• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Z życia naszej formacji
#11
[Obrazek: 85_08_09_20_5_04_15.png]

numer 10: 19 maja 2021 roku

Faradobajski garnizon Bialeńskich Bojówek Faradobusów wraz z rozwojem całego lenna nabiera coraz większej mocy, także jako ważny punk - ostoja bezpieczeństwa w południowej Anatolii. Dzięki staraniom Prezydenta Sułtana Profesora Generała Ametysta Faradobusa w tym miesiącu został sformowany dodatkowy batalion zmechanizowany, który otrzymał nazwę "Misjonarze Pokoju". Sprzęt został pozyskany głównie z zapasów regularnej armii w ramach projektu współpracy z gwardiami lenników.

[Obrazek: 85_19_05_21_2_19_20.jpeg]

Jednostka została zakwaterowana w specjalnie stworzonej do tego celu supernowoczesnej bazie BFK, która znajduje się nieopodal Traktorska Faradobajskiego. Żołnierze mają do dyspozycji wiatroszczelne namioty tworzone w oparciu o najnowszą technologię, przenośne doły kloaczne, automaty z przekąskami i napojami, a nawet biblioteczkę z dziełami Patrona Republiki, Wielkiego Sternika oraz Prezydenta Sułtana Profesora Generała. Baza to także kamienno-ziemne bastiony obserwacyjne, centrum analiz oraz strzelnica. Oprócz nowego batalionu został tu przeniesiony faradobajski szwadron Żandarmerii Rzeszy. Obiekt służyć będzie ponadto członkom Drużyn Wartowniczych, ZOMO oraz ORMO.

[Obrazek: 85_19_05_21_2_20_44.jpeg]

Rozbudowa infrastruktury BFK umożliwi powołanie kolejnych oddziałów i pododdziałów, o czym w swojej historycznej mowie z okazji rocznicy proklamacji Faradobaju mówił Prezydent Sułtan Profesor Generał. Obecnie gwardia wykorzystuje jedynie nieco ponad jedną trzecią przyznanego jej limitu. Niebawem rozpoczną się prace nad powołaniem do życia kompanii rozpoznawczej oraz kompanii saperów.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
#12
[Obrazek: 85_08_09_20_5_04_15.png]

numer 11: 31 października 2021 roku

Na rozkaz Głównego Dowódcy - sułtana i wielkiego kniazia, prof. net. gen. bryg. rez. Ametysta Faradobusa, a także za zgodą Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jednostki Bialeńskich Bojówek Faradobusów stacjonujące w Faradobaju rozpoczęły regularne patrole na terenie Emiratu Al Quochq'odan, nad którym Sułtan Faradobaju objął tymczasową pieczę. W dniu dzisiejszym żołnierze Szwadronu Kawalerii Zmotoryzowanej Żandarmerii Rzeszy "Anatolia Południowa" po raz kolejny udali się na teren byłej miejscowości Kartoflelekalta, która znalazła się w granicach dóbr władanych przez para i emira Karola Medycejskiego. Zrujnowana osada oraz pobliski dworek przez dłuższy czas były siedzibą różnych grup przestępczych, które zaczepiały i napadały starszych ludzi. Zostały one rozbite w wyniku skutecznej akcji Bojówek.

Żandarmi wkroczyli do Kartoflelekalty nie bez powodu - planowane jest bowiem wykorzystanie zabudowań na potrzeby rozwoju emiratu. Na miejscu wraz ze specjalistami od zarządzania stwierdzili brak wielkich zmian na miejscu. Postanowiono, że do ruin uda się patrol żołnierzy Batalionu Zmechanizowanego "Misjonarze Pokoju" w postaci kompanii zmotoryzowanej, kompanii logistycznej oraz plutonu łączności. Wraz z robotnikami zabezpieczą oni teren na stałe, a także wykarczują teren w celu połączenia go z obydwoma lennami za pomocą mostu pontonowego oraz drogi szutrowej. Następnie zapadnie decyzja co do dalszych losów opuszczonej wioski oraz rezydencji.

[Obrazek: Obraz.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
#13
[Obrazek: 85_08_09_20_5_04_15.png]

numer 12: 28 listopada 2021 roku

W głównej bazie Bialeńskich Bojówek Faradobusów w Dobaju trwają ostatnie przygotowania do sformowania dwóch eskadr lotnictwa taktycznego, które wejdą w skład kontyngentu w ramach Gwardii Rzeszy stając się częścią anatolijskiego skrzydła lotniczego. Do Faradobaju przybyły dziś samoloty dostarczone przez GRz oraz prywatne siły Ronona Dexa. Plany powołania nowych jednostek lotniczych były do ostatniej chwili trzymane w tajemnicy stąd informacje te podajemy do wiadomości dopiero teraz. Siedzibą eskadr będzie lotnicza część głównej siedziby formacji znajdująca się w pobliżu pałacu sułtańskiego.

[Obrazek: UpslhpO.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
#14
[Obrazek: 85_08_09_20_5_04_15.png]

numer 13: 13 grudnia 2021 roku

Dzisiejszej nocy, dokładnie 40 lat po historycznych wydarzeniach w świecie alternatywnym, to jest w noc poprzedzającą Dzień Świętego Wojciecha, w głównej bazie Bialeńskich Bojówek Faradobusów pod Dobajem odbyła się uroczystość powołania do życia 1. Faradobajskiego Pułku, w którego skład weszły wszystkie lądowe jednostki naszej formacji stacjonujące na terenie Socjalistycznego Sułtanatu Faradobaju, a niebędące częścią kontyngentu w ramach Gwardii Rzeszy. Główny Dowódca Bojówek, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy Profesor Generał Ametyst Faradobus powołał BFK-Obersta Radowana Karadicia na dowódcę pułku, a także wręczył mu chorągiew nowej formacji. W słowie pozdrowieniowym zwierzchnik formacji powiedział, że dziś dziękujemy za Wasze oddanie, dziękujemy że bronicie nas. Dziękujemy Wam za postawę.

Następnie Główny Dowódca spotkał się z członkami faradobajskich oddziałów ZOMO oraz ORMO, których pozdrowił z okazji ich święta patronalnego. Jednocześnie zapowiedział reformę porządkowego segmentu BFK, w ramach której nastąpi zjednoczenie niebojowych oddziałów w ramach każdego z lenn. Dokonał także uroczystego otwarcia drugiej bazy Bojówek, która została wybudowana w miejscowości Traktorsk Faradobajski - na północy Socjalistycznego Sułtanatu

[Obrazek: Obraz.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
#15
[Obrazek: 85_08_09_20_5_04_15.png]

numer 14: 18 grudnia 2021 roku

Dziś w siedzibie Sztabu Bialeńskich Bojówek Faradobusów odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której rzecznik formacji - BFK-Maj00r Osama Obama Suhodollani zapoznał dziennikarzy i innych zainteresowanych z nowym projektem społeczno-wojskowym.

- No dzień dobry. O właśnie, odkąd przy Pułku Faradobajskim zaczęła działać kompania medyczna do jej siedziby zaczęła ściągać ludność z całego sułtanatu i okolic - okazało się całe te, że na ten moment w tej części kraju nie ma ani jednego szpitala z prawdziwego zdarzenia, w Malcolm i Malboro liczą sobie chore stawki całe te.

- Za badania?

- Za badania. Zadzwoniliśmy więc do naszego Sułtana (daj Allah dla jego zdrowie, daj Allah dla jego zdrowie) i wyszło mu, że do zagospodarowania zostało mu jeszcze kilka folwarków - jeden tu w Faradobaju, a prawie sześć w Jaruzelimie. Postanowił on, aby wykorzystać je na budowę centrum medycznego z prawdziwego zdarzenia. Będzie ono miało charakter cywilno-wojskowy - działać będzie bezpośrednio przy bazie BFK, ale zatrudnienie znajdą tam także wybitni specjaliści spoza formacji. Ponadto w okresie stacjonowania na terenie Socjalistycznego Sułtanatu żołnierze z kompanii medycznej tutejszego pułku również będą udzielali się w centrum. Podobny punkt powstanie także w Wielkim Kniaźstwie Jaruzelimy. Dziękujmy dla Allaha dla Sułtana i Wielkiego Kniazia, Profesora Generała Ametysta Faradobusa (daj Allah dla jego zdrowie, daj Allah dla jego zdrowie) za ten spaniały gest ugułem. No i dziękuję ugułem za tę wypowiedź, Inszallah.

[Obrazek: Obraz.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
#16
[Obrazek: 85_08_09_20_5_04_15.png]

numer 15: 12 stycznia 2022 roku

Z okazji Święta Sił Zbrojnych w garnizonach Bialeńskich Bojówek Faradobusów na terenie Socjalistycznego Sułtanatu Faradobaju oraz Wielkiego Kniaźstwa Jaruzelimy odbyły się świąteczne odprawy. Zarówno rano w Dobaju, jak i wieczorem w Jaruzelimy obecny był Główny Dowódca BFK - Profesor Generał Brygady Ametyst Faradobus. Powiedział on zgromadzonym członkom oddziałów, że są wysoce zajebiści i że wszystkie wsie w okolicy robią w gacie na sam dźwięk nazwy formacji. Ponadto nagrodził najbardziej zasłużonych gwardzistów Orderami Rodu Faradobusów i awansami na wyższe stopnie.

Generał Faradobus jako Lew Wolnogradu wizytował też dziś niektóre oddziały Gwardii Rzeszy, której jest Najwyższym Dowódcą. W trakcie tych wizyt spotkał się również z członkami BFK służącymi w kontyngencie.

[Obrazek: Obraz.png]

Profesor Generał Ametyst Faradobus dokonuje przeglądu oddziałów stacjonujących w Dobaju
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_11_01_22_11_55_39.png]
[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości