• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sobór św. Piotra w Wolnogradzie
#1
[Obrazek: 05.jpg]

Sobór św. Piotra w Wolnogradzie znajduje się przy Rynku im. Xięcia Mikołaja. Sobór był niegdyś siedzibą Apostolskiego Kościoła Bialenii. 1 XII A.D. 2019 został przekazany przez Lwa Wolnogradu Kościołowi Osteryjskiemu na Wygnaniu.
[Obrazek: 2d8055e50b86455fc8180af65602f2c3.jpg]
Wnętrze Kościoła
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#2
Cytat:Jak wysokiego firmamentu, tak i na niskościach pokazałeś piękno świętego przybytku Twojej chwały, Panie, umocnij więc go na wieki wieków i przyjmij nasze nieustannie w nim zanoszone Tobie modlitwy, życie wszystkich i zmartwychwstanie.
Cytat:Umiłowani Bracia i siostry w Chrystusie Panu!

Dzień dzisiejszy to wielki dzień dla Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu i całej Osterii! Dziś na nowo rozpoczyna się proces odrodzenia naszej ojczyzny i rozpoczyna się rzeczywista działalność Kościoła. W tej chwili odbywa się właśnie konsekracja soboru archikatedralnego św. Piotra w Wolnogradzie. Sobór ten stanie się katedrą arcybiskupa Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii. Będzie również ośrodkiem, wokół którego skoncentruje się działalność naszego narodu, narodu bez ojczyzny i własnego miejsca w Pollinie. Imię Petros, które nosił wielki apostoł, oznacza skałę. Oby ten sobór stał się skałą, na której będzie zbudowany nasz Kościół, a w przyszłości nasza ojczyzna. Jeśli tak będzie, to choćby spadły deszcze wyczerpania, znudzenia i realiozy, wezbrały potoki historii, zerwały się wichry zawiści i pychy, On nie runie, bo będzie utwierdzony na skale.
Konsekracja każdej świątyni każe nam zwrócić myśl także ku ojczyźnie niebiańskiej, do której mamy dążyć przede wszystkim, nawet przed tą ziemską czy wirtualną. Świątynia jest obrazem Kościoła, w którym wierni znaleźć mogą schronienie przed nawałnicami grzechu i fałszu, a każda cegła i kamień użyty do budowy tej świątyni jest obrazem jednego z nas, bracia, bo wszyscy razem tworzymy ten Kościół.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że możemy celebrować dziś tę uroczystość. W szczególności chcę podziękować Prezydentowi republiki Bialeńskiej Rononowi Dex, który wydał zgodę na działalność naszego Kościoła oraz Lwu Wolnogradu, Ametystowi Faradobusowi, który przekazał nam na własność budynek tego soboru. Nade wszystko pragnę podziękować wszystkim duchownym i wiernym Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu, bez których Kościół by nie istniał.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty!
[Obrazek: m1io1E6.jpg]
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
#3
Drogi Panie Arcybiskupie!

Cieszę się bardzo z Pańskich osiągnięć. Sprawiają mi one radość. Swoją postawą sławi Pan Rzeszę Bialeńską.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Wlk. Kn. MF., Mrgr. Ja., Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#4
[Obrazek: 29751470.jpg]
W Soborze umieszczono ikonę św. Matrony Moskiewskiej ofiarowaną przez Lwa Wolnogradu Ametysta Faradobusa.
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#5
Dziś w soborze odczytano tomos patriarchy Morskiewskiego i całej Rodosji:

Cytat:
Tomos Patriarchy Morskiewskiego i całej Rodosji
z dnia 16. stycznia roku pańskiego 2020
O włączeniu Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu w jurysdykcję Patriarchatu Morskiewskiego
i przyznaniu autonomii Kościołowi Osteryjskiemu na Wygnaniu
W imię Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego!
Niniejszym ja,
Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Andriej,
Arcybiskup Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii,
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu,
Uznaję zwierzchność Patriarchy Morskiewskiego i całej Rodosji nad Kościołem Osteryjskim na Wygnaniu.
Niniejszym ja,
Jego Błogosławioność Andriej,
Patriarcha Morskiewski i całej Rodosji,
W imieniu Patriarchatu Morskiewskiego i całej Rodosji
Obejmuję zwierzchność nad Kościołem Osteryjskim na Wygnaniu,
Uznając zarazem odrębność jego tradycji teologicznych i liturgicznych
i nadaję mu autonomię w ramach Patriarchatu Morskiewskiego i całej Rodosji,
A obszar Republiki Bialeńskiej ogłaszam jego terytorium kanonicznym.
Dan w Morskwie dnia 16 stycznia roku pańskiego 2020.
[Obrazek: 166px-Monogram_Patriarch_of_Moscow_and_a...II.svg.png]
Jego Błogosławioność Andriej
Patriarcha Morskiewski i całej Rodosji
Arcybiskup Divogradu, Wolnogradu i całej Osterii
Głowa Kościoła Osteryjskiego na Wygnaniu
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Janek Sapieha
#6
Zaskakujące. Życzę udanej współpracy. Smile
JM prof. zw. dr hab. dhc. Andrzej Swarzewski,
Minister Spraw Zagranicznych,
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego. 
#7
Pozdrawiam z termosem.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Wlk. Kn. MF., Mrgr. Ja., Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#8
Dziś w Soborze św. Piotra w Wolnogradzie odprawiono panichidę za zmarłego abp. Andrieja Iwanowa.

Cytat:Głębią  mądrości  z  miłości  do  człowieka  wszystko  stworzyłeś  i  to,  co pożyteczne dajesz, jedyny Stwórco, daj odpoczynek, Panie, duszy Twego sługi, albowiem w Tobie pokładał nadzieję, Stworzycielu i Twórcy, i Bogu naszym. Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


[Obrazek: comment_QSv9j7U3MdiArtphuSjEAPmVLLekGSOX.jpg]
Andriej Iwanow
Odszedł do domu Ojca
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości