• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sobór św. Piotra w Wolnogradzie
#1
[Obrazek: 05.jpg]

Sobór św. Piotra w Wolnogradzie znajduje się przy Rynku im. Xięcia Mikołaja. Sobór był niegdyś siedzibą Apostolskiego Kościoła Bialenii. 1 XII A.D. 2019 został przekazany przez Lwa Wolnogradu Kościołowi Osteryjskiemu na Wygnaniu.
[Obrazek: 2d8055e50b86455fc8180af65602f2c3.jpg]
Wnętrze Kościoła
Andriej Iwanow
Arcybiskup Divogradu i całej Osterii
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu
#2
Cytat:Jak wysokiego firmamentu, tak i na niskościach pokazałeś piękno świętego przybytku Twojej chwały, Panie, umocnij więc go na wieki wieków i przyjmij nasze nieustannie w nim zanoszone Tobie modlitwy, życie wszystkich i zmartwychwstanie.
Cytat:Umiłowani Bracia i siostry w Chrystusie Panu!

Dzień dzisiejszy to wielki dzień dla Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu i całej Osterii! Dziś na nowo rozpoczyna się proces odrodzenia naszej ojczyzny i rozpoczyna się rzeczywista działalność Kościoła. W tej chwili odbywa się właśnie konsekracja soboru archikatedralnego św. Piotra w Wolnogradzie. Sobór ten stanie się katedrą arcybiskupa Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii. Będzie również ośrodkiem, wokół którego skoncentruje się działalność naszego narodu, narodu bez ojczyzny i własnego miejsca w Pollinie. Imię Petros, które nosił wielki apostoł, oznacza skałę. Oby ten sobór stał się skałą, na której będzie zbudowany nasz Kościół, a w przyszłości nasza ojczyzna. Jeśli tak będzie, to choćby spadły deszcze wyczerpania, znudzenia i realiozy, wezbrały potoki historii, zerwały się wichry zawiści i pychy, On nie runie, bo będzie utwierdzony na skale.
Konsekracja każdej świątyni każe nam zwrócić myśl także ku ojczyźnie niebiańskiej, do której mamy dążyć przede wszystkim, nawet przed tą ziemską czy wirtualną. Świątynia jest obrazem Kościoła, w którym wierni znaleźć mogą schronienie przed nawałnicami grzechu i fałszu, a każda cegła i kamień użyty do budowy tej świątyni jest obrazem jednego z nas, bracia, bo wszyscy razem tworzymy ten Kościół.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że możemy celebrować dziś tę uroczystość. W szczególności chcę podziękować Prezydentowi republiki Bialeńskiej Rononowi Dex, który wydał zgodę na działalność naszego Kościoła oraz Lwu Wolnogradu, Ametystowi Faradobusowi, który przekazał nam na własność budynek tego soboru. Nade wszystko pragnę podziękować wszystkim duchownym i wiernym Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, bez których Kościół by nie istniał.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty!
[Obrazek: m1io1E6.jpg]
Andriej Iwanow
Arcybiskup Divogradu i całej Osterii
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu
#3
Drogi Panie Arcybiskupie!

Cieszę się bardzo z Pańskich osiągnięć. Sprawiają mi one radość. Swoją postawą sławi Pan Rzeszę Bialeńską.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Wlk. Kn. MF., Mrgr. Ja., Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#4
[Obrazek: 29751470.jpg]
W Soborze umieszczono ikonę św. Matrony Moskiewskiej ofiarowaną przez Lwa Wolnogradu Ametysta Faradobusa.
Andriej Iwanow
Arcybiskup Divogradu i całej Osterii
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości