• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wniosek o rejestrację zrzeszenia
#1
Wnoszę o rejestrację Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu.
Cytat:STATUT KOŚCIOŁA OSTERYJSKIEGO NA WYGNANIU

 1. Kościół Osteryjski na Wygnaniu jest związkiem wyznaniowym działającym w Republice Bialeńskiej i w całym Pollinie.
 2. Kościół Osteryjski na wygnaniu wyznaje wiarę chrześcijańską.
 3. Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.
 4. Celem działalności Kościoła jest zachowanie i podtrzymywanie dziedzictwa osteryjskiej kultury i osteryjskiego chrześcijaństwa, a także odbudowa Osterii.
 5. Do Kościoła Osteryjskiego należą wszyscy ci, którzy przeszli obrzęd włączenia do wspólnoty, o ile nie zostali ekskomunikowani.
 6. Ekskomunikować może każdy biskup, ale jedynie Arcybiskup Divogradu i całej Osterii ma przywilej zdjąć ekskomunikę.
 7. Głową Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu jest Arcybiskup Divogradu i całej Osterii, może on nosić także inne tytuły oprócz tego.
 8. Arcybiskup Divogradu i całej Osterii jest wybierany w głosowaniu przez wszystkich wiernych Kościoła spośród duchowieństwa Kościoła; funkcję sprawuje przez okres jednego roku.
 9. Zwykłą siedzibą Arcybiskupa Divogradu i całej Osterii jest Divograd, póki zaś Osteria nie zostanie odnowiona, tymczasową siedzibą jest Wolnograd.
 10. Pierwszym Arcybiskupem Divogradu i całej Osterii zostaje Andriej Iwanow
Podpisano: Andriej Iwanow.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca


Wiadomości w tym wątku
Wniosek o rejestrację zrzeszenia - przez Andriej Iwanow - 30-11-2019 17:36Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości