• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Akt oskarżenia - Aleksandra Dostojewska-Swarzewska
#1
Akt oskarżenia


I. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu Rady Republiki oskarżam Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską o to, że w dniach: 26 czerwca 2020 roku o godzinie 00:16 oraz 00:43, 29 czerwca 2020 roku od godziny 12:41 do godziny 12:46 oraz 30 czerwca 2020 roku w godzinach: 18:08, 18:12 oraz 18:16, działając z góry powziętym zamiarem, bezpodstawnie wszczynała spory i znieważała obywateli, działając bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o czyn z art. 53 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 2 kodeksu karnego.

II. Na podstawie art. 53 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1 k.k. wnoszę o wymierzenie oskarżonej kary 36 tygodni pozbawienia wolności.

III. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu Rady Republiki wnoszę o wyłączenie z rozpoznania niniejszej sprawy Andrzeja Swarzewskiego z uwagi na pozostawanie przez niego w związku małżeńskim z oskarżoną.


Uzasadnienie

Oskarżona czynem ciągłym dopuściła się realizacji wyjątkowo szkodliwego przestępstwa, które można określić roboczo mianem warcholstwa kwalifikowanego. Działania oskarżonej, pozornie nieskoordynowane i chaotyczne, zamierzone były wyraźnie na jeden obrany wcześniej cel - wszczynanie sporów i znieważanie bialeńskich obywateli. Nie ma żadnego innego logicznego i zgodnego ze zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem życiowym wytłumaczenia dla takich zachowań. Nie wchodząc w dywagacje, czy przestępstwo z art. 53 ust. 2 k.k. jest przestępstwem materialnym (skutkowym), czy też nie, wskażę jedynie, że niezależnie od przyjętej kwalifikacji skutek ten, tj. wszczęcie sporów i tak został przez oskarżoną osiągnięty. Działania oskarżonej były tak rozległe, że trudno byłoby je objąć w ramach tego aktu oskarżenia, stąd oskarżyciel ograniczył się jedynie do wskazania najważniejszych, tj. najbardziej szkodliwych społecznie zachowań oskarżonej. Poniżej zawarto spis wątków odpowiadających zachowaniom składającym się na czyn wskazany w osnowie aktu.


Wnoszę o najwyższy możliwy w tej sprawie wymiar kary z uwagi na szczególną dotkliwość społeczną czynu popełnionego przez oskarżoną.(-) Karol Medycejski
Prezes Policji Krajowej


[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Iwan Pietrow, OlaChojnacka
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości