• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Akty erekcji wolnego miasta oraz Statut
#1
Dziś w Wolnogradzie Lew Ametyst Faradobus podpisał i przekazał na ręce Założyciela, Jana Sapiehy, akt erekcji oraz Statut Wolnego Miasta Rzeszy Bialeńskiej "Apfelbaumstadt".

Cytat:[Obrazek: jPoFMeh.png]
 A M E T Y S T

z rodu Faradobusów, Pierwszy Tego Imienia z woli Ludu i Sejmu Rzeszy Bialeńskiej L E W  W O L N O G R A D U - Głowa Kolosalnego Związku Obszarników, Grand na Mechanicach, Margrabia na Jaruzelimie Etc. wszystkim Lennikom, Plenipotentom i Mieszkańcom Wolnych Miast Rzeszy Bialeńskiej oraz każdemu, komu będzie to niezbędne do życia gorące pozdrowienie: dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

Smutnymi dla całej Rzeszy są czasy, kiedy posucha panuje na ulicach miast. Źle się działo w ostatnim czasie, że wolne miasta Bialenii i Anatolii  o wiele częściej były rozwalane, a nie budowane, niczym mleczarnie w Białymstoku albo SPOMAŻ w Starosielcach. A tym bardziej było to dla Matki-Rzeszy bolesne, że przecież ziemia bialeńska obfituje w liczne, wielotysięczne miasta, które jednak od dawna nie mogą doczekać się gospodarza, który tchnąć w nie swą energię otoczyłby je ojcowską opieką.

Jest zatem wielką radością i wspaniałą nowiną to, iż wierny syn Rzeszy Jan Sapieha, Kniaź na Żółkwi i Wicehrabia Odlotowych Opowieści, przybył do Domu Lewskiego i wyraził wolę, aby w mieście Apfelbaumstadt zostało założone wolne miasto Rzeszy Bialeńskiej deklarując jednocześnie, że on sam gotów jest przyjąć na siebie brzemię Założyciela nowej wspólnoty. Działając zatem w oparciu o postanowienia Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej Prawo miejskie z dnia 14 stycznia 2020 roku i odpowiadając na prośbę wspomnianego już kniazia Jana Sapiehy postanawiam i ogłaszam, że miastu Rzeszy APFELBAUMSTADT przysługiwać będzie odtąd status WOLNEGO MIASTA RZESZY BIALEŃSKIEJ wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami. Wolne Miasto Apfelbaumstadt rządzone będzie w oparciu o Status, który przedstawił zawczasu Założyciel, a który załączony zostanie do niniejszego aktu i będzie mógł być zmieniony z woli wspólnoty miejskiej, zgodnie z prawem Rzeszy i całej Republiki.

Wspomnianego kniazia Jana SAPIEHĘ ogłaszam jednocześnie pierwszym, tymczasowym Cezarem Wolnego Miasta Apfelbaumstadt. Zobowiązuję go jednocześnie do stworzenia wszelkich podstaw funkcjonowania miasta, do zwołania w najbliższym czasie Rady Miejskiej, a także do ustanowienia herbu lub innego symbolu i określenia i przedstawienia do zatwierdzenia granic wolnego miasta. Wyrażam przy tym nadzieję, że ów chwalebny krok stanie się dla innych obywateli Rzeszy motywacja i przykładem wartym naśladowania.

Działo się to dwudziestego trzeciego dnia miesiąca marca 2020 roku w Domu Lewskim w Wolnogradzie w obecności Wielce Zasłużonego Jana z rodu Sapiehów, Kniazia na Żółkwi i Wicehrabiego Odlotowych Opowieści, a także Cezara Wolnego Miasta Rzeszy Bialeńskiej "Apfelbaumstadt".

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]


Cytat:Statut Wolnego Miasta Rzeszy Bialeńskiej "Apfelbaumstadt"

zatwierdzony przez Lwa Wolnogradu 23 marca 2020 roku


1. Apfelbaumtadt jest wolnym miastem Rzeszy i podlega wszystkim obowiązkom, prawom i przywilejom z tego wynikającym.

2. Funkcje Gospodarza miasta sprawuje Cezar.

3. Wyboru Cezara dokonuje Rada Miejska.

4. W skład Rady może wejść każdy obywatel zamieszkujący Apfelbaumstadt.

5. Rada Miejska pełni funkcje doradcze oraz dokonuje wyboru Cezara przez głosowanie.

6. Miastami partnerskimi są Słupy Herkulesa i Żółkiew.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Aha, wpisałem już Apfelbaumstadt do rejestru i nadałem mu znak skrótowy ABS.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości