• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statut Partii
#1
STATUT partii "ZIELONY ŚWIT"

[Obrazek: gJp2YLk.png]

Art. 1.
1. "Zielony Świt" jest partią polityczną działającą na terenie forum Bialenii.
2. Partia używa skrótu "ZŚ" .

Art. 2.
1. Na czele partii stoi Prezes, który może powołać maksymalnie dwóch wiceprezesów  
2. W przypadku rezygnacji Prezesa z funkcji, członkowie partii wybierają nowego Prezesa z pośród siebie, o ile odchodzący Prezes wskaże ewentualnego następcy.
3. Prezes partii wybierany jest podczas Zjazdu partii, w głosowaniu jawnym przez członków partii, na okres 6 miesięcy. 

Art. 3. 
1. Członkiem partii może być każdy mieszkaniec mikroświata który:
- utożsamia się z ideami szerzonymi przez partię,
- nie należy do żadnego innego ugrupowania politycznego. 
- posiada obywatelstwo republiki Bialeńskiej.
2. Członkostwo w partii zostaje odebrane w przypadku:
- ponad miesięcznej nieaktywności
- wydalenia przez Prezesa partii,
- dobrowolnej rezygnacji.
- śmierci 

Art. 4 
1. Każdy członek ma obowiązek:
- postępowania zgodnie ze statutem,
- podczas debat i głosowań kierowania się ideami partyjnymi, 
- przestrzegania dyscypliny wewnątrzpartyjnej. 
2. Każdy członek ma możliwość:
- udziału w życiu partii,
- kandydowania z listy partii,
- proszenia o poparcie w danej sprawie.

Art.5
1. Zmiany Statutu mogą dokonać członkowie Partii podczas Zjazdu.
2. Zjazd zwołuje prezes partii, on także prowadzi wybory kolejnego prezesa oraz obrady zjazdu.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
Prezes Zielonego Świtu 
Admirał MW SZ RB 
Prezes BZS
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości