• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sakramentarz
#1
Tu znajdą się formuły podstawowych obrzędów Kościoła.

Obrzęd włączenia do wspólnoty
Kapłan:
Za Twoją prośbą zebraliśmy się tutaj, aby włączyć cię do wspólnoty Kościoła.
Jakież imię przybrałeś jako członek wspólnoty?
Katechumen wypowiada wybrane imię
Kapłan:
Kto wzbudził cię, w imię Pana, do życia doczesnego?
Katechumen wypowiada imię ojca
Kapłan:
N, synu N, chcę ci rzec, że wraz z przyjęciem do wspólnoty jesteś zobligowany do stosowania się wobec prawa boskiego i ludzkiego. Twym obowiązkiem będzie kierowanie się przede wszystkim wiarą do Boga i miłością do Niego, a także do bliźnich.
Jeżeli wyrażasz chęć zostania członkiem naszej wspólnoty, wypowiedz tekst przysięgi.
Katechumen:
Ja, N, przysięgam Bogu w Trójcy jedynemu, zachowywanie przykazań boskich, działanie zgodne z własnym sumieniem i radami Kościoła, przestrzeganie prawa mojej ojczyzny oraz dążenie do poznania prawd Bożych poprzez kontemplację Pisma Świętego. Jednocześnie, wyrzekam się wszystkiego co prowadzi do zła i grzechu, a także ich powiernika szatana, ducha nieczystego.
Kapłan:
Daną mi mocą przez Kościół Nasz włączam Ciebie N, synu N, do wspólnoty Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu.
Polewa głowę katechumena wodą święconą
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz...
Dotyka kciukiem jego ust czyniąc znak krzyża
ale Pan Bóg cię wskrzesi w Dniu Ostatecznym...
dotyka serca
na życie wieczne...
namaszcza głowę, usta i serce krzyżmem
Amen.

Niech cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty!
Katechumen:
Amen
Kapłan:
Pokój z Tobą!
Katechumen:
I z duchem Twoim.

Następnie sprawowana jest Liturgia.

Liturgia
Liturgia sprawowana w Kościele Osteryjskim na Wygnaniu oczywiście nie jest sakramentem, bo takich w V-świecie po prostu nie da się przeprowadzić. Liturgię w Kościele Osteryjskim na Wygnaniu sprawuje się wyłącznie w piątki i niedziele.

Porządek Liturgii:
  • (Dowolnie) Pieśń sakralna po łacinie, dopasowana treścią i charakterem do danego okresu i obchodu
  • Troparion dnia według Menologionu
  • Słowo do wiernych
  • Zdjęcie liturgii koptyjskiej albo duchowieństwa koptyjskiego
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#2
> Pieśń sakralna po łacinie
> Troparion dnia według Menologionu
> Zdjęcie liturgii koptyjskiej albo duchowieństwa koptyjskiego

Cóż za piękny ekumenizm!
#3
To wynika z historii chrześcijaństwa osteryjskiego, którą kiedyś opiszę. Żaden ekumenizm, wszystkie te obrządki (łaciński, bizantyjski, koptyjski) są stosowane w KK.

Proszę o niekomentowanie w tym akurat wątku, jeśli ktoś koniecznie musi, to niech utworzy nowy wątek.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#4
Ordynacja diakona

Mistrz Ceremonii: Do ołtarza zbliża się krótka procesja. Na jej czele kroczy krucyferariusz, dwaj akolici ze świecami, za nimi diakon nominat N., a na końcu biskup N. Gdy dochodzą przed ołtarz, kłaniają się z szacunkiem przed wizerunkiem Ukrzyżowanego. Następnie biskup siada na przygotowanym tronie, a diakon nominat klęka przed nim. Biskup zadaje mu pytanie:

Biskup: Czy chcesz wiernie pełnić urząd diakona Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, gorliwie głosić w mikroświecie naukę Chrystusa oraz być wsparciem i pasterzem dla narodu Osteryjskiego?

Diakon nominat: Chcę, z Bożą pomocą.

Biskup: Czy przyrzekasz przestrzegać przepisów Statutu Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu i ksiąg liturgicznych oraz być posłusznym Kościołowi i twoim zwierzchnikom, a w szczególności Arcybiskupowi Divogradu i całej Osterii?

Diakon nominat: Przyrzekam. Tak mi dopomóż Bóg!

Biskup nakłada ręce na głowę diakona nominata i mówi:

Biskup: Ja, N. biskup N., na mocy nadanego mi przez Kościół Osteryjski na Wygnaniu prawa, w obliczu Boga oraz wszystkich tu obecnych, nominuję Cię diakonem Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu. Idź i głoś w mikroświecie naukę Pana Jezusa oraz rozpowszechniaj płynące z niej wartości w imię Ojca + Syna + Ducha Świętego.

Diakon: Amen.

Mistrz Ceremonii: Biskup podnosi diakona z kolan oraz wymienia z nim znak pokoju.

Tu należy zamieścić zdjęcie koptyjskiego diakona. Następnie sprawowana jest Liturgia.


Ordynacja prezbitera

Mistrz Ceremonii: Do ołtarza zbliża się krótka procesja. Na jej czele kroczy krucyferariusz, dwaj akolici ze świecami, za nimi prezbiter nominat N., a na końcu biskup N. Gdy dochodzą przed ołtarz, kłaniają się z szacunkiem przed wizerunkiem Ukrzyżowanego. Następnie biskup siada na przygotowanym tronie, a diakon nominat klęka przed nim. Biskup zadaje mu pytanie:

Biskup: Czy chcesz wiernie pełnić urząd prezbitera Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, gorliwie głosić w mikroświecie naukę Chrystusa oraz być wsparciem i pasterzem dla narodu Osteryjskiego?

Diakon: Chcę, z Bożą pomocą.

Biskup: Czy przyrzekasz przestrzegać przepisów Statutu Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu i ksiąg liturgicznych oraz być posłusznym Kościołowi i twoim zwierzchnikom, a w szczególności Arcybiskupowi Divogradu i całej Osterii?

Diakon: Przyrzekam. Tak mi dopomóż Bóg!

Biskup nakłada ręce na głowę diakona i mówi:

Biskup: Ja, N. biskup N., na mocy nadanego mi przez Kościół Osteryjski na Wygnaniu prawa, w obliczu Boga oraz wszystkich tu obecnych, nominuję Cię prezbiterem Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu. Idź i głoś w mikroświecie naukę Pana Jezusa oraz rozpowszechniaj płynące z niej wartości w imię Ojca + Syna + Ducha Świętego.

Prezbiter: Amen.

Mistrz Ceremonii: Biskup podnosi prezbitera z kolan oraz wymienia z nim znak pokoju.

Tu należy zamieścić zdjęcie koptyjskiego prezbitera. Następnie sprawowana jest Liturgia.

Ordynacja Biskupia

Mistrz Ceremonii: Do ołtarza zbliża się krótka procesja. Na jej czele kroczy krucyferariusz, dwaj akolici ze świecami, za nimi biskup-nominat N., a na końcu biskup-szafarz N. Gdy dochodzą przed ołtarz, kłaniają się z szacunkiem przed wizerunkiem Ukrzyżowanego. Następnie biskup-szafarz siada na przygotowanym tronie, a biskup-nominat klęka przed nim. Biskup-szafarz zadaje mu pytanie:

Biskup szafarz: Czy chcesz wiernie pełnić urząd biskupa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, gorliwie głosić w mikroświecie naukę Chrystusa, opiekować się powierzonymi wiernymi, stać na czele diecezji oraz być wsparciem i pasterzem dla narodu Osteryjskiego?

Prezbiter: Chcę. Tak mi dopomóż Bóg!

Biskup szafarz: Czy jesteś gotowy do ewentualnego przyjęcia w przyszłości godności głowy Kościoła, arcybiskupa Divogradu i całej Osterii?

Prezbiter: Tak, z Bożą pomocą.

Biskup szafarz nakłada ręce na głowę prezbitera i mówi:

Ja, N. biskup N., na mocy nadanego mi przez Kościół Osteryjski na Wygnaniu prawa, w obliczu Boga oraz wszystkich tu obecnych, nominuję Cię biskupem Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu. Przyjmij pierścień, mitrę oraz pastorał i czuwaj nad owczarnią, nad którą pasterzem zostałeś ustanowiony w imię Ojca + Syna + Ducha Świętego.

Biskup nominat: Amen.

Mistrz Ceremonii: Biskup szafarz wkłada na palec biskupa nominata pierścień, nakłada na głowę mitrę, a następnie podnosi go z kolan i wręcza pastorał. Biskupi wymieniają ze sobą znak pokoju.


Tu należy zamieścić zdjęcie koptyjskiego biskupa. Następnie sprawowana jest Liturgia.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#5
Wasza Ekscelencjo, mógł się Arcybiskup choć mnie zapytać czy może przyjąć w w swoim Kościele w pełni opracowane przeze mnie ryty nominacji Kościoła Ekumenicznego. Niemniej - nie będę wnosił skarg o przywłaszczenie autorstwa. Co więcej - cieszę się, że moje dzieło nie przepadnie, a będzie wykorzystywane. Proszę przyjąć ekumeniczny, braterski uścisk.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andriej Iwanow
#6
Najmocniej przepraszam, Ekscelencjo. Bardzo dziękuję za zgodę na korzystnie z tych obrzędów, i, oczywiście, przyjmuję "ekumeniczny braterski uścisk".

Pragnę podarować Ekscelencji w dowód wdzięczności tę oto ikonę patrona Waszej Ekscelencji.

[Obrazek: Coptic_Icon_of_the_Archangel_Michael.jpg]

A tak między nami - to wykorzystałem najlepsze tego typu obrzędy, jakie udało mi się znaleźć. Ja nigdy nie wymyśliłbym nic równie dobrego.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • AndrzejSwarzewski
#7
Nie wiem jak z koptyjskimi, ale prawosławne obrzędy kiedyś widziałem w jerternetach i to nawet po polskiemu.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst z rodu Faradobusów
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Przywódca Nacji,
Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy,
Nieustająco Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#8
Owszem, są np. na liturgia.cerkiew.pl, ale zbyt skomplikowane do wykorzystania w mikronacjach.
PS. stamtąd biorę tropariony.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#9
Wygląda to wszystko mega kusząco, ale ja dopiero co przeszedłem na Islam i niezbyt mi wypada znowu zmieniać religię. xD
Chciałbym zaangażować się aktywnie w jakiś związek wyznaniowy, ale gdzie dołączę, tam po chwili brakuje ludzi. Sad
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andriej Iwanow
#10
Cytat: Wygląda to wszystko mega kusząco, ale ja dopiero co przeszedłem na Islam i niezbyt mi wypada znowu zmieniać religię. xD

Bokassa tak zrobił, nawet został kolejnym apostołem.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst z rodu Faradobusów
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Przywódca Nacji,
Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy,
Nieustająco Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości