ELTr nie jest wymagana ich uniwersalność transportowa - zlikwidowano więc całkowicie możliwość przewożenia jakiegokolwiek innego ładunku poza paliwem. Zwiększyło to zasięg maszyny oraz ilość dodatkowego paliwa. Mając własne 12 tankowców powietrznych skrzydło lotnictwa strategicznego może wykonywać zadania w bardzo dużych odległościach od granic RB.

123 Eskadra Lotnictwa Bombowego została wyposażona w prezentowane już bombowce B-15A ...

[Obrazek: nlxswrX.jpg]

Przy czym ze względu na ogromny koszt tych samolotów oraz ich wyspecjalizowanie - eskadra liczy tylko 9 samolotów. Na razie utworzono w niej tylko 3 klucze po 3 samoloty B-15A.

Osłonę myśliwską zapewniają dwie eskadry najbardziej zaawansowanych naszych myśliwców typu F-9A

[Obrazek: ppxmfjc.jpg]

[Obrazek: qBrnuq9.jpg]


12 Skrzydło Lotnictwa Strategicznego
- 121 Eskadra Lotnictwa Bombowego (B-10B) 
- 122 Eskadra Lotnictwa Bombowego (B-10B)
- 123 Eskadra Lotnictwa Bombowego (B-15A)
- 124 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego(F-9A)
- 125 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego(F-9A)
- 126 Eskadra Tankowców Powietrznych(KC-8P)


RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 17-11-2019

Zakończono restrukturyzację i modernizację w Skrzydłach Sił Powietrznych.

Łącznie w dziesięciu skrzydłach bojowych Sił Powietrznych znajduje się:

- 108 wielozadaniowych samolotów myśliwskich F-9A
- 72 wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-12A
- 36 wielozadaniowych samolotów myśliwskich STOVL F-12B
- 162 wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-2C
- 36 wielozadaniowych samolotów myśliwskich F-2A
- 72 szkolno-bojowych samolotów myśliwskich F-2D
- 108 wielozadaniowych samolotów myśliwsko-szturmowych FA-15C
- 54 samoloty szturmowe A-2A
- 84 samoloty patrolowo-szturmowye AP-3A
- 9 samolotów bombowych B-15A
- 28 samolotów bombowych B-10B
- 12 samolotów transportowych C-13
- 18 samolotów transportowych C-7
- 3 samoloty transportowe C-9P
- 6 samolotów transportowych C-8P
- 12 tankowców powietrznych KC-8B
- 12 tankowców powietrznych KC-8A
- 12 samolotów wczesnego ostrzegania E-4
- 4 samoloty dyspozycyjne D-4B
- 4 samoloty dyspozycyjne D-4C


RE: Remonty, modernizacje, reorganizacje... - Ronon Dex - 15-04-2020

W związku z wydzierżawieniem terenu na wyspie należącej do Palatynatu Leocji oraz planami budowy tam bazy lotniczo-morskiej Siły Powietrzne zakupiły w Ronon Air Tech sprzęt lotniczy, w który ma być wyposażone nowo formowane 13 Mieszane Skrzydło Lotnicze.

Ponieważ zgodnie z umową zawartą z Palatynatem Leocji w bazie mogą stacjonować tankowce powietrzne oraz ich eskorta to 13 Skrzydło zostanie wyposażone w:

- 18 myśliwskich samolotów wielozadaniowych typu FA-5C (131 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego)

[Obrazek: vcGeduV.png]

[Obrazek: 9MAqsC1.png]

Samoloty należą do Sił Powietrznych, ale większość lotów będą wykonywały nad morzem, w eskorcie tankowców - otrzymały więc malowanie dostosowane do operowania nad wodami.

- 12 samolotów tankowania powietrznego KC-8B (132 Eskadra tankowców Powietrznych)

[Obrazek: W8udRlr.png]

[Obrazek: GiJADAd.png]

Jest to odmiana tankowca bez możliwości przewożenia pasażerów (taką mają KC-8A) - tym samym samoloty mają większy zasięg i mogą zabierać większą ilość dodatkowego paliwa. Mają jednak pewne możliwości do przewożenia ładunków w kadłubie... mogą więc zajmować się również ograniczonym przewozem zaopatrzenia do bazy. Samoloty zostały pomalowane tak samo jak tankowce powietrzne Marynarki Wojennej.

Otwartą na chwilę obecna pozostaje jeszcze sprawa dodatkowych maszyn patrolowo-ratowniczych. Na mocy umowy z władzami Palatynatu Leocji w skład stacjonującego tam skrzydła, poza eskadrą tankowców i eskadra myśliwców mogą wejść dwa samoloty patrolowe oraz dwa śmigłowce służące ratownictwa morskiego. W chwili obecnej Siły Powietrzne testują jakie rozwiązanie w tej materii będzie najlepsze.

Nieoficjalnie mówi się, że samolotami patrolowymi zostaną maszyny typu P-5 - takie jakimi dysponuje Lotnictwo Morskie w 81 i 82 Eskadrze, a jako śmigłowce ratownicze zostaną zakupione maszyny typu HC-5R czyli takie same śmigłowce jakie pełnią funkcje ratownicze w 95 Eskadrze na Wyspach Przyjaźni.