• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Filozofia akryponyzmu. Akrypa Ali Shariati
#1
Filozofia akryponyzmu. Akrypa Ali Shariati. Kompilacja.
Cytat:Prace udostępnione Instytutowi Filozofii przez Akrypę Rabotowicz von Primisz:

Cytuj
Wykład Podstawy teorii konfliktu kulturalnego:

To, co uzna chyba każdy, w tym przeciwnicy akryponyzmu, to podział społeczeństwa v-świata na dwie kategorie. Ogół, czyli wszystkich mieszkańców wszystkich mikronacji  jako jedną społeczność oraz każdą poszczególną społeczność jednej mikronacji jak np. społeczność Bialenii. Dlatego będziemy wyróżniać makrosocjologie i mikrosocjologie.

Najważniejszym pojęciem w naszej socjologii jest teoria konfliktu za pomocą walk kulturalnych, które występują w społeczeństwach mikronacyjnych. Teorię tą możecie zobaczyć w Manifeście Akryponyzmu, lecz ponieważ nie cieszył się on odpowiednio dużym zainteresowaniem i zrozumieniem należy dokładniej wyjaśnić samą teorię.

Zbadajmy to na przykładzie Bialenii. Powstaje Republika jest ona złożona z różnych mieszkańców, których liczba się, co jakiś czas zmniejsza lub zwiększa jednak długofalowo raczej odnotowuje się przyrost. Każdy nowy mieszkaniec to wnosi pewne poglądy i idee. Po pewnym czasie zaczynają się tworzyć pewne obozy (dalej zwane klasami), niekoniecznie wrogie wobec siebie, które reprezentują konkretne poglądy.
Skąd się biorą te poglądy? Wiążą się one z kulturą poszczególnych ludzi. Bliżej tę sprawę zbadamy, kiedy indziej jednak dziś powiemy, że pogląd ten nazywa się Kulturowizm.

Po pewnym czasie następują tarcia między klasami. Różnice kulturowe powodują inne spostrzeżenia na świat w innych kwestiach, co doprowadza do sporów politycznych. Póki występuje równowaga i kompromis między poszczególnymi klasami mamy spokój, lecz tylko kwestią czasu jest konflikt. Wybucha on, gdy jedna klasa poczuje się silniejsza od innych. Co może spowodować ten konflikt? Nowi mieszkańcy zasilający pewną grupę, przejście osoby z jednej grupy do drugiej, zwycięstwo jakiejś klasy w wyborach lub nawet chwilowe poczucie mocy przesz jedną z klas, która postanawia naruszyć równowagę klasową dla swojej korzyści. Wtedy następuje konflikt. Jednak konflikt ten, mimo iż może się toczyć na płaszczyźnie politycznej ma związek z ideami kulturalnymi.

Mamy pewną panującą idee, którą nazywamy tezą kulturalną. "Swarzyzm" był tą tezą za rządów prezydenta Andrzeja Swarzewskiego, panowała ona całkowicie dzięki temu, że z tą idee reprezentowała główna klasa rządząca, zwolenników tej tezy nazywamy klasą swarzystów. Potem pojawia się jej antyteza którą nazwiemy np. "grutinizm". Między nimi następuje walka, która doprowadza do syntezy. Są trzy możliwości syntezy:
1) Zwycięstwo jednej klasy nad innymi.
2) Pojawienie się nowej równowagi między klasowej.
3) Upadek klas walczących.

Badanie walk między klasami nazywamy dialektyką. W IWA stosujemy Kulturowizm Dialektyczny, czyli połączenie Dialektyki z Kulturowizmem.

Fragmenty z "Manifestu":

1. ""Historia dotychczasowego mikroświata jest historią walk kulturalnych.
Wyrosłe w Republice Bialeńskiej nowoczesne społeczeństwo swarzystowskie nie zniosło przeciwieństw kulturalnych. Zastąpiło ono jedynie dawne rasy, dawne warunki ucisku, dawne formy walki przez nowe.
Nasza epoka, to epoka Swarzyzmu. Całe społeczeństwo rozszczepia się coraz bardziej i bardziej na kilka wielkich wrogich obozów. Aktualnie w naszej Republice rządzi rasa Swarzystowska, jest rasa wielce przełomowa. To głównie dzięki jej przełomowej roli w historii powstała Republika. Tam gdzie się tylko pojawiła zniosła Monarchofaszystowskie pojęcia i stosunki moralno-kulturowe. Pozrywała bezlitośnie wielorakie węzły zasług, które przywiązywały człowieka do jego „aktywnościowego zwierzchnika" i nie pozostawiła między obywatelami żadnego innego węzła, prócz nagiego interesu państwowego, prócz wyzutej z wszelkiego sentymentu ,,zapłaty funkcją". ""

2. "Rewolucja kulturalna kucy jest najradykalniejszym zerwaniem z przekazanymi nam stosunkami społecznymi swarzyzmu, nic więc dziwnego, że w swym przebiegu przyniesie ona również najradykalniejsze zerwanie z przekazanymi nam ideami tej doktryny."

3. "Wszystkie ruchy aktywności podlegały bezustannej przemianie kulturalnej, bezustannym zmianom kulturalnym.
Tak, na przykład, Powstanie Marcowe zniosło Monarchofaszym na rzecz aktywności Swarzyzmu."

4. "Słowem, Akryponyści popierają wszędzie wszelki ruch rewolucyji kulturalnej przeciw istniejącym stosunkom społecznym i kulturowym.
We wszystkich tych ruchach akryponyści wysuwają jako podstawowe zagadnienie ruchu, zagadnienie aktywności, bez względu na to, czy przybrało ono bardziej lub mniej rozwiniętą formę.
Wreszcie, Akryponyści działają wszędzie na rzecz łączności i porozumienia ruchów kulturalnych wszystkich mikronacji."

Fragmenty z Anty-Flash:

Na tym etapie ważne jest wykazanie czym właściwie jest sam kuc. Myślę, że inaczej niż się zdaje tow. Flashowi kuc to nie jest obywatel który ustawi sobie avatar postaci z My Little Pony na forum. Może być nim osoba nawet tego nie świadoma. O przynależności rasowej/klasowej (w mikronacjach są to synonimy w przeciwieństwie do narodów) w v-świecie decyduje stosunek społeczny między daną osobą a innymi. Jeśli twoja obecność w mikronacji zgadza się z tym co powiedzieliśmy o kucach (tutaj świetnym przedstawieniem tego jest Katechizm Kucy) to jesteś kucem. Oczywiście można by też tą rasę osobników nazwać inaczej ale to jest bezznaczenia czy będą to kuce czy dresy spod monopolowego w wolnogradzie.

Kuce nie są zmuszone. Ta walka wynika z samej definicji kucy jako klasy kulturalnej między którymi toczy się nieustanny spór. Kuce muszą być jak kret który kopie i kopie by zbudować swój dom. Jak napisał w czasie Rewolucji Francuskiej Hegel przed samym buntem mas następuje rewolucja w umysłach, w myśleniu społeczeństwa. Zmiany w bazie społecznej doprowadzają do zmian myślenie postępowych klas kulturalnych przesz co odchodzą one jeszcze bardziej od pierwotnego status quo i walka między nimi a reakcyjnymi klasami społeczeństwa się zaostrza.

Fragment z "10 tez o dzisiejszych zadaniach radykalizmu":

4. Pierwszy krok w przywracaniu rewolucyjnej teorii i praktyki polega na zerwaniu z tą wersją ponyzmu, która rości pretensje do monopolizacji rewolucyjnej kultury jak również teoretycznego i praktycznego kierunku.

6. Ważne jest dziś głoszenie budowy indywidualistycznego stanowiska osobowego, propagującego własną orginalność a nie kreowanie się na podstawie już gotowych wzorców nie ważne jak bardzo odbiegały by od ogólnych.

Fragment z "Katechizmu Kucy":

P. – Jakaż jest twoja religia?
O. – To religia biurokracji.

P. – Jakież obowiązki nakłada na ciebie religia biurokracji?
O. – Dwa podstawowe obowiązki: obowiązek wyrzeczeń i obowiązek pisania.
Religia moja nakazuje mi zrzec się moich praw do posiadania wolności,(...) nakazuje mi zrzec się praw do posiadania na własność pracy moich postów i mojej kreatywności; z chwilą gdy przekraczam próg forum, nie należę do siebie i jestem rzeczą swarzysty. Religia moja nakazuje mi pisać od dzieciństwa do śmierci, pisać przy świetle forum i przy świetle IRCa, pisać dniem i nocą, pisać wszędzie i zawsze by napędzać statystyki.

Fragment etyki:

Do czego może nam się przydać na nauka lub dyskusja na ten temat? Taka wiedza pomaga budować mikronacje na fundamentach w których można zmniejszyć częstotliwość konfliktów kulturalnych i tworzyć społeczeństwo o silniejszych więzach i wspólnym klimacie. Można wyciągnąć naukę jak budować v-państwo na takim fundamencie by się skutecznie rozwijał.Wiadomości w tym wątku
Filozofia akryponyzmu. Akrypa Ali Shariati - przez AndrzejSwarzewski - 09-11-2019 15:52Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości