• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Opinia amicus curiae
#1
Poniżej krótka, syntetyczna opinia, bo to nie czas i miejsce na pisanie elaboratów (czyt. nie chce mi się ich pisać, a wam ich czytać).

Cytat:1. Zgromadzenie Narodowe, jako organ ustawodawczy, a zarazem ciało składające się z ogółu obywateli, będących suwerenem w Republice, korzysta z daleko posuniętej autonomii w zakresie stanowienia o porządku swojego procedowania i ustroju wewnętrznym. Przemawia za tym także zasada wyrażona w artykule pierwszym Konstytucji, a mówiąca o tym, że Bialenia jest demokratyczną republiką.

2. Autonomia ta może być, zatem, ograniczona jedynie przez normę w randze konstytucyjnej lub przez samo Zgromadzenie w formie uchwały lub ustawy.

3. W związku z tym, nie ma wątpliwości, że przepis Regulaminu, mówiący o większości zwykłej przy przyjmowaniu ustaw stoi w sprzeczności do treści normy konstytucyjnej. 

4. Jednocześnie jednak, norma statuująca inną większość przy przyjmowaniu poprawek nie jest sprzeczna z wolą ustrojodawcy. Nie jest to, bowiem, materia uregulowana w Konstytucji, zaś regulacja konstytucyjna nie jest w tym zakresie (procesu legislacyjnego) wyczerpująca. A zatem, określenie zasad przyjmowania ustawy nie dotyczy zasad pracy nad samym jej projektem.

5. Ponadto, przyjęcie poprawek w toku prac nad projektem ustawy w określony sposób, nawet odbiegający od sposobu przyjmowania ustaw, nie wpływa w żaden sposób na sam formalny proces głosowania nad przyjęciem ustawy. Zgromadzenie Narodowe wciąż może odrzucić projekt, a nadto, nadal do jego przyjęcia wymagana jest większość bezwzględna przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

6. Podsumowując zatem, artykuł 3 ust. 7 Regulaminu Postępowania Legislacyjnego Republiki Bialeńskiej w zakresie, w którym stanowi o przyjmowaniu ustaw jest sprzeczny z art. 7 zd. 1 Konstycji, zaś w zakresie, w którym reguluje tryb przyjmowania poprawek do projektu ustawy nie jest sprzeczny z art. 7 zd. 1 Konstytucji.
Mąż Świętojebliwy
Zbawca Bialenii jedyny prawdziwy
[-] 3 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, AndrzejSwarzewski, Ronon Dex
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości