• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sakramentarz
#1
Tu znajdą się formuły podstawowych obrzędów Kościoła.

Obrzęd włączenia do wspólnoty
Kapłan:
Za Twoją prośbą zebraliśmy się tutaj, aby włączyć cię do wspólnoty Kościoła.
Jakież imię przybrałeś jako członek wspólnoty?
Katechumen wypowiada wybrane imię
Kapłan:
Kto wzbudził cię, w imię Pana, do życia doczesnego?
Katechumen wypowiada imię ojca
Kapłan:
N, synu N, chcę ci rzec, że wraz z przyjęciem do wspólnoty jesteś zobligowany do stosowania się wobec prawa boskiego i ludzkiego. Twym obowiązkiem będzie kierowanie się przede wszystkim wiarą do Boga i miłością do Niego, a także do bliźnich.
Jeżeli wyrażasz chęć zostania członkiem naszej wspólnoty, wypowiedz tekst przysięgi.
Katechumen:
Ja, N, przysięgam Bogu w Trójcy jedynemu, zachowywanie przykazań boskich, działanie zgodne z własnym sumieniem i radami Kościoła, przestrzeganie prawa mojej ojczyzny oraz dążenie do poznania prawd Bożych poprzez kontemplację Pisma Świętego. Jednocześnie, wyrzekam się wszystkiego co prowadzi do zła i grzechu, a także ich powiernika szatana, ducha nieczystego.
Kapłan:
Daną mi mocą przez Kościół Nasz włączam Ciebie N, synu N, do wspólnoty Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu.
Polewa głowę katechumena wodą święconą
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz...
Dotyka kciukiem jego ust czyniąc znak krzyża
ale Pan Bóg cię wskrzesi w Dniu Ostatecznym...
dotyka serca
na życie wieczne...
namaszcza głowę, usta i serce krzyżmem
Amen.

Niech cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty!
Katechumen:
Amen
Kapłan:
Pokój z Tobą!
Katechumen:
I z duchem Twoim.

Następnie sprawowana jest Liturgia.

Liturgia
Liturgia sprawowana w Kościele Osteryjskim na Wygnaniu oczywiście nie jest sakramentem, bo takich w V-świecie po prostu nie da się przeprowadzić. Liturgię w Kościele Osteryjskim na Wygnaniu sprawuje się wyłącznie w piątki i niedziele.

Porządek Liturgii:
  • (Dowolnie) Pieśń sakralna po łacinie, dopasowana treścią i charakterem do danego okresu i obchodu
  • Troparion dnia według Menologionu
  • Słowo do wiernych
  • Zdjęcie liturgii koptyjskiej albo duchowieństwa koptyjskiego
Andriej Iwanow
Arcybiskup Divogradu i całej Osterii
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu
#2
> Pieśń sakralna po łacinie
> Troparion dnia według Menologionu
> Zdjęcie liturgii koptyjskiej albo duchowieństwa koptyjskiego

Cóż za piękny ekumenizm!
#3
To wynika z historii chrześcijaństwa osteryjskiego, którą kiedyś opiszę. Żaden ekumenizm, wszystkie te obrządki (łaciński, bizantyjski, koptyjski) są stosowane w KK.

Proszę o niekomentowanie w tym akurat wątku, jeśli ktoś koniecznie musi, to niech utworzy nowy wątek.
Andriej Iwanow
Arcybiskup Divogradu i całej Osterii
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości