• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowelizacja Ustawy o Rzeszy i Dżamahiriji
#1
Cytat:
Nowelizacja

Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej,o utworzenie Kolosalnego Związku Obszarnikówz terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatoliio nazwie Rzesza Bialeńska,oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowychz terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgiio nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej z dnia 11 maja 2019 r.


Artykuł 1.
Artykuł 2. Ustawy zmienia swoje brzmienie na następujące:

"Artykuł 2.
1. Władza zwierzchnia w Rzeszy Bialeńskiej należy do" Sejmu Rzeszy Bialeńskiej".
2. W skład Sejmu Rzeszy Bialeńskiej wchodzą wszyscy posiadacze folwarków, nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, oraz plenipotenci wolnych miast Rzeszy Bialeńskiej.
3. Sejm Rzeszy Bialeńskiej samodzielnie ustala tryb swoich prac z zastrzeżeniem, że jego posiedzenie powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
4. Sejm Rzeszy Bialeńskiej podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków. Waga głosów plenipotentów każdego spośród wolnych miast równa jest piętnastokrotności liczby zameldowanych w nim mieszkańców. W przypadku, gdy na terenie posiadłości posiadacza folwarków znajduje się przynajmniej jeden ośrodek miejski waga jego głosu ulega zwiększeniu o dziesięć procent."

Artykuł 2.
1. Punkt 2 artykułu 3. Ustawy zmienia swoje brzmienie na następujące:

"2. Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej. Sejm Rzeszy Bialeńskiej ma prawo odwołać Lwa Wolnogradu na wniosek co najmniej jednego posiadacza folwarków lub plenipotenta wolnego miasta większością 2/3 głosów."

2. Punkt 3 artykułu 3. Ustawy zmienia swoje brzmienie na następujące:

"3. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Lew Wolnogradu publikuje akty przyjęte przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej."

Artykuł 3.
Nowelizacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kulego Przewodniczący,

proszę o wpisanie do porządku obrad debaty nad powyższym projektem Nowelizacji Ustawy o Rzeszy i Dżamahiriji.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Panie Pośle,
Wysoka Izbo,
Zarządzam pięciodniową debatę.
#3
A jak w jakimś wolnym mieście nikt nie mieszka?
#4
Wysoka Izbo,

projekt powyższy powstał w trakcie debaty nad statusem wolnych miast, która toczyła się w czasie ostatniej sesji Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Doszedłem do wniosku, że warto przywrócić do ustawodawstwa centralnego pewne prerogatywy, które w czasach I Rzeszy przynależały wolnym miastom. Przede wszystkim chodzi o udział plenipotentów miejskich w obradach Sejmu tak, aby pozycja tych ośrodków została wzmocniona, co może być czynnikiem stymulującym ich rozwój i aktywność.

Z kolei punkt 3 służyć będzie usprawnieniu obrad, które aktualnie toczą się, pod rygorem ustawy, w trybie sesyjnym. Prawdopodobnie nadal tak pozostanie, ale wolimy mieć wolną rękę w razie potrzeby ewentualnych zmian. W najbliższej przyszłości będę chciał też rozpocząć pracę nad regulaminem Sejmu i taka nowelizacja usprawniłaby je.

Na ewentualne pytania chętnie odpowiem.


Cytat: A jak w jakimś wolnym mieście nikt nie mieszka?

Praktyka pokazała, że w takich przypadkach my te miasta po prostu likwidujemy.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#5
Panie Prezydencie,
Wysoka Izbo,
Przypominam, że jutro debata zostanie zakończona (o ile nie będzie wniosków o jej przedłużenie) i przejdziemy do głosowania.
#6
Ekhm... głosujemy?
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#7
Tak, zarządzam 3-dniowe głosowanie.
Ja jestem za.
#8
ZA
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#9
Projekt został przyjęty. 2 głosy ZA, jeden poseł nie wziął udziału. Proszę Prezydenta o podpis.
#10
[Obrazek: 3_28_10_19_9_28_25.png]

Do wieczora nie będę przy komputerze - jak możesz Andrzeju to proszę o wystawienie do biuletynu, bo z telefonu to trudne.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości