• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
I Statut UB
#1
Rozpocząłem pisanie o Republice w okresie II kadencji Parlamentu, wtedy (11 stycznia 2014) po raz pierwszy pojawia się Uniwersytet Bialeński ze Statutem w brzmieniu:
Cytat:STATUT
UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO

Art. 1
Uniwersytet Bialeński jest publiczną uczelnią wyższą, działającą na podstawie niniejszego Statutu oraz rozporządzeń Rektora.
Art. 2
Uniwersytet ma na celu kształcenie i wychowywanie bialeńskich elit narodowych, a także przeprowadzanie badań naukowych.
Art. 3
Uniwersytet Bialeński działa w myśl zasady wolności badań i nauczania.
Art. 4
Każdy pracownik Uniwersytetu, świadomy misji, powinien służyć celom Uniwersytetu i Ojczyźnie.
Art. 5
Wykłady na Uniwersytecie Bialeńskim są otwarte, w myśl zasady wolnego dostępu do nauki i wiedzy.
Art. 6
Siedzibą Uniwersytetu Bialeńskiego jest Wolnograd.
Art. 7
Organami Uniwersytetu są Senat i Rektor.
Art. 8
Rektor wybierany jest przez Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.
Art. 9
Rektorowi przysługuje tytuł Magnificencji.
Art. 10
W skład Senatu wchodzą:
a) Rektor, jako przewodniczący,
b) Profesorowie, z siłą głosu 6
c) Doktorowie habilitowani, z siłą głosu 5
d) Doktorowie, z siłą głosu 4
e) Magistrowie, z siłą głosu 3
f) Inżynierowie i licencjaci z siłą głosu 2
g) Studenci z siłą głosu 1.
Art. 11
Senat może, zwykłą większością głosu, powoływać do życia nowe Katedry.
Art. 12
Wykładać na uniwersytecie mogą zatrudnieni przez Rektora posiadacze tytułów zawodowych, stopni naukowych i tytułu naukowego.
Art. 13
Minimalne wielkości prac naukowych:
a) Praca licencjacka- 1000 wyrazów
b) Praca magisterska- 2000 wyrazów,
c) Praca doktorska- 5000 wyrazów,
d) Dysertacja habilitacyjna- 5000 wyrazów,
e) Książka profesorska- 10000 wyrazów.
Art. 14
Przez okres trzech miesięcy od wejścia w życie Statutu funkcję Rektora pełni tymczasowo Andrzej Swarzewski.
Art. 15
Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości