• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Powołanie Policji Półwyspu Lisewskiego
#1
Na mocy porozumienia pomiędzy władzami Wolnego Miasta Lisewa oraz władz lenn Razorno i Lisendorff tworzy się wspólną formację policyjną dla Półwyspu Lisewskiego.

Policja Półwyspu Lisewskiego składa się z następujących elementów:

1. Departamentu Policji Półwyspu Lisewskiego.

a)  Departament Policji Półwyspu Lisewskiego mieści się w Lisewie.

b)  Na czele departamentu stoi Komendant Policji.

c)  Zadania Departamentu Policji:
- koordynacja działań policyjnych na terenie półwyspu Lisewskiego,
- współpraca z innymi formacjami policyjnymi Rzeszy,
- współpraca z Policją Krajową,
- współpraca i koordynacja działań z Żandarmerią Rzeszy na terenie Półwyspu Lisewskiego.

2. Departamentów Policji Lennej Razorna oraz Lisendorff.

a) Departament Policji Razorna mieści się w mieście Razorno.

b) Departament Policji Lisendorff mieści się w mieście Lisendorff.

c) Na czele Departamentów Policji Lennej stoją Szefowie Policji Lennej.

d) Zadania Departamentów Policji Lennych:
- koordynacja działań policyjnych na terenie lenn,
- działanie na obszarach lenn, gdzie nie funkcjonują policje miejskie i biura szeryfów,
- współpraca w Departamentem Policji Półwyspu Lisewskiego.
- współpraca z formacjami Żandarmerii Rzeszy na terenie lenn.

3. Departamentów Policji Miast.

a) Departamenty Policji Miast tworzy się w następujących miastach
- Lisewo,
- Razorno,
- Lisendorff,
- Ronin,
- Koga, 
- Pasat.

b) Na czele Policji Miasta stoi Szef Policji Miasta.

c) Departamenty Policji Miast są utrzymywane z budżetu poszczególnych miast, a o ich liczebności i wyposażeniu decydują władze miejskie.

d) Zadaniem Policji miast jest prowadzenie działań policyjnych na administracyjnym obszarze danego miasta.

4. Biur Szeryfów.

a) Biura Szeryfów są tworzone w mniejszych miejscowościach - tam gdzie nie utworzono Policji Miast.

b) Na czele Biura Szeryfa stoi Szeryf.

c) Szeryf jest wybierany w wyborach przez lokalne społeczności, które również decydują o liczbie zastępców szeryfa i wyposażeniu stróżów prawa.

d) Biuro Szeryfa jest utrzymywane z podatków lokalnych.

e) Zadaniem Biura Szeryfa są działania policyjne na obszarze administracyjnym miejscowości, która powołuje Biuro Szeryfa.

Znakiem Policji na Półwyspie Lisewskim jest tarcza o wzorze przyjętym dla wszelkich służb na terenie półwyspu w kolorze niebieskim, z umieszczoną w centrum gwiazdą policyjną oraz w górnej części z napisem Policja, Policja Miasta lub Biuro Szeryfa. W dolnej części tarczy umieszcza się nazwę lenna, miasta lub miejscowości właściwej dla danego departamentu policji/biura szeryfa.

[Obrazek: 3_11_01_20_10_03_20.png]
Wzory znaków policyjnych.

Wprowadza się następujące stopnie w Policjach Półwyspu Lisewskiego:

1. Posterunkowy
2. Starszy posterunkowy
3. Detektyw
4. Sierżant
5. Zastępca Szeryfa
6. Szeryf
7. Podkomisarz
8. Komisarz
9. Inspektor
10. Szef Policji Miasta
11. Szef Policji Lenna
12. Komendant Policji

[Obrazek: 3_11_01_20_9_14_35.png]
Wizerunek stopni policyjnych
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości