• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wniosek o drugie lenno
#1
Wielce Szanowny i Umiłowany Towarzyszu Konduktorze,

piszę do Was jako lennik i jako głowa Rzeszy Bialeńskiej. Piszę do Was w sprawach wagi najwyższej, o których w jakimś stopniu dyskutowaliśmy w czasie ostatniej sesji Sejmu.

W chwili obecnej, wskutek ostatnich Waszych łaskawych nadań, jestem posiadaczem 112 folwarków. 106 z nich umieściłem na terenie anatolijskiego lenna Mechanice Faradobusowskie zakładając, że każdy folwark jest wykwalifikowanym gospodarstwem, co znalazło swoje odzwierciedlenie na mapie lenna. W chwili obecnej, gdybym chciał zgodnie z moją dotychczasową koncepcją, ulokować w Mechanicach kolejne folwarki ryzykowałbym ciasnotę. W związku z tym jestem zmuszony prosić Was o dodatkowe ziemie. Nie chcę jednak po prostu poszerzać moich dotychczasowych terytoriów, a wolałbym uzyskać nowe ziemie - nie w Anatolii, a na wyspie Bialenii, w pobliżu Wolnogradu (mojej urzędowej siedziby i miejsca pracy), na terenie Polesia, którego rozwój jest jednym z moich politycznych priorytetów. Mam też w głowie wizę rozwoju nowego majątku, który nieco różniłby się od Mechanic i chciałbym ją zrealizować właśnie tam, aby było to z pożytkiem dla całej Rzeszy.

W związku z tym będę chciał złożyć wniosek o przyznanie mi drugiego lenna. Starsze ustawodawstwo dopuszczało taką sytuację jedynie w przypadku katechonów, do czego z przyczyn oczywistych nigdy nie doszło, więc de facto nie ma precedensu. W czasie wspomnianej dyskusji na Sejmie uznaliśmy, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden lennik posiadał kilka lenn. Moja sytuacja tworzy jednak pewien precedens i jako Lew Wolnogradu proponuję, aby rozegrać to należycie i z rozwagą. Chciałbym więc przedstawić pewne wzorcowe rozwiązanie, które mogłoby zostać opisane w formie okólnika i stanowić pewien drogowskaz na przyszłość, który jednak nie byłby jedyną możliwą drogą działania.

Dostrzegam mianowicie dwie możliwości posiadania drugiego lenna.

1. Drugie lenno wchodziłoby w skład głównego lenna i miało nazwę uzależnioną od ilości folwarków na jego terenie. W takim przypadku moja nowa Baronia Jaruzelimy (6 folwarków) położona na Polesiu byłaby częścią Wielkiego Kniaziostwa Mechanice Faradobusowskie (łącznie: 112 folwarków), którego większa część leży na Anatolii. Na forum byłaby po prostu poddziałem Mechanic. Tu trochę inspiracją byłaby brytyjska zasada tytułu kurtuazyjnego, gdzie co bardziej znacząc arystokraci posiadają po kilka tytułów, a najstarszy syn używa jednego z nich za życia ojca.

2. Drugie lenno byłoby liczone osobno: w takim przypadku posiadałbym Baronię Jaruzelimy (6) i osobno Wielkie Kniaziostwo Mechanice Faradobusowskie (106). W przypadku, gdybym za jakiś czas awansował na granda, a wszystkie kolejne folwarki ulokowałbym w Jaruzelimie to wielkie kniaźstwo jako mój główny i największy majątek i tak zostałoby przemianowane na grandezę, mimo że byłoby tam tylko 106 folwarków. Na forum wyglądałoby to tak, że Mechanice i Jaruzelima byłyby poddziałami działu "Lenna Ametysta Faradobusa".

Pytanie: która z tych opcji jest właściwsza? Osobiście wolałbym drugą, ale ktoś może woleć pierwszą. Odpowiedź widzę zatem jedną: a po co mamy wybierać, najlepiej zabrać obie. W gruncie rzeczy różnica polegałaby tylko na tym, jak rozplanowane byłyby działy na forum, a to jest wewnętrzna sprawa każdego lennika. Proponuję zatem, aby wprowadzić możliwość wyboru tym bardziej, że w chwili obecnej w świetle prawa nazewnictwo majątków jest kwestią umowną.

Bardzo proszę o opinię Towarzysza Konduktora w tej sprawie. Później chciałbym złożyć zarówno formalny wniosek o drugie lenno, jak i projekt okólnika, który chciałbym wydać w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta.

Z bialeńskim pozdrowieniem: hej!
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Janek Sapieha
#2
Nie widzę przeszkód dla obu opcji - żadna nie jest sprzeczna z naszym prawem, które w żaden sposób nie ogranicza ani ilości posiadanych lenn, ani nie stanowi, że lenno ma być jednym kawałkiem ziemi. Skoro dla Ciebie wygodniejsza jest opcja nr 2 to proponuje złożyć wniosek na takie właśnie rozwiązanie... i dołączyć do niego albo jakiś schemat graficzny, albo opis bazujący na współrzędnych topograficznych.

Osobiście też ciekawszą wydaje mi się opcja z dwoma lennami - gdybym kiedyś się zdecydował na kolejne ziemie to również stworzyłbym drugie lenno.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#3
To póki co przedstawiam projekt instrukcji, a jutro załączę formalny wniosek o drugie lenno.Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]


Administracja Lwa Wolnogradu

Wydział Związkowy
INSTRUKCJA WS. NADAWANIA LENN I ZMIAN W ICH ZAKRESIE

wydana w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta Republiki Bialeńskiej

(17 listopada 2019 r.)

Niniejsza instrukcja stanowi zbiór niewiążących wskazówek na temat przyznawania lenn w Rzeszy Bialeńskiej oraz zmiany ich granic. Powstała w oparciu o przepisy prawa Republiki Bialeńskiej, Rzeszy Bialeńskiej oraz o doświadczenie dotychczasowej praktyki administracyjnej. 

PRZYZNAWANIE LENNA

W przypadku uzyskania tytułu szlacheckiego i co najmniej trzech folwarków każdy obywatel bialeński lub zagraniczny ma prawo do starania się o nadanie mu lenna na terenie Rzeszy Bialeńskiej lub o utworzenie gospodarstwa kolektywnego Dżamahiriji Bialeńskiej. W przypadku lenn są one nadawane na prawie dzierżonii - formalnie ziemia pozostaje własnością Republiki, ale lennik może ją dowolnie zarządzać, ale bez prawa przekazywania lub sprzedaży.

W celu uzyskania lenna należy wykonać kilka czynności:

1. Wybór miejsca - znajdź interesującą cię lokacje na mapie Wyspy Bialeńskiej lub Anatolii, na terytorium Rzeszy Bialeńskiej, która obejmuje południową część Wyspy i całą Anatolię. Zaznacz roboczo interesujący cię teren [przykład]. Pamiętaj, że nie wszystkie lenna uwzględniono na dostępnych mapach. W takim przypadku zostaniesz jednak poinformowany przy rozpatrywaniu wniosku.
2. Złóż wniosek wraz z nazwą lenna i mapą z zaznaczonymi proponowanymi granicami lenna w Kancelarii Prezydenta Republiki. Jeżeli zamiast tytułu szlacheckiego chcesz używać nomenklatury jahołdzkiej lub stachanowskiej - zaznacz to we wniosku.
3. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie otrzymasz postanowienie z decyzją o nadaniu lenna i poddział na forum. Lenno otrzyma nazwę w zależności od posiadanego przez Ciebie tytułu: jeżeli masz co najmniej 6 folwarków będzie nazywane baronią, a gdy będziesz już dysponował 12 folwarkami zostanie automatycznie przemianowane na hrabstwo.
4. W przypadku odebrania ci folwarków stracisz lenno, ale nadal będziesz mógł używać posiadanego tytułu jako członek szlachty-gołoty.

Folwarki możesz traktować w sposób rozmaity: jedni lennicy traktują każdy z nich jako osobną miejscowość, inni z kolei uważają folwark za większe lub mniejsze gospodarstwo/zakład produkcyjny. Jeszcze inni w ogóle nie precyzują, co rozumieją jako "folwark". Decyzja w tej sprawie należy do ciebie.

ROZSZERZENIE GRANIC LENNA

Jeżeli potrzebujesz możesz poprosić Prezydenta Republiki o zmianę lub poszerzenie granic lenna. W tym celu postępuj analogicznie, jak w przypadku wniosku o nadanie lenna (mile widziane jest uzasadnienie i mapa z zaznaczonymi nowymi granicami). Większość takich wniosków rozpatrywanych jest pozytywnie.

WNIOSEK O DRUGIE LENNO/LENNO AUTONOMICZNE

Jeżeli nowe ziemie mają być eksklawą możesz poprosić o nadanie drugiego lenna lub utworzenie lenna autonomicznego. Jest to o przydatne, jeżeli chcesz im nadać nieco inny klimat cz charakter.  W pierwszym przypadku otrzymasz po prostu drugie lenno, które wraz z dotychczasowym zostanie umieszczone w twoim indywidualnym poddziale na forum ("dobra XXX"). Większe lenno będzie nazywane w zależności od posiadanego przez ciebie tytułu, a mniejsze - w zależności od ilości ulokowanych na jego terenie folwarków, o czym dobrze jest informować na bieżąco Wydział Związkowy - najlepiej po każdym otrzymaniu kolejnych folwarków. Drugi przypadek, czyli lenno autonomiczne, oznacza że nowe lenno będzie częścią składową i poddziałem twojego głównego lenna. W tym przypadku również warto jest poinformować Wydział Związkowy, jaka ilość folwarków wchodzi w skład lenna autonomicznego, dzięki czemu będzie mogło ono zostać odpowiednio nazwane.


SPRAWY TECHNICZNE

Pamiętaj, że choć przyjęte są ogólne zasady urządzania działów lenn na forum - możesz w tej sprawie dowolnie decydować. Wystarczy, że skontaktujesz się z Krajową Radą Informatyczną. Nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#4
Dodaję jeszcze sam wniosek.

Cytat:Ametyst Faradobus

JE Marsz. Ronon Dex
Prezydent Republiki Bialeńskiej


Wolnograd, 18 listopada 2019 rokuWNIOSEK


Proszę o przyznanie mi drugiego lenna "Jaruzelima", położonego na Wyspie Bialeńskiej, w miejscu zaznaczonym kolorem fioletowym. Podstawą funkcjonowania lenna będzie 6 folwarków, a w przyszłości także kolejne folwarki, które będę otrzymywał. Wniosek uzasadniam koniecznością posiadania siedziby w pobliżu stolicy Republiki i Rzeszy, a także chęcią zaangażowania się w badanie Polesia.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#5
1/ Planowane lenno nie koliduje z innymi obiektami i terenami.
2/ Przyznaję lenno w granicach wg wniosku.

[Obrazek: 3_28_10_19_9_28_25.png]

PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości