• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statut Partii
#1
Cytat:
STATUT BIALEŃSKIEJ PARTII DEMOKRATYCZNEJ
 
Bialeńska Partia Demokratyczna jest partią, której nadrzędnymi wartościami jest niepodległość i niezależność Republiki Bialeńskiej oraz republikański i demokratyczny ustrój państwa, a także promuje te wartości na całym Polinie.

1. Na czele partii stoi przewodniczący.

2. Przewodniczący wybierany jest co 2 miesiące w wyborach przeprowadzanych w obrębie partii, a czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie partii.

3. Członkostwo w partii zatwierdza głosowanie w obrębie partii.

4. Członkostwo ustaje w skutek:

a) Zrzeczenia się.

b) Utraty obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

c) Stwierdzenia łamania celów programowych. W tym wypadku odbywa się tajne głosowanie na wniosek przewodniczącego. Decyzja o wykluczeniu zostaje zatwierdzona zwykłą większością głosów.

5. Członkostwo może ustać w skutek:

a) Przynależności do innej partii.

b) Posiadania obywatelstwa innego niż bialeńskie.

c) Decyzja w przypadkach, które obejmują pkt. a i b jest podejmowana w każdym przypadku indywidualnie przez przewodniczącego i zatwierdzana zwykłą większością głosów, a podczas podejmowania tej decyzji uwzględnia się zarówno charakter innej partii, do której należy członek BPD i do dobro partii lub stosunek państwa, którego jest obywatelem do Republiki Bialeńskiej..

6. Decyzje w partii podejmowane są zwykłą większością głosów.

7. Partia może odwołać przewodniczącego przed końcem kadencji zwykłą większością głosów.

8. Statut może zostać zmieniony zwykłą większością głosów.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości