• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ratyfikacja nowelizacji traktatu
#1
Wysoka Izbo,
Na III Szczycie Rady Państw Nordaty nastąpiło podpisanie nowelizacji traktatu o Radzie Państw Nordaty. 
Zmiany:
  1. wprowadzenie rodzajów członkostwa oraz sposoby nabycia i rezygnacji, a także prawa,
  2. sprecyzowanie ilości przedstawicieli,
  3. rozszerzenie informacji o "Szczycie",
  4. wprowadzenie organu sądowniczego oraz banku centralnego,
  5. propozycja wspólnej waluty (do ustalenia),
Wątek na ten temat: http://prmagnificat.cba.pl/showthread.php?tid=114
Nowy traktat:
Cytat:Artykuł 1.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się powstrzymywać się w swych stosunkach międzynarodowych od użycia siły lub groźby jej użycia i załatwiać swoje spory międzynarodowe przy pomocy pokojowych środków.

Artykuł 2.
Wysokie Układające się Strony oświadczają swoją gotowość uczestniczenia w duchu szczerej współpracy we wszystkich poczynaniach międzynarodowych zmierzających do zapewnienia pokoju, przyjaźni i rozwoju na Nordacie.

Artykuł 3.
Wysokie Układające się Strony będą konsultować się ze sobą we wszystkich ważnych sprawach międzynarodowych dotyczących ich wspólnych interesów.

Artykuł 4.
W przypadku napaści zbrojnej na Nordacie na jedno lub kilka Państw Stron Traktatu, dokonanej przez jakiekolwiek państwo lub grupę państw, każde Państwo Strona Traktatu udzieli państwu lub państwom będącym ofiarami agresji natychmiastowej pomocy.

Artykuł 5.
Wysokie Układające się Strony oświadczają, że będą brać w duchu przyjaźni i współpracy udział w działaniach zmierzających do dalszego rozwoju i zacieśnienia między nimi więzi kulturalnych i ekonomicznych.

Artykuł 6.
Traktat niniejszy otwarty jest dla przystąpienia państw, które wyrażą gotowość przyczyniania się, poprzez udział w niniejszym Traktacie, do połączenia wysiłku miłujących pokój państw w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju państw Kontynentu Północnego.

Artykuł 7.
1. Członek Rady Państw Nordaty posiada prawo:
a) czynne,
b) bierne,
c) wypowiedzi,
d) rezygnacji z członkostwa w Radzie Państw Nordaty.
2. Członek Obserwator Rady Państw Nordaty posiada prawo:
a) wypowiedzi,
b) rezygnacji z członkostwa w Radzie Państw Nordaty.

Artykuł 8.
1. Państwa ubiegające się o status Członka lub Członka Obserwatora składają odpowiedni wniosek Sekretarzowi Generalnemu Rady Państw Nordaty między Szczytami Rady Państw Nordaty spełniając równocześnie warunki określone w Artykule 9.
2. Sekretarz Generalny Rady Państw Nordaty przedstawia wniosek o członkostwo Radzie Państw Nordaty podczas najbliższego Szczytu Rady Państw Nordaty.

Artykuł 9.
1. Wysokie Układające się Strony porozumiały się w sprawie utworzenia Rady Państw Nordaty, w skład której wejdzie po jednym przedstawicielu każdego Państwa Strony Traktatu.
2. Państwa Strony Traktatu mogą w razie potrzeby mianować dodatkowo zastępcę przedstawiciela Państwa Strony Traktatu.
3. Państwa Strony Traktatu ustanawiają swoich przedstawicieli wydając odpowiedni dokument potwierdzający ich legitymizację.

Artykuł 10.
1. Państwa Strony Traktatu w odstępie odpowiadającym około 30 dni zbierają się tworząc organ prawodawczy w postaci Szczytu Rady Państw Nordaty.
2. Szczyt Rady Państw Nordaty wydaje decyzje w postaci Rozporządzeń.
3. Szczyt Rady Państw Nordaty może pozbawić Państwa Stronę Traktatu statusu Członkostwa.

Artykuł 11.
1. Rada Państw Nordaty spośród swoich członków lub innych obywateli Państw Stron Traktatu jednogłośnie wybierać będzie organ wykonawczy w postaci Sekretarza Generalnego Rady Państw Nordaty.
2. Kadencja Sekretarza Generalnego trwa trzy miesiące i może zostać skrócona wskutek dymisji lub odwołania przez Radę Państw Nordaty większością zwykłą.

Artykuł 12.
1. Rada Państw Nordaty spośród obywateli Państw Stron Traktatu jednogłośnie wybierać będzie organ sądowniczy w postaci Sędzia Trybunału Rady Państw Nordaty.
2. Kadencja Sędziego Trybunału Rady Państw Nordaty trwa 4 miesiące i może zostać skrócona wskutek dymisji lub odwołania przez Radę Państw Nordaty większością zwykłą.

Artykuł 13.
1. Rada Państw Nordaty spośród obywateli Państw Stron Traktatu zwykłą większością głosów wybierać będzie Prezesa Banku Centralnego Nordaty.
2. Kadencja Prezesa Banku Centralnego Nordaty trwa 4 miesiące i może zostać skrócona wskutek dymisji lub odwołania przez Radę Państw Nordaty większością zwykłą.

Art. 14
Państwa Strony Traktatu będą dążyć do utworzenia wspólnej waluty.

Artykuł 15.
Państwem Stroną Traktatu może zostać każda zbiorowość, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) uznaje się za mikronację;
2) jej stolica oraz większa część terytorium znajduje się na terenie Kontynentu Północnego;
3) posiada suwerenne władze;
4) posiada forum lub listę dyskusyjną;
5) posiada mieszkańców uznających się za zamieszkujących obszar na którym działa dane państwo;
6) całkowicie wyrzeka się zjawiska kloningu;
7) przestrzega zakaz stosowania przemocy lub groźby jej użycia we wzajemnych relacjach z którymkolwiek Państwem Stroną Traktatu.

Artykuł 16.
Państwami Założycielskimi Rady Państw Nordaty w momencie ratyfikacji niniejszego Traktatu staną się Republika Bialeńska i Federacja Nordacka.

Artykuł 17.
O przyjęciu następnych Państw Stron Traktatu decydować będzie jednogłośnie Rada Państw Nordaty.

Artykuł 18.
Każde Państwo Strona Traktatu może go wypowiedzieć. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc po upływie miesiąca od dnia notyfikacji wypowiedzenia traktatu Sekretarzowi Generalnemu.

Artykuł 19.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji przez Wysokie Układające się Strony.


Bardzo proszę Wysoką Izbę o ratyfikację. Zarządzam 3-dniową debatę po której nastąpi 3-dniowe głosowanie. 
#2
> 1. Członek Rady Państw Nordaty posiada prawo:
> a) czynne,
> b) bierne,
> c) wypowiedzi,
> d) rezygnacji z członkostwa w Radzie Państw Nordaty.

A także szare, bure i pstrokate.

Sory, ale to jest napisane tak chaotycznie i bezsensownie, że nie za bardzo rozumiem o co w tym ma w ogóle chodzić.

> Państwa ubiegające się o status Członka lub Członka Obserwatora

A czy wy też chcielibyście żeby Bialenia była członkiem Obserwatora?

Tutaj albo należy się kreseczka między wyrazami (i dekapitalizacja jednej literki: „Członka-obserwatora”), albo wywalenie pierwszego członku. Osobiście skłaniałabym się co do drugiego.

> Sekretarz Generalny Rady Państw Nordaty przedstawia wniosek o członkostwo Radzie Państw Nordaty

W celu jedynie informacyjnym, czy RPN musi też podjąć jakąś decyzję w sprawie wniosku?

> podczas najbliższego Szczytu Rady Państw Nordaty

Ale już podczas dalszych szczytów nie musi?

> Wysokie Układające się Strony porozumiały się w sprawie utworzenia Rady Państw Nordaty

Tak, wiemy że się porozumiały. W końcu inaczej nie byłoby tego w treści traktatu.

> Państwa Strony Traktatu w odstępie odpowiadającym około 30 dni zbierają się

30 dni od chwili wejścia w życie traktatu, tak?

> w postaci Sędzia Trybunału Rady Państw Nordaty

Sędź Trybunału Rady Państw Nordaty to fascynująca nazwa stanowiska. Naprawdę, podziwiam ten awangardowy dobór końcówek fleksyjnych.

> może zostać skrócona wskutek dymisji

Znaczy się, ktoś, najprawdopodobniej RPN, może go zdymisjonować. Właśnie to osoby negocjujące traktat miały na myśli, tak?

> jej stolica oraz większa część terytorium znajduje się na terenie Kontynentu Północnego

Przeczytałam „na terenie Korei Północnej”. Niedobrze ze mną.

> O przyjęciu następnych Państw Stron Traktatu decydować będzie jednogłośnie Rada Państw Nordaty.

A, czyli nie tylko informacyjnie.

Ten artykuł powinien być skomasowany z art. 8.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Joahim-von-R
#3
Szanowni Państwo,

Pan Marszałek Andrzej Swarzewski wyraził zgodę, abym się wypowiedział, dlatego chętnie zwrócę się do Pani Posłanki Aliji.

Bardzo się cieszę z powodu Pani czujności oraz zaangażowaniem w sprawie ratyfikacji nowego Traktatu RPN. Takie osoby jak Pani przydałyby się podczas obrad Rady Państw Nordaty i byłbym rad, gdyby Pani zechciała się zgłosić jako członkini delegacji bialeńskiej podczas najbliższego Szczytu RPN by ubogacić obrady swoją aktywnością.

Dziękuję
(-) Tarsycjusz Operar
Prezydent Ludowej Republiki Magnifikatu
Sekretarz Generalny Rady Państw Nordaty
#4
> Takie osoby jak Pani przydałyby się podczas obrad Rady Państw Nordaty i byłbym rad, gdyby Pani zechciała się zgłosić jako członkini delegacji bialeńskiej podczas najbliższego Szczytu RPN by ubogacić obrady swoją aktywnością.

Mogłabym. Tylko wtedy musiałabym przebywać wśród przedstawicieli państw Nordaty.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Tarsycjusz Operar
#5
Debata wyraźnie się wyczerpała. Rozpoczynamy trzydniowe głosowanie.
#6
PRZECIW

Pal licho niechlujstwo językowe, ale niechlujstwo merytoryczne tego traktatu sprawia, że jego wejście w życie przyniesie więcej szkody niż pożytku. Takie coś powinno iść natychmiast do poprawki, a nie do ratyfikacji. Szczególnie ten nieszczęsny art. 7., majko božja.
#7
Zapomniałem zagłosować. Jestem oczywiście ZA.
Na IV Szczycie w Bengazi (już od 8 lutego) będzie można nanosić poprawki.
#8
wstrzymuję się
#9
Tym samym Parlament Republiki Bialeńskiej odmówił ratyfikacji Traktatu. Już teraz zapraszam Państwo Posłów do współpracy przy sporządzaniu nowego, lepszego traktatu na szczycie w Bengazi (od 8 lutego).
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości