• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Komenda Uzupełnień
#31
Nie no spokojnie poczekam... i tak mam jeszcze trochę roboty z modernizacją swojej gwardii, pewnymi zmianami w Lisendorff, a do tego jeszcze mam zamiar wystawić kolejne skrzydło do kontyngentu.
#32
Uzupełniłbyś jeszcze deklaracje, które są w pierwszym poście? Tak, aby była podstawa prawna.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#33
Cytat:DEKLARACJA UDZIAŁU ODDZIAŁÓW GWARDII LENNEJ W DZIAŁANIACH GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

Ja, Ronon Dex, Par Razorna, deklaruję udział następujących oddziałów mojej lennej Gwardii Razorna w działaniach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

21. Skrzydło Myśliwsko-Rozpoznawcze.

W zakresie dowództwa nad w/w oddziałami oddaję się pod rozkazy Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i osób przez niego wyznaczonych na mocy przepisów Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Wyrażam też zgodę na skoszarowanie w/w oddziałów w bazach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

Jednocześnie informuję, ze dotychczasowy 6. Dywizjon Lotniczej Gwardii Razorna został rozformowany, a sprzęt przeniesiony do Lotniczej Gwardii Lisendorff i tam wykorzystany do formowania 31. Pułku Lotnictwa Szturmowego, z przeznaczeniem do kontyngentu Rzeszy w ramach gwardii Lisendorff.
26.04.2020, Ronon Dex 

Cytat:DEKLARACJA UDZIAŁU ODDZIAŁÓW GWARDII LENNEJ W DZIAŁANIACH GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

Ja, Ronon Dex, Zarządca Lisendorff, deklaruję udział następujących oddziałów zarządzanej przeze mnie Gwardii Lisendorff w działaniach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

31. Pułk Lotnictwa Szturmowego.

W zakresie dowództwa nad w/w oddziałami oddaję się pod rozkazy Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i osób przez niego wyznaczonych na mocy przepisów Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Wyrażam też zgodę na skoszarowanie w/w oddziałów w bazach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.
26.04.2020, Ronon Dex 
#34
Dzięki, dopisane do Rejestru.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#35
Ale nie usunięto z rejestru 6. Dywizjonu... jego już nie ma - został przekazany do Lisendorff i przeformowany na 31. Pułk Lotnictwa Szturmowego, który wszedł w skład kontyngentu z Lisendorff.
#36
Aj, wydawało mi się, że to zrobiłem. Poprawione.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#37
Cytat:DEKLARACJA UDZIAŁU JEDNOSTEK MORSKICH GWARDII LENNEJ W DZIAŁANIACH GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

Ja, Ronon Dex, Par Razorna, deklaruję udział następujących okrętów mojej lennej Morskiej Gwardii Razorna w działaniach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

2. Grupa Bojowa Okrętów

W zakresie dowództwa nad w/w jednostkami oddaję się pod rozkazy Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i osób przez niego wyznaczonych na mocy przepisów Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Wyrażam też zgodę na rozmieszczenie w/w jednostek w bazach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

29.08.2020, Ronon Dex

Cytat:DEKLARACJA UDZIAŁU [b]JEDNOSTEK MORSKICH GWARDII LENNEJ W DZIAŁANIACH GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ[/b]

Ja, Ronon Dex, upoważniony przez Thomasa von Lisendorff, deklaruję udział następujących jednostek Morskiej Gwardii Lisendorff w działaniach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

4. Eskadra Okrętów Podwodnych


W zakresie dowództwa nad w/w jednostkami oddaję się pod rozkazy Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i osób przez niego wyznaczonych na mocy przepisów Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Wyrażam też zgodę na rozmieszczenie w/w jednostek w bazach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

29.08.2020, (z upoważnienia) Ronon Dex 
#38
Dopisane do rejestru.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#39
DEKLARACJA UDZIAŁU ODDZIAŁÓW GWARDII LENNEJ W DZIAŁANIACH GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

Ja, Ametyst Faradobus, sułtan Faradobaju i kniaź Jaruzelimy, deklaruję udział następujących oddziałów zarządzanych przeze mnie Bialeńskich Bojówek Faradobusów w działaniach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

ORF "Bawełna", ORF "Bialenit"

W zakresie dowództwa nad w/w oddziałami oddaję się pod rozkazy Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i osób przez niego wyznaczonych na mocy przepisów Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Wyrażam też zgodę na skoszarowanie w/w oddziałów w bazach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

(-) Ametyst Faradobus
Al-Faktorija, 12 kwietnia 2021 r.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#40
DEKLARACJA UDZIAŁU ODDZIAŁÓW GWARDII LENNEJ W DZIAŁANIACH GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

Ja, Ametyst Faradobus, sułtan Faradobaju i wielki kniaź Jaruzelimy, deklaruję udział następujących oddziałów zarządzanych przeze mnie Bialeńskich Bojówek Faradobusów w działaniach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

221. Eskadra Lotnictwa Taktycznego,
222. Eskadra Lotnictwa Taktycznego.

W zakresie dowództwa nad w/w oddziałami oddaję się pod rozkazy Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i osób przez niego wyznaczonych na mocy przepisów Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Wyrażam też zgodę na skoszarowanie w/w oddziałów w bazach Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

(-) Ametyst Faradobus
Dobaj (Fb.), 12 k29 listopada 2021 r.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości