• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sobór św. Piotra w Wolnogradzie
#1
[Obrazek: 05.jpg]

Sobór św. Piotra w Wolnogradzie znajduje się przy Rynku im. Xięcia Mikołaja. Sobór był niegdyś siedzibą Apostolskiego Kościoła Bialenii. 1 XII A.D. 2019 został przekazany przez Lwa Wolnogradu Kościołowi Osteryjskiemu na Wygnaniu.
[Obrazek: 2d8055e50b86455fc8180af65602f2c3.jpg]
Wnętrze Kościoła
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#2
Cytat:Jak wysokiego firmamentu, tak i na niskościach pokazałeś piękno świętego przybytku Twojej chwały, Panie, umocnij więc go na wieki wieków i przyjmij nasze nieustannie w nim zanoszone Tobie modlitwy, życie wszystkich i zmartwychwstanie.
Cytat:Umiłowani Bracia i siostry w Chrystusie Panu!

Dzień dzisiejszy to wielki dzień dla Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu i całej Osterii! Dziś na nowo rozpoczyna się proces odrodzenia naszej ojczyzny i rozpoczyna się rzeczywista działalność Kościoła. W tej chwili odbywa się właśnie konsekracja soboru archikatedralnego św. Piotra w Wolnogradzie. Sobór ten stanie się katedrą arcybiskupa Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii. Będzie również ośrodkiem, wokół którego skoncentruje się działalność naszego narodu, narodu bez ojczyzny i własnego miejsca w Pollinie. Imię Petros, które nosił wielki apostoł, oznacza skałę. Oby ten sobór stał się skałą, na której będzie zbudowany nasz Kościół, a w przyszłości nasza ojczyzna. Jeśli tak będzie, to choćby spadły deszcze wyczerpania, znudzenia i realiozy, wezbrały potoki historii, zerwały się wichry zawiści i pychy, On nie runie, bo będzie utwierdzony na skale.
Konsekracja każdej świątyni każe nam zwrócić myśl także ku ojczyźnie niebiańskiej, do której mamy dążyć przede wszystkim, nawet przed tą ziemską czy wirtualną. Świątynia jest obrazem Kościoła, w którym wierni znaleźć mogą schronienie przed nawałnicami grzechu i fałszu, a każda cegła i kamień użyty do budowy tej świątyni jest obrazem jednego z nas, bracia, bo wszyscy razem tworzymy ten Kościół.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że możemy celebrować dziś tę uroczystość. W szczególności chcę podziękować Prezydentowi republiki Bialeńskiej Rononowi Dex, który wydał zgodę na działalność naszego Kościoła oraz Lwu Wolnogradu, Ametystowi Faradobusowi, który przekazał nam na własność budynek tego soboru. Nade wszystko pragnę podziękować wszystkim duchownym i wiernym Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, bez których Kościół by nie istniał.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty!
[Obrazek: m1io1E6.jpg]
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#3
Drogi Panie Arcybiskupie!

Cieszę się bardzo z Pańskich osiągnięć. Sprawiają mi one radość. Swoją postawą sławi Pan Rzeszę Bialeńską.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
#4
[Obrazek: 29751470.jpg]
W Soborze umieszczono ikonę św. Matrony Moskiewskiej ofiarowaną przez Lwa Wolnogradu Ametysta Faradobusa.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#5
Dziś w soborze odczytano tomos patriarchy Morskiewskiego i całej Rodosji:

Cytat:
Tomos Patriarchy Morskiewskiego i całej Rodosji
z dnia 16. stycznia roku pańskiego 2020
O włączeniu Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu w jurysdykcję Patriarchatu Morskiewskiego
i przyznaniu autonomii Kościołowi Osteryjskiemu na Wygnaniu
W imię Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego!
Niniejszym ja,
Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Andriej,
Arcybiskup Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii,
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu,
Uznaję zwierzchność Patriarchy Morskiewskiego i całej Rodosji nad Kościołem Osteryjskim na Wygnaniu.
Niniejszym ja,
Jego Błogosławioność Andriej,
Patriarcha Morskiewski i całej Rodosji,
W imieniu Patriarchatu Morskiewskiego i całej Rodosji
Obejmuję zwierzchność nad Kościołem Osteryjskim na Wygnaniu,
Uznając zarazem odrębność jego tradycji teologicznych i liturgicznych
i nadaję mu autonomię w ramach Patriarchatu Morskiewskiego i całej Rodosji,
A obszar Republiki Bialeńskiej ogłaszam jego terytorium kanonicznym.
Dan w Morskwie dnia 16 stycznia roku pańskiego 2020.
[Obrazek: 166px-Monogram_Patriarch_of_Moscow_and_a...II.svg.png]
Jego Błogosławioność Andriej
Patriarcha Morskiewski i całej Rodosji
Arcybiskup Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Janek Sapieha
#6
Zaskakujące. Życzę udanej współpracy. Smile
#7
Pozdrawiam z termosem.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
#8
Dziś w Soborze św. Piotra w Wolnogradzie odprawiono panichidę za zmarłego abp. Andrieja Iwanowa.

Cytat:Głębią  mądrości  z  miłości  do  człowieka  wszystko  stworzyłeś  i  to,  co pożyteczne dajesz, jedyny Stwórco, daj odpoczynek, Panie, duszy Twego sługi, albowiem w Tobie pokładał nadzieję, Stworzycielu i Twórcy, i Bogu naszym. Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


[Obrazek: comment_QSv9j7U3MdiArtphuSjEAPmVLLekGSOX.jpg]
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#9
Cytat:Ingres arcybiskupa Jurija

[Obrazek: india03.jpg]
Dzisiaj odbyła się intronizacja nowego arcybiskupa - objęcie przez niego Soboru katedralnego św. Piotra. Ponieważ dziś jest poniedziałek, nie sprawowano liturgii, ale arcybiskup wygłosił homilię:


Cytat:Drodzy bracia i siostry!
Z radością świętujemy dziś zakończenie wakatu na stolicy arcybiskupiej, które otwiera nowy rozdział w życiu naszego Kościoła. Odszedł do Pana jego założyciel, Andriej Iwanow, który wzorowo wypełniał swoje obowiązki, ale Pan zabrał go do siebie. Postaram się wkrótce wszcząć jego proces kanonizacyjny. Natomiast my, jego owczarnia, musimy kroczyć dalej bez niego, ku chwale Boga i naszej ojczyzny. Kościół nasz nie będzie już związany z okupującą ziemie naszej ojczyzny Rodosją, bo ten kraj znajduje się obecnie w stanie rozkładu. Będziemy zdani na siebie, ale z Bożą pomocą zdołamy przetrwać wszystko, co przyniesie nam los, i doczekać odrodzenia naszej umiłowanej ojczyzny, Osterii. Amen.

Następnie odczytano tomos arcybiskupa:
Cytat:W imię Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego!
Niniejszym ja, Jurij, Arcybiskup Divogradu i Wolnogradu, głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, zrywam wszelkie związki z Patriarchatem Morskiewskim i ogłaszam autokefalię Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu.

Dan w Wolnogradzie, 31 marca AD 2020.
#10
Dziś w Soborze został proklamowany po polsku i osteryjsku kolejny tomos arcybiskupa:
Cytat:W imię Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego!
W celu wzmocnienia tożsamości narodowej naszych wiernych, ja, Jurij, Arcybiskup Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii, głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, nakazuję używanie w dokumentach i liturgii Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu języka osteryjskiego. Teksty rytuałów doczekają się oficjalnego tłumaczenia po wydaniu nowego sakramentarza, natomiast już teraz należy stosować język ojczysty w kazaniach.
Dan w Wolnogradzie, 1 kwietnia AD 2020.
Cytat:V imie Bogo Patra, Syna Boźygio i Sviatogo Ducha!
Aby vzmocnic taftotite narodne naśych virnych, ja, Jurij, Archieparcha Divogrado, Volnogrado i omney Osteryi, glava Cerkvy Osteryyskey na Vychodztve, kaźe stosovane w papierach i obredach Cerkvy Osteryyskey na Vychodztve jazyk osteryysky. Pisma obredov dostayo glavne metafrase po ukazaniu sie novogo sakramentara, ale juź nadal naleźy stosovac jazyk patrovskiy w kerygmach.
Dano v Volnograde, 1 pasycha roka 2020.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości