• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
#1
Ponieważ pojawiły się głosy, że powinny istnieć również przedsiębiorstwa, które będą podlegały władzom regionów - składam poprawkę do ustawy o swobodzie działalności, która to ma umożliwić.

Projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


Artykuł 1

Artykule 1 ustawy otrzymuje następujące brzmienie:

Każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej ma prawo do założenia przedsiębiorstwa prywatnego, regionalnego lub państwowego.

Artykuł 2

1. W artykule 2 ustawy dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu:

2. Osoba zakładająca przedsiębiorstwo regionalne jest jego zarządcą.

2. Zmienia się odpowiednio numerację pozostałych ustępów tegoż artykułu.

Artykuł 3

Ustęp 1, artykułu 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przedsiębiorstwo prywatne, regionalne lub państwowe jest umieszczane w rejestrze przedsiębiorstw, prowadzonym w Pałacu Prezydenckim.

Artykuł 4

W artykule 5 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

7. Przedsiębiorstwa regionalne muszą przed ich zarejestrowaniem uzyskać pozytywną opinię władz regionu.

Artykuł 5

W artykule 5 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

8. W przypadku ujętym w ustępie 4 organem kompetentnym do wyznaczenia nowego zarządzającego są władze regionu.

Wnoszę o dopuszczenie do głosu osób reprezentujących władze regionów.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#2
Panie Prezydencie,

przez realiozę wniosek przeleżał u mnie w szufladzie. Jako że obecna kadencja dobiega końca, a debata nad projektem nie została otwarta, proszę o jego ponowne złożenie w następnej kadencji, o ile ciągle będzie istniała taka wola.

Natomiast wypowiedź osoby nieuprawnionej przenoszę do innego działu.
Persona non grata w Księstwie Sieny i quasi-persona non grata w Konsulacie Sclavinii, Mister Bialenii roku 2018

#3
Panie Prezydencie,
Czy życzy Pan sobie, żebym zarządził debatę w sprawie tego projektu?
JM prof. zw. dr hab. dhc. Andrzej Swarzewski,
Przewodniczący pro tempore Parlamentu,
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego. 
#4
Projekt złożyłem na skutek sugestii z DB o tym, że chcieliby mieć przedsiębiorstwa regionalne. Jednak wkrótce po tym Alija stwierdziła, że może to nie być potrzebne oraz prosiła o wstrzymanie się z projektem. Na razie proponuję poczekać z debatą - do czasu decyzji z DB. Zresztą obecnie jest posłem to już może samodzielnie złożyć projekt.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • ʿĀlija zawdżat Akrypa
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości