• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jaką większością przyjmuje się poprawki?
#1
Panowie Koledzy,
Wysoka Izbo,

Zwrócono się do nas z wnioskiem o rozpatrzenie kwestii większości wymaganej do przyjęcia poprawki w Zgromadzeniu Narodowym. Cytuję Prezydenta:
Cytat:Jako Prezydent Republiki Bieleńskiej wstrzymuję głosowanie do czasu rozstrzygnięcia problemu przez Radę Republiki.

Zgodnie z konstytucją ustawy i uchwały przyjmuje się większością bezwzględną:

Zgromadzenie Narodowe podejmuje ustawy i uchwały większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Obywateli biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby Obywateli, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jednak Regulamin Postępowania Legislacyjnego Republiki Bialeńskiej stwierdza, że:

Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Pokazuje to pewien błąd systemu wynikły z bazowania na dawnym regulaminie Parlamentu i konieczność znowelizowania Regulamin Postępowania Legislacyjnego, ale na chwilę obecną jest, jak jest.

Rada Republiki jako organ sądowniczy musi rozstrzygnąć czy zgodnie z powyższymi zapisami poprawki i autopoprawki są głosowane większością zwykłą, a tylko cała ustawa wymaga przegłosowania większości bezwzględnej.

Do czasu wydania opinii przez Radę Republiki - zawieszam głosowanie, bo trzeba najpierw stwierdzić czy poprawka na 1 przeszła czy nie. Bo jeżeli jest głosowana większością zwykłą to przeszła...

Ogłaszam 3-dniową debatę, następnie sformułujemy wyrok i przejdziemy do głosowania. Ja sam zabiorę głos popołudniu.
#2
Moim zdaniem byłoby absurdalne wymagać od autoporawek większości bezwzględnej. To by blokowało proces ustawodawczy.

No niemniej Regulamin jest jak najbardziej do zmiany.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#3
Przyjaciel kurii (mam nadzieję, że nie rotryjskiej) przedstawił opinię: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showt...p?tid=1547
Jak się do niej ustosunkowujecie?
#4
No tak jest, tak jest.

W ogóle Przyjaciel Kurii to może być dobra nazwa stanowiska.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#5
Również zgadzam się z opinią. Wobec tego proponuję uznać ważność głosowania nad poprawką, a zarazem zalecić naniesienie poprawki w Regulaminie Postępowania Legislacyjnego.
#6
Popieram.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#7
To co, potwierdzamy to jakąś uchwałą bożą?
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#8
Poczekajmy jeszcze na stanowisko kol. Sapiehy.
#9
Szanowni, 
Minął czas przeznaczony na debatę, wobec czego proponuję przejść do głosowania. 

Cytat:WYROK
W IMIENIU REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Dnia xx kwietnia 2020 roku
Rada Republiki Bialeńskiej w składzie:
Ametyst Faradobus
Jan Sapieha
Andrzej Swarzewski

po rozpoznaniu w dniu xx kwietnia br.
sprawy wniosku: Prezydenta Republiki Bialeńskiej Ronona Dexa
o zgodność Regulaminu Postępowania Legislacyjnego z Konstytucją w kwestii większości wymaganej do przyjmowania poprawek
na podstawie art. 24. i 25. Ustawy o funkcjonowaniu Rady Republiki z 19 marca 2020 r. 
uznaje, co następuje:


Artykuł 3 ust. 7 Regulaminu Postępowania Legislacyjnego Republiki Bialeńskiej jest sprzeczny z art. 7 Konstycji w zakresie większości wymaganej do przyjmowania ustaw, natomiast nie jest sprzeczny w zakresie przyjmowania poprawek do projektu ustawy. 

Wobec tego, poprawka I do projektu ustawy o tytułach honorowych została przyjęta. 

Ponadto, Rada Republiki zaleca Zgromadzeniu Narodowemu, aby niezwłocznie doprowadzono do zgodności Regulaminu Postępowania Legislacyjnego z Konstytucją w kwestii większości wymaganej do przyjmowania ustaw. 

Właściwie już przekroczyliśmy ustawowe 96 godzin, więc proszę o szybkie głosowania i ew. błyskawiczne uwagi do brzmienia wyroku.
#10
Za
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości