• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dziennik Rozkazów
#1
W Dzienniku Rozkazów publikowane są akty wydawane dla Gwardii Rzeszy Bialeńskiej oraz inne najważniejsze dokumenty regulujące kwestie związane z jej funkcjonowaniem

[Obrazek: 16bOy1y.png][Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png][Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

AKTY PRAWA CENTRALNEGO I SAMORZĄDOWEGO

---
---
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#2
Cytat:
NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

21.11.19

Rozkaz nr 1/2019

Art. 1.
1. Powołuję do życia Komendę Uzupełnień Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, która będzie miejscem organizacji i rekrutacji kontyngentów wystawianych przez lenników oraz rekrutacji żołnierzy elementu centralnego.
2. Komenda Uzupełnień Gwardii Rzeszy Bialeńskiej podlegać będzie bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#3
Cytat:
NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

04.12.19

Rozkaz nr 2/2019

Art. 1.
1. Na podstawie Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 11 listopada 2019 roku o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej oraz Rozporządzenia Lwa Wolnogradu z dnia 19 listopada 2019 roku powołuję do życia:

- Ogólnowojskową Bazę Gwardii Rzeszy Bialeńskiej "Prądnik" (lokacja: 0728- 2496),
- Ogólnowojskową Bazę Gwardii Rzeszy Bialeńskiej "Anatolia" (lokacja: 1040- 2080).

2. Nowo powołane bazy stanowić będą miejsce stacjonowania dla wojsk elementu centralnego wszystkich rodzajów broni oraz kontyngentów wystawionych przez lenników. 
3. Bazy podlegać będą bezpośredniej kontroli Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#4
Cytat:
NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

08.12.19

Rozkaz nr 3/2019

Art. 1.

1. Niniejszym ustanawiam oficjalny znak Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, według załącznika do niniejszego rozkazu, który będzie stosowany w różnego typu sytuacjach.
2. Polecam umieścić znak Gwardii Rzeszy Bialeńskiej w szczególności: na rękawach mundurów żołnierzy elementu centralnego i kontyngentów lennych, na wszystkich budynkach mieszczących jednostki i instytucje Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, a także na wszystkich pojazdach mechanicznych, samolotach, śmigłowcach i jednostkach morskich służących w składzie elementu centralnego i kontyngentów lennych.
3. W przypadku kontyngentów lennych znak Gwardii Rzeszy Bialeńskiej umieszcza się wraz z symboliką stosowaną w danej gwardii lennej.


Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB


Cytat:
ZAŁĄCZNIK:

[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#5
Cytat:

NA
JWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ
12.12.19

Rozkaz nr 4/2019

Art. 1.
1. Na miejsce stacjonowania kontyngentu lennego wystawionego przez Andrzeja Swarzewskiego wyznaczam Ogólnowojskową Bazę GRB "Anatolia".
2. Na miejsce stacjonowania kontyngentu lennego wystawionego przez Ronona Dexa wyznaczam Ogólnowojskową Bazę GRB "Prądnik".
3. Na miejsce stacjonowania kontyngentu lennego wystawionego przez Ametysta Faradobusa wyznaczam Ogólnowojskową Bazę GRB "Anatolia".


Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#6
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

28.12.19
Rozkaz nr 5/2019

Art. 1.
Na podstawie art. 6. i art. 7. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dn. 11 listopada 2019 r. o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej ustanawiam oznaki stopni Gwardii Rzeszy Bialeńskiej według wzoru umieszczonego w załączniku do niniejszego rozkazu.

Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB

Cytat:
ZAŁĄCZNIK:

[Obrazek: 3_21_12_19_9_45_41.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#7
Cytat:[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

29.12.19
Rozkaz nr 6/2019

Art. 1.
Na podstawie  art. 7. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dn. 11 listopada 2019 r. o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej mianuję Marszałka Wielkiego Sił Zbrojnych RB Ronona DEXA na stopień Marszałka Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#8
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

01.01.2020
Rozkaz nr 1/2020

Art. 1.
1. Powołuję do życia jednostkę elementu centralnego - 1. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, w której skład wejdą: dowództwo, jedna kompania dowodzenia, jedna kompania rozpoznawcza, jedna kompania saperów, cztery bataliony zmechanizowane, jeden dywizjon artylerii i jeden batalion logistyczny.
2. Na miejsce stacjonowania Brygady wyznaczam Ogólnowojskową Bazę Gwardii Rzeszy Bialeńskiej "PRĄDNIK".

Art. 2.
1. Powołuję do życia jednostkę elementu centralnego - 2. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, w której skład wejdą: dowództwo, jedna kompania dowodzenia, jedna kompania rozpoznawcza, jedna kompania saperów, cztery bataliony zmechanizowane, jeden dywizjon artylerii i jeden batalion logistyczny.
2. Na miejsce stacjonowania Brygady wyznaczam Ogólnowojskową Bazę Gwardii Rzeszy Bialeńskiej "ANATOLIA".

Art. 3.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#9
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ


11.01.2020
Rozkaz nr 2/2020


Art. 1.
1. Niniejszym powołuję do życia Żandarmerię Rzeszy, zwaną dalej Żandarmerią - formację wchodzącą w skład Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, złożoną z jednostek elementu centralnego oraz wybranych oddziałów i pododdziałów pochodzących z kontyngentów dostarczonych przez lenników.
2. Żandarmeria podlegać będzie bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. W wyjątkowych przypadkach Najwyższy Dowódca powoła podległego sobie Dowódcę Żandarmerii na prawach dowódcy jednostki elementu centralnego.
3. Żandarmeria działać będzie na terenie całej Rzeszy Bialeńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów niewchodzących w skład żadnego wolnego miasta lub lenna, a także tych wolnych miast, które nie posiadają własnych Milicji oraz innych formacji porządkowych.

Art. 2.
1. Żandarmeria jest formacją o charakterze wojskowo-policyjnym. Do jej zasadniczych zadań należą: ochrona granic Rzeszy Bialeńskiej i obszarów pogranicznych, egzekwowanie prawa, działania o charakterze porządkowym, służba patrolowa, walka z przestępczością zorganizowaną, ochrona bezpieczeństwa ludności cywilnej, pomoc lennikom oraz władzom wolnych miast w zakresie bezpieczeństwa i walki z przestępczością, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a także udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz katastrof przemysłowych.
2. W razie potrzeby Żandarmeria wykonuje inne zadania powierzone jej przez Najwyższego Dowódcę.
3. Żandarmeria ściśle współdziała zarówno z innymi jednostkami Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, jak i z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej, innymi organami państwa, a także z Milicjami wolnych miast oraz gwardiami lennymi ze szczególnym uwzględnieniem tych ich elementów, ktorych zdania pokrywają się z zadaniami Gwardii Rzeszy.

Art. 3.
1. Jednostki elementu centralnego wchodzące w skład Żandarmerii powołuje Najwyższy Dowódca określając miejsce ich stacjonowania oraz, przynajmniej przybliżony, obszar działania. Podlegają one bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy lub Dowódcy Żandarmerii. Ponadto Najwyższy Dowódca, na wniosek władz wolnego miasta, ma prawo powołać na jego terenie jednostkę Żandarmerii i uczynić jej dowódcą właściwy organ lub urzędnika miejskiego.
2. Oddziały i pododdziały wchodzące w skład kontyngentów wystawionych przez lenników w skład Żandarmerii powołuje Najwyższy Dowódca. O ile nie postanowi on inaczej zasadniczym ich miejscem stacjonowania i obszarem działania jest lenno, z którego pochodzą. Jednostki te podlegają rozkazom lennika, który w tym zakresie odpowiada bezpośrednio przed Najwyższym Dowódcą lub przed Dowódcą Żandarmerii. W wyjątkowych przypadkach Najwyższy Dowódca może przekazać wspomniane jednostki pod dowództwo innego oficera Gwardii Rzeszy. Najwyższy Dowódca może też zażądać od lennika zmiany nazwy oddziału lub pododdziału w celu uwypuklenia przynależności do Żandarmerii
3. Jednostki elementu centralnego realizują zadania, o których mowa jest w art. 3, na terenie całej Rzeszy Bialeńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania, zaś jednostki wchodzące w skład kontyngentów - przede wszystkim na terenie lenna.
4. Najwyższy Dowódca ma prawo powołać Komendę Terytorialną Żandarmerii Rzeszy na czele z Komendantem i podporządkować jej wszystkie jednostki Żandarmerii, zarówno jednostki elementu centralnego jak i oddziały i pododdziały wystawiane przez lenników, stacjonujące stale na określonym terytorium.

Art. 4.
Wszelkie kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Żandarmerii ustala i rozstrzyga Najwyższy Dowódca.

Art. 5.
Rozkaz wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#10
Cytat:[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ12.01.2020
Rozkaz nr 3/2020


Art. 1.
1. Batalion Graniczny Żandarmerii Rzeszy "Razorno", wchodzący w skład Gwardii Razorna - gwardii lennej Ronona Dexa, włączam do szeregów Gwardii Rzeszy Bialeńskiej w charakterze jednostki kontyngentu lennego Ronona Dexa i powołuję do służby w Żandarmerii Rzeszy na zasadach określonych w Rozkazie nr 2/2020.
2. Na miejsce stacjonowania Batalionu wyznaczam lenno Razorno, a za docelowy obszar, na którym wypełniać będzie zadania powierzone Żandarmerii Rzeszy, uznaję Półwysep Lisewski.

Art. 2.
1. Batalion Graniczny Żandarmerii Rzeszy "Lisendorff", wchodzący w skład Gwardii Gwardii Lisendorff - gwardii lennej Thomasa von Lisendorff, tymczasowo pod dowództwem Ronona Dexa, włączam do szeregów Gwardii Rzeszy Bialeńskiej w charakterze jednostki kontyngentu lennego Thomasa von Lisendorff i powołuję do służby w Żandarmerii Rzeszy na zasadach określonych w Rozkazie nr 2/2020.
2. Na miejsce stacjonowania Batalionu wyznaczam lenno Lisendorff, a za docelowy obszar, na którym wypełniać będzie zadania powierzone Żandarmerii Rzeszy, uznaję Półwysep Lisewski.

Art. 3.
Rozkaz wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości