• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ROZKAZY PERSONALNE
#1
Rozkaz personalny
nr 1/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 06.05.2019 =


1. Admirała Thomasa von Lisendorff, na jego wniosek przywracam do czynnej służby i wyznaczam na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

2. Pułkownika Piotra Pawłowicza, na jego wniosek przywracam do służby czynnej - do czasu wyznaczenia na stanowisko służbowe pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

3. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że niżej wymienieni posiadają następujące stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej:

- Ronon Dex - Marszałek Wielki (służba czynna - stopień przyznany na stałe)
- Thomas von Lisendorff - Admirał (służba czynna)
- Andrzej Swarzewski - Generał Dywizji Wojsk Lądowych (rezerwa)
- Piotr Pawłowicz - Pułkownik Wojsk Lądowych (służba czynna)
- Akrypa Ali Shariati - Sierżant Sił Powietrznych (rezerwa)
- Ametyst Faradobus - Kapral Wojsk Lądowych (rezerwa)Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#2
Rozkaz personalny
nr 2/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 04.06.2019 =


1. Generała Brygady Iwana Pietrowa, na jego wniosek przywracam do czynnej służby w Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2. Do czasu wyznaczenia na stanowisko służbowe gen. Pietrow pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#3
Rozkaz personalny
nr 3/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 15.08.2019 =


1. Filipa Powietrznego, na jego wniosek powołuję do służby czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w stopniu szeregowego Sił Powietrznych.

2. Do czasu ukończenia szkolenia i wyznaczenia na stanowisko służbowe szer. Powietrzny pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#4
Rozkaz personalny
nr 4/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 25.08.2019 =


1. Dala celów ewidencyjnych stwierdza się, że szeregowy Filip Powietrzny zmienił personalia na Łukasz Filex.

2. Szer. Filex pozostaje dalej w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#5
Rozkaz personalny
nr 5/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 29.08.2019 =


1. Joahima-von-R, na jego wniosek powołuję do służby czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w stopniu szeregowego Sił Powietrznych w Korpusie Kosmicznym.

2. Do czasu ukończenia szkolenia i wyznaczenia na stanowisko służbowe szer. Joahim-von-R pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#6
Rozkaz personalny
nr 6/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 02.09.2019 =


1. Szeregowego Łukasza Filexa mianuję na stopień podporucznika Sił Powietrznych.

2. Podporucznikowi Filexowi powierza się zadanie znalezienia i wyznaczenia lokalizacji pod budowę bazy wojskowej (baza morska i lotnicza oraz garnizon) na Wyspach Przyjaźni.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące bazy zostaną określone odrębnym dokumentem.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#7
Rozkaz personalny
nr 7/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 30.09.2019 =

1. Admirała Thomasa von Lisendorff, na jego wniosek przywracam do czynnej służby i wyznaczam ponownie na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

2. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że podporucznik Filex nosi obecnie nazwisko Kamil Veriopin.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#8
Rozkaz personalny
nr 1/P/2020

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 02.03.2020 =


1. Majora Michelangelo Piccolomini na jego wniosek przywracam do czynnej służby oraz powierzam mu obowiązki Komendanta Garnizonu Wysp Przyjaźni.

2. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że:

a) Admirał Thomas von Lisendorff, na skutek długotrwałej nieobecności w kraju oraz utraty obywatelstwa zostaje zwolniony ze służby w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

b) Skreśla się z ewidencji porucznika Kamila Vieriopin na skutek śmierci.Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#9
Rozkaz personalny
nr 2/P/2020

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 12.08.2020 =


1. Admirała Thomasa von Lisendorff, na jego wniosek przywracam do czynnej służby i wyznaczam na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

2. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że obecnie w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej służą:

a/ służba czynna:

- Marszałek Wielki Ronon Dex - Dowódca Sił Zbrojnych 
- Admirał Thomas von Lisendorff - Dowódca Marynarki Wojennej 
- Pułkownik Piotr Pawłowicz - w dyspozycji (Wojska Lądowe) 
- Szeregowy Joahim von Ribertrop - w dyspozycji (Korpus Kosmiczny)

b/ rezerwa:

- Kapral Ametyst Faradobus - Wojska Lądowe

c/ stan nieczynny

- Sierżant Akrypa Ali Shariati -  Siły Powietrzne (obecnie pełni funkcję Prezydenta RB)


d/ stan spoczynku

- Generał Dywizji Andrzej Swarzewski - Wojska Lądowe

Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#10
Rozkaz personalny
nr 3/P/2020

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 15.09.2020 =


1. Pułkownika Piotra Pawłowicza, ze względu na rezygnację z obywatelstwa oraz brakiem kontaktu od dłuższego czasu przenoszę w stan spoczynku.

2. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że obecnie w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej służą:

a/ służba czynna:

- Marszałek Wielki Ronon Dex - Dowódca Sił Zbrojnych 
- Admirał Thomas von Lisendorff - Dowódca Marynarki Wojennej 

- Szeregowy Joahim von Ribertrop - w dyspozycji (Korpus Kosmiczny)

b/ rezerwa:

- Generał Brygady Ametyst Faradobus - Wojska Lądowe


c/ stan nieczynny

- Sierżant Akrypa Ali Shariati -  Siły Powietrzne (obecnie pełni funkcję Prezydenta RB)

d/ stan spoczynku

- Generał Dywizji Andrzej Swarzewski - Wojska Lądowe
- Pułkownik Piotr Pawłowicz - Wojska LądoweRozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości