• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nagroda Rektora 2019
#1
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy! 

Wielokrotnie, również w naszej Republice, toczyły się rozmowy odnośnie stworzenia mikronacyjnego odpowiednika Nagrody Nobla. Aktywizacja nauki, a zwłaszcza koncepcja stworzenia Ligi Bluszczowej, zrzeszającej najlepsze uczelnie wyższe na Pollinie daje nadzieję, że za rok taka nagroda wreszcie zostanie po raz pierwszy przyznana. Tymczasem, niejako w oczekiwaniu na ten moment, chciałbym nagrodzić osoby, które - w moim przekonaniu - najbardziej zasłużyły się dla nauki. 

Nagrodę Rektora za rok 2019 przyznaję prof. Ametystowi Faradobusowi, Dziekanowi Wydziału Historii Najnowszej Mikroświata Uniwersytetu Bialeńskiego. Oprócz rozpoczęcia budowy nowego wydziału na naszym uniwersytecie, profesor Faradobus w ciągu ubiegłego roku:
1) Decyzją prezydenta RB Ronona Dexa uzyskał tytuł naukowy profesora,
2) Napisał pracę nt. orderów i odznaczeń gen. Jaruzelskiego, która została również opublikowana w czasopiśmie naukowym "Acta Microsophica".
3) Napisał pracę nt. systemu orderów i odznaczeń w Republice Bialeńskiej. 
4) Wydał swoje dzieła zebrane z poprzednich lat.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów naukowych! 

Postanowiłem również przyznać wyróżnienia w postaci zielonych róż:
1) Magistrowi Rononowi Dexowi za stworzenie Wydziału Wojskowego oraz wygłoszenie czterech wykładów na najwyższym poziomie.
2) Akrypie Ali Shariati za wygłoszenie pięciu wspaniałych wykładów teologicznych w Świątyni Alego w Bengazi.
3) Karlowi von Schwarzengrauowi za artykuł "Definicja i zjawisko polityki w mikroświecie" opublikowany w Acta Microsophica oraz promocję nauki w Suderlandzie. 
4) Tarsycjuszowi Operarowi za artykuł "Wybór światopoglądu" opublikowany w Acta Microsophica oraz promocję nauki w Magnifikacie. 
5) Bartłomiejowi Demiatyczowi za pracę magisterską pt. "Zagadnienie bastionunizmu w warunkach polskiego Mikroświata ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn niepowodzeń różnorodnych prób wdrażania wielu jego postaci na Pollinie i prawideł socjologicznych dyktujących los w rzeczywistości mikronacyjnej".
Gratuluję i zachęcam do dalszej pracy.
JM prof. zw. dr hab. dhc. Andrzej Swarzewski,
Minister Spraw Zagranicznych,
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego. 
#2
Dziękuję bardzo, Panie Kulego. Jestem dogłębnie wzruszony, że tak docenia mnie moja Alma Mater. Powinniśmy przy okazji wydawać takie pretensjonalne czasopismo o tym właśnie tytule, tak jak UJ, z samymi informacjami o nominacjach, habilitacjach i wręczeniach różnych medali oraz ceremoniach, w których wziął udział Rektor.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Wlk. Kn. MF., Mrgr. Ja., Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości