• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowelizacja systemu tytułów
#1
Od jakiegoś czasu myślę nad tym, aby wzorem reformy odznaczeń przeprowadzić reformy tytułów szlacheckich w celu lepszego ich dostosowania do konkretnych tradycji i warunków naszego kraju. W ostatnich latach wykształcił nam się system bipolarny z dwoma terytoriami i dwoma tradycjami. Tym sposobem tytuły typowo feudalne, takie jak hrabia czy baron, dobrze pasują do feudalnej Rzeszy. Z kolei północ nawiązuje w sporej mierze do tradycji arabskich, islamskich i rewolucyjnych, więc powinna uzyskać własną drabinę w tym klimacie. Jahołdajskich tytułów nie używa prawie nikt, zresztą są one jakąś dziwną i niezbyt konsekwentną mieszanką. Ponadto w tych feudalnych od dawna kłują mnie w oczy pewne nieścisłości: jakiś dziwny lord nad margrabią albo wsiowe godności granda i para, jako wyższe od wielkiego kniazia. Proponuję je zatem znieść i zastąpić obecny system czymś mniej więcej takim:


Cytat:RZESZA / DŻAMAHIRIJA

Szlachcic (myślałem o kawalerze, ale on jednak jest zbyt sarmacki) / Habib ("umiłowany", w domyśle przez Ojczyznę)
Baron / Haji (czyli muzułmanin, który odbył pielgrzymkę - tytuł powszechny, ale jednak nie każdy go nosi)
Wicehrabia / Rais (taki szef plemienny, przywódca małej grupy)
Hrabia / Szarif (zarządca okręgu, czyli czegoś w rodzaju hrabstwa)
Margrabia / Szejk (przywódca plemienia, poważany człowiek, prawie książę)
Landgraf (czyli taki prawie książę, ale jednak nie) lub Bojar (członek najwyższych warstw) / Bej (taki mniejszy książę)
Kniaź (dopuściłbym też formę Książę, a Kniaź byłby tytułem poleskim) / Emir (czyli jakby władca księstwa terytorialnego)
Wielki Kniaź / Chan (ewentualnie Mirza, Wielki Emir albo Emir Wiernych)
Najwyższy Kniaź (tytuł Jagiełły, kiedy Witold został wielkim kniaziem litewskim) / Kedyw (wicekról)
Despota (bardzo wysoki tytuł feudalno-bizantyjski, prawie król) / Sułtan (bo to taki niby król, ale nie do końca - często od kogoś zależny, w naszym przypadku od państwa)
Sebastokrator (jeszcze nie autokrator, ale prawie) / Malik (król, wielu sułtanów arabskich przyjmowało ten tytuł po dekolonizacji)
Katechon / Kalif (moim zdaniem te dwa tytuły idealnie sobie odpowiadają w różnych warunkach kulturowych)


Oczywiście tytułami można by się było bawić w dowolny sposób - w Rzeszy mogłyby powstawać sułtanaty albo emiraty (to by było nawet ciekawe, gdyby w pewnych regionach była to norma; sam bym wolał coś takiego od jakiejś wsiowej grandezy, jak jakiś hiszpański Habsburg z chowu wsobnego), a w Dżamahiriji na upartego można by się tytułować landgrafem, chociaż zapewne ryzykując oberwanie jajkiem. Mogłyby też istnieć pewne odmienności terytorialne typu na Polesiu i w okolicach Anatolii Brodryjskiej na księcia mówiłoby się kniaź.

Dla chętnych pozostawiłbym też tytuły rewolucyjne, które są oryginalne i wprost nawiązują do naszej historii.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
W Dżamahiriji to najlepiej to jakby nie było żadnych tytułów związanych z jakimiś tam wsiami. Ale może inni mieszkańcy tej krainy się wypowiedzą.
Pamiętajmy, że klimat jest rewolucyjny a nie feudalno arabski. Za to w sumie ciekawym pomysłem byłaby jakaś grupa starych arystokratów co z DB przenieśliby się do Rzeszy i używali takich tytułów ale to już kwestia narracji w samej Rzeszy a więc nie moja ale rzucam pomysłem.
~Imanka Szyizmu, Akrypa Ali Shariati, Teutonka, Neoheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: IiiPUTp.png]

[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • ʿĀlija zawdżat Akrypa
#3
To oczywiste, że w Dżamahiriji te tytuły nie wiązałyby się z wsiami i folwarkami, bo u Was nie ma lenn i latyfundiów. To też jest kwestia do rozwiązania - jak przyznawać tytuły ludziom z Dżamahiriji, którzy nie chcą lenn i folwarków?
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#4
W takim przypadku najlepiej nie centralizować tego, a na pewno nie ma potrzeby by było tyle samo tytułów czy miały jakąś równą rangę. W DB w przyszłości można by się w jakiś sposób w to pobawić ale to już kwestia dla tamtejszych komitetów.
~Imanka Szyizmu, Akrypa Ali Shariati, Teutonka, Neoheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: IiiPUTp.png]

[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • ʿĀlija zawdżat Akrypa
#5
No to może zostawimy Wam tytuły stachanowskie, które w razie chęci będzie można zamienić na folwarki?

Dajmy na to: działam w Dżamahiriji, dorobiłem się tytułu Sekretarza Tytularnego, ale nagle zachce mi się pobawić w Rzeszy, więc mogę go sobie wymienić na folwarki, założyć hrabstwo, a równocześnie dalej funkcjonować na północy jako Sekretarz Tytularny Dzióra w Dópie.

Cytat:Za to w sumie ciekawym pomysłem byłaby jakaś grupa starych arystokratów co z DB przenieśliby się do Rzeszy i używali takich tytułów ale to już kwestia narracji w samej Rzeszy a więc nie moja ale rzucam pomysłem.

Dobry pomysł, zwłaszcza że sam chcę urządzić jedno ze swoich lenn w klimacie bardziej orientalno-arabskim, a drugie typowo feudalnym, więc wtedy w Mechanicach mógłbym być kedywem, a w Jaruzelimie margrabią.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#6
Niestety, prawda jest taka, że Rzesza powstała jako forma realizacji systemu folwarków, zaś później dołączono do niego Dżamahiriję, co było błędem, bo jedno do drugiego pasuje jak Uniwersytet Rotryjski do nauki. W ogóle, sama idea folwarków, skopiowana wiadomo skąd, zawsze wydawała się dość absurdalna, no ale skoro już tak wpasowała się w nasz folklor, to teraz raczej nikt nie wyobraża sobie likwidacji tej instytucji.

Trzeba by się raczej zastanowić jak można wynagradzać mieszkańców DB, by pozostawało to w zgodzie z klimatem tego samorządu a jednocześnie, by zachować pewną ekwiwalentość tych systemów. Reforma tytułów dla Rzeszy jest dobrym pomysłem, ale DB powinna dostać coś innego - najlepiej zapytać samych mieszkańców Dżamahiriji.


[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, ʿĀlija zawdżat Akrypa
#7
Naskrobałem coś takiego, wydaje mi się, że będzie to sensowny kompromis i pewien powiew świeżości.


Cytat:
USTAWA

z dnia .. .. ....

o tytułach honorowych

Art. 1.
Tytuły honorowe są, obok orderów i odznaczeń państwowych, formą uznania i nagrody dla osób zasłużonych dla Republiki Bialeńskiej.

Art. 2.
Tytuły honorowe oraz związane z nimi folwarki nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz inne organy samorządowe uwzględnione w niniejszej Ustawie.

Art. 3.
Tytułem honorowym może zostać nagrodzony każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, a także, w wyjątkowych przypadkach, osoba nieposiadająca obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

Art. 4.
Tytuły honorowe nie mogą zostać odebrane, natomiast posiadacz może się ich zrzec za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który ma także prawo przywrócić takiej osobie, na jej wniosek, posiadany dawniej tytuł honorowy wraz z folwarkami.

Art. 5.
Tytuły honorowe dzielą się na: tytuły lenne, zwane także szlacheckimi, oraz tytuły rewolucyjne.

Art. 6.
1. Tytuły lenne nadaje się osobom działającym lub wyrażającym wolę działania w ramach Rzeszy Bialeńskiej. Posiadanie odpowiedniego tytułu lennego zależy od liczby nadanych danej osobie folwarków lennych. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby folwarków tytuł zostaje nadany automatycznie, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.
2. Posiadacze folwarków lennych mają prawo do utworzenia lenna na terytorium Rzeszy Bialeńskiej, którym zarządzają oni na prawie dzierżonii. Lenna takie eryguje, nadaje i odbiera Prezydent Republiki Bialeńskiej po zasięgnięciu opinii Lwa Wolnogradu lub innego właściwego organu samorządowego. Szczegóły związane z procedurą erygowania i nadawania lenna rozstrzyga Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, za jego upoważnieniem, Lew Wolnogradu albo inny właściwy organ.
3. Tytuły lenne występują w formie klasycznej oraz w formie orientalnej i mogą być używane naprzemiennie, wedle woli posiadacza. Osobom posiadającym kilka lenn przysługuje odpowiednia ilość tytułów z zastrzeżeniem, że pierwszy uzależniony jest od ogólnej liczby folwarków nadanych danej osobie, a pozostałe - od liczby folwarków, na których osadzone są drugie i kolejne lenna. Szczegóły związane ze stosowaniem tytulatury lennej rozstrzygają właściwe organy Rzeszy Bialeńskiej.
4. Tytułami lennymi są, począwszy od najniższego:
- Szlachcic (Szlachcianka) z orientalnym odpowiednikiem: Habib (Habiba) - przysługuje posiadaczom od trzech do pięciu folwarków;
- Baron (Baronessa) z orientalnym odpowiednikiem: Pasza - przysługuje posiadaczom od sześciu do jedenastu folwarków;
- Wicehrabia (Wicehrabina) z orientalnym odpowiednikiem: Rais (Raisa) - przysługuje posiadaczom od dwunastu do siedemnastu folwarków;
- Hrabia (Hrabina) z orientalnym odpowiednikiem: Szarif (Szarifa) - przysługuje posiadaczom od osiemnastu do dwudziestu dziewięciu folwarków;
- Margrabia (Margrabina), zwany też Markizem (Markizą) z orientalnym odpowiednikiem: Szejk (Szejka) - przysługuje posiadaczom od trzydziestu do czterdziestu dziewiewięciu folwarków;
- Landgraf (Landgrabini) lub Bojar (Bojaryni) z orientalnym odpowiednikiem: Bej - przysługuje posiadaczom od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu czterech folwarków;
- Kniaź (Kniagini), zwany też Księciem (Księżną) z orientalnym odpowiednikiem: Emir (Emirka) - przysługuje posiadaczom od siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;
- Wielki Kniaź (Wielka Kniagini), zwany też Wielkim Księciem (Wielką Księżną) z orientalnym odpowiednikiem: Mirza lub Emir Al-Umara (Emirka Al-Umara) - przysługuje posiadaczom od stu do stu czterdziestu dziewięciu folwarków;
- Najwyższy Kniaź (Najwyższa Kniagini), zwany też Najwyższym Księciem (Najwyższą Księżną) z orientalnym odpowiednikiem: Kedyw (Kedywa) - przysługuje posiadaczom od stu pięćdziesięciu do stu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;
- Despota (Despotka) z orientalnym odpowiednikiem: Sułtan (Sułtanka) - przysługuje posiadaczom od dwustu do dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;
- Sebastokrator (Sebastokratka) z orientalnym odpowiednikiem: Malik (Malika) - przysługuje posiadaczom od trzystu do trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;
- Katechon (Katechonka) z orientalnym odpwiednikiem Kalif (Kalifa) - przysługuje posiadaczom co najmniej czterystu folwarków.
5. Oprócz Prezydenta Republiki Bialeńskiej prawo do nadawania pierwszych folwarków w liczbie do osiemnastu włącznie przysługuje także Lwu Wolnogradu, a do siedemdziesięciu pięciu włącznie - także Sejmowi Rzeszy Bialeńskiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma jednak prawo unieważnić tego rodzaju nadanie w ciągu trzech dni od wydania postanowienia.

Art. 7.
1. Tytuły rewolucyjne nadawane są osobom zaangażowanym w działalność Dżamahiriji Bialeńskiej, a także zasłużonym dla propagowania idei rewolucyjno-republikańskich.
2. Tytułami rewolucyjnymi są, począwszy od najniższego:
- Strażnik Rewolucji,
- Komisarz Rewolucji,
- Sekretarz Rewolucji,
- Honorowy Wiceprzewodniczący,
- Honorowy Przewodniczący,
- Komendant Rewolucji,
- Przywódca Rewolucji,
- Brat Lider Rewolucji.
3. Oprócz Prezydenta Republiki Bialeńskiej prawo do nadawania tytułów rewolucyjnych do Honorowego Wiceprzewodniczącego włącznie przysługuje także Ludowemu Komitetowi Dżamahiriji. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma jednak prawo unieważnić tego rodzaju nadanie w ciągu trzech dni od wydania postanowienia.
4. Tytuł Brata Lidera Rewolucji Prezydent Republiki Bialeńskiej nadaje wyłącznie na wniosek Ludowego Komitetu Dżamahirji poparty głosami wszystkich jego członków. Tytuł ten może w danym momencie nosić tylko jedna żyjąca osoba. Ponadto tytuł Brata Lidera Rewolucji przysługuje pośmiertnie: Patronowi Republiki Bialeńskiej oraz Janowi Kaniewskiemu.

Art. 8.
1. Możliwe jest równoczesne posiadanie tytułu lennego oraz rewolucyjnego.
2. W przypadku, gdy osoba posiadająca jedynie tytuł rewolucyjny zapragnie zaangażować się w działalność Rzeszy Bialeńskiej, wówczas będzie jej przysługiwać odpowiednia, ustalona przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, liczba folwarków wraz z odpowiadającym jej tytułem lennym i wszystkimi przywilejami.

Art. 9.
1. Osoby posiadające w chwili wejścia w życie niniejszej Ustawy tytuły lorda, granda, para lub elektora otrzymują właściwy tytuł równoważny.
2. Osoby, które w chwili wejścia w życie niniejszej Ustawy posiadały tytuł stachanowski, ale nie posiadały lenna mają prawo zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu rewolucyjnego.

Art. 10.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#8
> W Dżamahiriji to najlepiej to jakby nie było żadnych tytułów związanych z jakimiś tam wsiami.

Same.

Tym bardziej, że patrzę się na tą drabinkę, i mam do wielu rzeczy pewne wątpliwości. Np. wtłacza się w hierarchię tytułów tytuły, które nigdy nie były hierarchiczne. Niektóre w kontekście szyickim są także nieco bluźniercze, o czym już niegdyś pisałam przy innej okazji w parlamencie.
#9
Szczerze mówiąc mam wątpliwość co do nadawania folwarków przez jakikolwiek inny od Prezydenta organ... trochę to dewaluuje sprawę nadań folwarków i obawiam się trochę, że nastąpi nagły wzrost nadań. A przecież te folwarki to coś co zbieramy przez długie działanie w Republice i w sumie staraliśmy się nie przesadzać z ilością tych nadań (no poza jednym "ciemnym okresem" w historii RB), właśnie dlatego by było wyróżnienie dla tych, którzy działają systematycznie.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#10
Ja osobiście nie mam z tym problemu. Nie uważam też, by było to rozmywanie tych nadań. Natomiast zastanawiam się nad wymiernością zaproponowanego systemu dla DB i mam też jedną uwagę: kodeks karny przewiduje odebranie folwarków jako środek karny - moim zdaniem pociąga to za sobą odebranie tytułu, jako że w projekcie nie ma dawnej instytucji "szlachty-gołoty". Trzeba by jednak zmienić treść artykułu 4, który mówi, że tytuł nie może zostać odebrany i odpowiednio znowelizować KK, by nie mówił tylko o folwarkach, ale o tytułach w ogólności. Wyobrażam sobie takie przypadki, w których komuś ten tytuł jednak powinien zostać odebrany przez władzę sądowniczą w związku z popełnieniem przestępstwa. Można doprecyzować wówczas, że środek ten stosuje się wyłącznie do osób skazanych za przestępstwa przeciwko Republice.


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości