• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Projekt zmiany ustawy o symbolach państwowych
#1
Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,
Przedstawiam pod obrady obywatelski projekt ustawy. Od siebie dodam, że inicjatywa bardzo mi się podoba.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o zmianie ustawy o symbolach państwowych

W ustawie Parlamentu Republiki Bialeńskiej o symbolach państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Artykuł 4. otrzymuje brzmienie:

  1. Godłem Republiki Bialeńskiej jest sokół Kurajszytów srebrny; na piersi tarcza zielona pięciokątna, pod nią wieniec z dwóch kłosów pszenicy srebrny; w szponach wstęga szara z napisem „BIALENIA”.
  2. Wzór i barwy godła określa załącznik nr 1.
 2. Artykuł 5. otrzymuje brzmienie:

  1. Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
  2. Wzór i barwy flagi określa załącznik nr 2.
 3. W artykule 5. zmienia się słowa „stanowiących załącznik nr 1” na „określonych załącznikiem nr 3” i przenumerowywuje się załącznik odpowiednio.

 4. Dołącza się załączniki niniejszej ustawy jako załączniki nr 1 i 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Załącznik nr 1

[Obrazek: CuxMHVB.png]Załącznik nr 2

[Obrazek: CISRwIb.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • ʿĀlija zawdżat Akrypa
#2
Dla porządku... zamieszczam jeszcze załącznik nr 3

Załącznik nr 3


Hymn Republiki Bialeńskiej

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!


Rozpoczynamy debatę, która potrwa 3 dni - z zastrzeżeniem jej wydłużenia lub skrócenia, w zależności od zainteresowania itd.

Udzielam oczywiście głosu w Parlamencie, reprezentantce wnioskujących czyli Aliji zawdżat Akrypie.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#3
Chciałbym wnieść parę poprawek technicznych i jedną merytoryczną.

1. Przed sformułowaniem "W ustawie Parlamentu Republiki Bialeńskiej o symbolach państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:" dodanie "Art. 1".

2. Przed sformułowaniem: "Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia." dodanie "Art. 2"

3. Zamknięcie treści: 
 1. Godłem Republiki Bialeńskiej jest sokół Kurajszytów srebrny; na piersi tarcza zielona pięciokątna, pod nią wieniec z dwóch kłosów pszenicy srebrny; w szponach wstęga szara z napisem „BIALENIA”.
 2. Wzór i barwy godła określa załącznik nr 1.
w cudzysłów.

4. Zamknięcie treści:
 1. Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
 2. Wzór i barwy flagi określa załącznik nr 2.
w cudzysłów.

5. Dodanie do ustawy zmieniającej w art. 1 ust. 5 o treści: "Uchyla się treść art. 7 ustawy zmienianej, zmieniając jednocześnie numer artykułu 8 ustawy zmienianej na artykuł 7."Uzasadnienie poprawki 5: aktualny stan prawny wprowadza rozróżnienie na przestrzeń publiczną i przestrzeń prywatną, które to rozróżnienie, w mojej opinii, sprawia znaczne trudności interpretacyjne, a także w aktualnym stanie prawnym jest całkowicie niepotrzebne, z uwagi na art. 38 ust. 3 Kodeksu karnego, który penalizuje znieważanie symboli państwowych, zapewniając wystarczającą ochronę dobra prawnego, jakim jest poszanowanie dla symboli państwowych Republiki.
#4
Poprawki #1 i #2 słuszne – przyjęłabym je jako autopoprawki, gdyby nie to, że regulamin specyfikuje dość dziwny tryb ich przyjmowania.

#3 i #4 zresztą też, i bym zrobiła to od razu, gdyby nie to że w sumie nie da się wziąć listy w cydzysłów.

Poprawka #5 także jest moim zdaniem słuszna, ale decyzja co do tego czy ją przyjąć powinna należeć już do posłów.
#5
Czy jako współautor projektu ustawy uznajesz lub ewentualnie czy Alija jako reprezentant wnoszących projekt uznaje poprawki techniczne jako autopoprawkę? Sformułowanie "przyjęłabym" nie jest stwierdzeniem. Bo w tym przypadku można by tego nie głosować (Regulamin Parlamentu na to zezwala) - ta korekta nie jest poprawką merytoryczną, a techniczną i nie zmienia nic w treści proponowanych zmian.

Głosowaniu byłaby poddana tylko poprawka merytoryczna.

PS. Dlaczego dziwny? W przypadku takich technicznych korekt decyzję może podjąć przewodniczący Parlamentu - ten zapis jest po to by nie trzeba było poddawać pod głosowanie poprawy błędu w pisowni lub właśnie tego typu technicznych korekt dokumentu. takich, które nie zmieniają proponowanego stanu prawnego, a służą jedynie "kosmetyce".
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#6
W związku z brakiem zainteresowania debatę - uznaję ją za zakończoną.

Przechodzimy do głosowania.

Głosujemy odrębnie za ustawą o zmianie ustawy oraz poprawką do zmiany ustawy. Ponieważ poprawka zgłoszona przez Karola nie koliduje z treścią samego projektu ustawy, a razie nieprzyjęcia poprawki ustawa wchodzi w życie bez tej poprawki to głosujemy jednocześnie nad ustawą i poprawką do niej. czyli posłowie w jednym głosowaniu odnoszą się do projektu ustawy oraz odrębnie do proponowanej poprawki.

Zgodnie z decyzją wnioskodawczyni (reprezentantki wnioskodawców) poprawka techniczna Karola zostaje do razu wpisana do projektu ustawy i nie podlega głosowaniu. Niestety nie jestem w stanie w proponowane miejsca wstawić cudzysłowu... Alija zrobiła to jakimś kodem i próba wstawienia cudzysłowu powoduje, że pojawia się w "dziwnym" miejscu.  Umieściłem więc tylko artykuły...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o symbolach państwowych.


Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o zmianie ustawy o symbolach państwowych

W ustawie Parlamentu Republiki Bialeńskiej o symbolach państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1

 1. Artykuł 4. otrzymuje brzmienie:

  1. Godłem Republiki Bialeńskiej jest sokół Kurajszytów srebrny; na piersi tarcza zielona pięciokątna, pod nią wieniec z dwóch kłosów pszenicy srebrny; w szponach wstęga szara z napisem „BIALENIA”.
  2. Wzór i barwy godła określa załącznik nr 1.
 2. Artykuł 5. otrzymuje brzmienie:

  1. Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
  2. Wzór i barwy flagi określa załącznik nr 2.
 3. W artykule 5. zmienia się słowa „stanowiących załącznik nr 1” na „określonych załącznikiem nr 3” i przenumerowywuje się załącznik odpowiednio.

 4. Dołącza się załączniki niniejszej ustawy jako załączniki nr 1 i 2.
Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Załącznik nr 1

[Obrazek: CuxMHVB.png]Załącznik nr 2

[Obrazek: CISRwIb.png]Propozycja poprawki do ustawy o zmianie ustawy o symbolach państwowych - zgłoszona przez Karola Medycejskiego.

5. Dodanie do ustawy zmieniającej w art. 1 ust. 5 o treści: "Uchyla się treść art. 7 ustawy zmienianej, zmieniając jednocześnie numer artykułu 8 ustawy zmienianej na artykuł 7."

Głosowanie potrwa 2 doby
(przy obecnie 3 posłach chyba nie trzeba głosowań przedłużać).

Oddaję głos:

ZA - projektem ustawy
ZA - poprawką do projektu autorstwa Karola Medycejskiego.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#7
> PS. Dlaczego dziwny?

Dlatego że zwykle jest tak, że autopoprawki są od razu nanoszone na projekt ustawy i nie podlegają głosowaniu.
#8
Głosuję za projektem i za poprawką.
#9
Cytat:Dlatego że zwykle jest tak, że autopoprawki są od razu nanoszone na projekt ustawy i nie podlegają głosowaniu.
Zwykle... ale w regulaminie jest "furtka" umożliwiająca przegłosowanie takowej gdyby zmieniała coś znacząco lub budziła kontrowersje.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#10
Głosuję za projektem i poprawką.

Ale weźcie poprawcie stronę estetyczną, bo nie da się czytać tego projektu, taki jest nabazgrolony.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości