• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Statut Kościoła
#1
STATUT KOŚCIOŁA OSTERYJSKIEGO NA WYGNANIU

 1. Kościół Osteryjski na Wygnaniu jest związkiem wyznaniowym działającym w Republice Bialeńskiej i w całym Pollinie.
 2. Kościół Osteryjski na wygnaniu wyznaje wiarę chrześcijańską.
 3. Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.
 4. Celem działalności Kościoła jest zachowanie i podtrzymywanie dziedzictwa osteryjskiej kultury i osteryjskiego chrześcijaństwa, a także odbudowa Osterii.
 5. Do Kościoła Osteryjskiego należą wszyscy ci, którzy przeszli obrzęd włączenia do wspólnoty, o ile nie zostali ekskomunikowani.
 6. Ekskomunikować może każdy biskup, ale jedynie Arcybiskup Divogradu i całej Osterii ma przywilej zdjąć ekskomunikę.
 7. Głową Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu jest Arcybiskup Divogradu i całej Osterii, może on nosić także inne tytuły oprócz tego.
 8. Arcybiskup Divogradu i całej Osterii jest wybierany w głosowaniu przez wszystkich wiernych Kościoła spośród duchowieństwa Kościoła; funkcję sprawuje przez okres jednego roku.
 9. Zwykłą siedzibą Arcybiskupa Divogradu i całej Osterii jest Divograd, póki zaś Osteria nie zostanie odnowiona, tymczasową siedzibą jest Wolnograd.
 10. Pierwszym Arcybiskupem Divogradu i całej Osterii zostaje Andriej Iwanow.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#2
> Pollinie

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

> Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.

Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V.

> Wiara Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu nie może być sprzeczna z wiarą realnego Kościoła Katolickiego.

A tak wogle, ciekawe czy takie osoby jak ty wogle wiedzą W CO naprawdę wierzy realowy KK. Zadanie na dobry początek: opisz własnymi słowami, co to znaczy że hostia i wino które unosi ksiądz na mszy to ciało i krew Jezusa Chrystusa.
#3
To oznacza, że to, co wcześniej było chlebem i winem, staje się Ciałem i Krwią Chrystusa, przy jednoczesnym zachowaniu wcześniejszych właściwości. Substancja się zmienia, forma pozostaje ta sama.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości