• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Wierchuszka] Muzeum Patrona
#21
[Obrazek: Obraz.png]

Kontrola winna być sprawowana poprzez demokratyczny podmiot władzy, o którego istnieniu stanowi taka, a nie inna struktura społeczeństwa (skupionego w podstawowych kongresach ludowych), poprzez decyzje ludu podejmowane przez kongresy ludowe i komitety ludowe, a w następstwie przez Powszechny Kongres Ludowy (Kongres Narodowy). Kongres ten skupia komitety kongresów ludowych, administracyjne komitety ludowe, zrzeszenia, związki zawodowe. A więc zgodnie z tą teorią podmiotem władzy jest naród. W takim wypadku sprawuje on kontrolę nad samym sobą. Tak właśnie realizuje się samokontrola społeczeństwa nad własnym systemem prawnym.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#22
[Obrazek: Obraz.png]

(...) system prawny społeczeństwa nie jest czymś, co można formować i tworzyć. Stanowi on wykładnik pozwalający rozróżnić prawdę i fałsz, błądzenie i prawość, prawa jednostek i ich obowiązki –to właśnie stanowi o wadze takiego systemu.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#23
[Obrazek: obraz.png]

Jeśli uda się znaleźć taki podmiot władzy, problem będzie rozwiązany poprzez ustanowienie ludowej demokracji; społeczności ludzkie położą kres wiekom despotyzmu i dyktatorskich systemów, których miejsce zajmie władza ludu.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#24
[Obrazek: 99153140468678815_t.png]

Demokratyczna prasa to taka, którą wydaje komitet ludowy, w skład którego wchodzą wszystkie warstwy społeczeństwa. Jedynie  w  takim  przypadku  prasa lub inny środek przekazu wypowiada opinię społeczeństwa jako całości, jest nośnikiem  powszechnego  punktu  widzenia,  stanowiąc  dzięki  temu demokratyczny środek informacji.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#25
[Obrazek: Obraz.png]

Pracownicy, ze względu na ich stosunek do właściciela czy przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz jednakowe interesy – we wszystkich przypadkach istniejących obecnie na świecie pozostają nadal siłą najemną, aczkolwiek formy własności są różne –od prawicowych rozwiązań tej kwestii, do lewicowych.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#26
[Obrazek: Obraz.png]

Jeśli podmiot władzy ma charakter dyktatorski, jak ma to miejsce w politycznych systemach współczesnego świata, tedy społeczeństwo, w którym budzi się świadomość odejścia od drogi prawa, nie może skorygować tego wypaczenia inaczej, jak drogą siły, czyli rewolucji przeciw władzy.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#27
[Obrazek: obraz.png]

Wielkie imperia, które widział świat rozpadły się, ponieważ ich polityczna struktura nałożona była na wiele różnych narodów, które uświadomiły sobie swą narodową odrębność i wystąpiły z żądaniem niepodległości. Polityczne imperia rozpadły się, a tworzące je składniki powróciły do swych społecznych źródeł. W każdej epoce historycznej znajdujemy oczywiste dowody takiego biegu rzeczy.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#28
[Obrazek: Obraz.png]

Gdy analizujemy elementy produkcji od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, okazuje się, że zawsze były i są nimi: materiały, narzędzia i wytwórcy. Naturalna zasada równości brzmi: każdemu z elementów produkcji przysługuje udział w wytwarzanym produkcie, gdyż jeśli jeden z nich zostałby wyeliminowany z produkcji, nie doszłaby ona do skutku.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#29
[Obrazek: Obraz.png]

Jeśli jednostka wydaje swą prywatną gazetę, jest to jedynie jej gazeta, odzwierciedlająca tylko punkt widzenia tej jednostki. Założenie, iż taka gazeta reprezentuje pogląd powszechny, jest fałszywe i bezpodstawne, bowiem w istocie wyraża ona tylko pogląd osoby fizycznej. Z demokratycznego punktu widzenia osoba fizyczna nie może posiadać żadnego środka informacji. Posiada natomiast naturalne prawo do wypowiadania się we własnym imieniu oraz do używania przy tym wszelkich środków, nawet dziwacznych, jeśli ma ochotę dowieść swej niepoczytalności. Gazeta wydawana przez związek zawodowy handlowców lub izbę handlową jest środkiem wyrażania wyłącznie dla tej grupy społecznej i przedstawia jej własny punkt widzenia, nie zaś pogląd opinii publicznej! To samo dotyczy innych osób prawnych czy fizycznych w społeczeństwie.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#30
[Obrazek: Obraz.png]

Ten, kto dysponuje twymi potrzebami, dysponuje tobą, wyzyskuje cię a nawet może uczynić z ciebie niewolnika wbrew obowiązującym prawom.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości