• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ametyst Faradobus - Prezydent Przyszłości!
#1
[Obrazek: 85_24_09_20_11_00_09.png]

Na progu kampanii wyborczej rozpoczął się na Placu Zielonym w Wolnogradzie pierwszy wiec, na który autobusami zwieziono z całego kraju, ale głównie z Polesia, tysiące obywateli. Radości nie było końca - rozdawano kalendarze z wizerunkiem Ametysta Faradobusa, plany lekcji, kiełbasę oraz inne gadżety. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali przyjścia Lwa Wolnogradu, który o godzinie 11 ukazał się tłumom przy dźwiękach wyborczego hitu. Otaczali go działacze BPD, przyjaciele, znane postaci życia publicznego oraz artyści i goście z Sambanafryki.


Kadencję już Akrypa kończy swą
Najwyższy czas, aby zmienić ją
 Choć wielu jest takich, którzy chcą
Ja jedno wiem, że to będzie on
Ale Amek - wygraj, na prezydenta tylko ty
Ale Amek dzisiaj wybierzmy przyszłość oraz stylDrodzy Obywatele i Towarzysze,

po kilku tygodniach rozmyślań i narad podjąłem bardzo ważną decyzję o kandydowaniu na urząd Prezydenta Republiki. (wiwaty tłumów) Zdaję sobie sprawę, że jego sprawowanie wymagać będzie w miarę stałej aktywności i obecności w kraju. Rozumiem to dlatego, że już przez dwie kadencje byłem niegdyś głową państwa bialeńskiego. Wymóg ten ma bezpośredni związek z sytuacja realową - cżłowiek, który chce być prezydentem musi mieć pewność, że będzie miał przez te kilka miesięcy czas.


Prezydent to taki ktoś jak ty
Polityk, co ma realne sny
I program, więc to na pewno ty
Poprowadź kraj poprzez reform dni
Ale Amek - wygraj, na prezydenta tylko ty
Ale Amek dzisiaj wybierzmy przyszłość oraz styl

Jeszcze niedawno nie byłem pewien, jaka jesienią będzie moja sytuacja realowa i dlatego decyzja o starcie nie była dla mnie oczywista. Dziś jednak mam pewność, że rozpoczynam wkrótce, tak jak planowałem, studia doktoranckie, choć póki co nie wiem dokładnie w jakim trybie. Tym niemniej najbliższe pół roku upłynie mi raczej na kwerendach i czytaniu książek, co nietrudno będzie pogodzić ze stałą obecnością w świecie wirtualnym. Oczywiście - nie mogę zagwarantować, że przez całe 4 miesiące funkcjonować będę na pełnych obrotach, ale nauczony doświadczeniem planuję tak dobrać sobie współpracowników, że w każdej chwili będzie mnie mógł czasowo zastąpić człowiek tego godny. Nie przewiduję też sytuacji, gdy zniknę nagle, niezapowiedzianie i bez ostrzeżenia.

W tym momencie na scenę wchodzi artysta z Sambanu

[Obrazek: comment_0xtXlz947HaFhcXyzR5oIgkz3pYpFi3g,w400.jpg]


Duuum Wedeni Wedeni bom bom
Uga buga bara bum uga buga
Ametist - Prezident

A-A-A-Amek A-A-A-Amek
A-A-A-Amek A-A-A-Amek
Ale Amek - wygraj, na prezydenta tylko ty
Ale Amek dzisiaj wybierzmy przyszłość oraz styl

Nie chcę prezydentury rewolucyjnej - nie jesteśmy w kryzysie, choć mogłoby być lepiej. Program, który chcę zaproponować jest receptą na stabilny marsz ku przyszłości. W moim przekonaniu to jest to, czego dziś potrzebuje Bialenia. Po stokroć jestem gotów przepraszać za wszystko, co było złe w przeszłości, ale chciałbym prosić także po stokroć, abyśmy umieli iść dalej - patrzmy naprzód! Wybierzmy przyszłość!

Przez ostatnie kilka miesięcy byłem szefem bialeńskiej dyplomacji. Przyznaję, że pierwszy okres sprawowania przeze mnie tej funkcji nie odznaczał się jakąś wybitną aktywnością, ale z ogólnych efektów jestem zadowolony. Podpisaliśmy sojusz z Suderlandem, a w zaawansowanej fazie są rozmowy w sprawie traktatu z Austro-Węgrami. Przyjacielskiej gościny udzieliliśmy naszym przyjaciołom z NUPIA. Wreszcie powoli i ostrożnie dokonuje się odnowa relacji bialeńsko-rotryjskich, czego dowodem była moja niedawna tam wizyta. Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowałem, że w razie wygranej będę osobiście sprawował pieczę nad tą sferą działalności naszego państwa, ale nie będę zamknięty na głosy doradców i prostych ludzi. Polityka zagraniczna to nie tylko nowe, ale też utrzymywanie przyjaznych stosunków z dotychczasowymi partnerami - tu priorytetem stanie się albo obsadzenie albo przynajmniej aktywizacja istniejących ambasad.

Od dawna w moim sercu rodzi się idea odnowy Uniwersytetu Bialeńskiego, który przechodzi ewidentny kryzys, a ja jako jego profesor mam z tego powodu wyrzuty sumienia. Nie będę się jednak na ten temat rozgadywał, bo ogólny zarys moich planów w tym zakresie już przedstawiłem. Jako prezydent będę chciał ów projekt wdrożyć w życie.

Niedawno podjęta została kwestia przyszłości Policji Krajowej oraz roli resortu spraw wewnętrznych. Chcę, aby mój zastępca w sprawach administracyjnych miał rangę wiceprezydenta, a na temat tego kto nim będzie powiem w najbliższym czasie przy okazji przedstawiania gabinetu cieni. Już teraz pragnę jednak powiedzieć, że rozważam przeforsowanie połączenia urzędów szefa administracji, którym dziś jest Minister do Spraw Wewnętrznych, oraz szefa Policji Krajowej - de facto oskarżyciela publicznego. Pragnę, aby na ten temat odbyła się ogólnokrajowa dyskusja, której wynik przełoży się na ewentualne kroki polityczne.

W Bialenii uważam się przede wszystkim za samorządowca. Rzesza Bialeńska jest tym, z czego jestem najbardziej dumny. Trudno zatem, aby regiony nie zajęły ważnego miejsca w moim programie wyborczym. Na ten moment trudno mi powiedzieć, czy w razie zwycięstwa zdecyduję się dalej pełnić funkcję Lwa Wolnogradu - być może też zdecyduje o tym Sejm Rzeszy. W takim wypadku będę chciał gorąco wspierać swojego potencjalnego następcę, a jeżeli nadal będzie mi dane być gospodarzem Kolosalnego Związku to postaram się z godnością łączyć obydwie funkcję. Osobną kwestią pozostaje Dżamahirija - tu cieszą mnie zapowiedzi aktywizacji, która będzie dla mnie o wiele poważniejszym zadaniem. Wierzę głęboko, że znajdą się chętni, dzięki którym północna Bialenia na nowo zacznie odgrywać ważną rolę w życiu kraju.

Ważnym zagadnieniem będzie dla mnie transport, głównie dalekobieżny. Usprawnię komunikację miejską i dalekobieżną, tak, bo nasza komunikacja jest bardzo bardzo słaba, bardzo zła. Chcę być patronem i inicjatorem rozwoju bialeńskiej kolei, przede wszystkim na Anatolii, a także rozwinąć sieć połączeń autobusowych, choć tu działać będę głównie jako Lew Wolnogradu.

Jak wiecie jestem współautorem obecnej ustawy o orderach i odznaczeniach. Jej postanowienia będę chciał jeszcze aktywniej wtłaczać w życie - planuję w końcu zacząć nadawać tytuły rewolucyjne, głównie jako formę aktywizacji dżamahirijan, a także dokończyć dzieło budowy spisu odznaczonych. Nadania folwarków będą szczodre i częste.

Jako Prezydent chciałbym zająć się też symboliką urzędu - doprowadzę do końca sprawę insygniów i znaków władzy, którą niegdyś podjąłem. Uczynię Pałac Prezydencki wyraźnym symbolem naszej Republiki, a także wybuduję Belweder - nową, wspaniałą i skromną rezydencję roboczą, w której podejmować będziemy zagranicznych gości.

Na koniec najważniejsze obietnice - co tydzień w Bialenii organizowana będzie "Randka w ciemno", która pomoże samotnym obywatelom odnaleźć miłość życia. Pod tym hasłem kryje się też marzenie o zwiększeniu naszej populacji. Każda rodzina otrzyma ode mnie pół litra wódki i dwa kartony papierosów "Malboro".

I na mnie warto głosować, bo ja naprawdę jestem człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym i nie tak jak inne partie, inne komitety, inne partie - obiecują, a nic nie robią. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo proszę kandydować na mnie.

Tłumy w dalszym ciągu wiwatują, tysiące ludzi idą w stronę kandydata prosić o autografy i dedykacje pod jedną z książek oraz złożyć podpisy pod zgłoszeniem kandydatury


prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
[-] 4 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Akrypa Ali Shariati, Joahim-von-R, Karol Medycejski, Ronon Dex
#2
Oczywiście popieram. Wtrącę się tylko ws polityki zagranicznej.
Osobiście uważam rozmowy z Austro-Węgrami i Rotrią oraz udzielenie gościny NUPIA za swój sukces (przy NUPIA, wraz z Rononem), ponieważ to moje rozmowy zabiegi doprowadziły do tego co teraz jest, mimo wielu upomień które otrzymywałem.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
carewicz brodryjski 
Grand Lisendorff 
Admirał MW SZ RB i Republiki Brodryjskiej 
Minister Kultury i Sportu Bialenii
 Prezes BZS
[Obrazek: AG106.png]
#3
Jakby nie mogę Ci odmówić udziału w tych przedsięwzięciach. Jeżeli wygram to otrzymasz materialny wyraz wdzięczności w postaci odznaczenia.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
#4
Po kilku dniach składania pierwszych obietnic profesor Faradobus, kandydat na Prezydenta XXI wieku zwołał w Wolnogradzie konferencję prasową, na którą przybyły tłumy akredytowanych dziennikarzy z całego świata.


Szanowne Państwo, Kochani moi,

znacie już mój program, więc pora przejść od kiełbasy wyborczej do konkretów. Jak to mięso do przysłowiowej kości... Okres przygotowań do toczącej się kampanii był okazją do wielu rozmów, których efektem ma być solidny rząd. Dziś pragnę przedstawić moją wizję składu Gabinetu. W urzędzie u mnie prezydencku będzie miejsce dla każdego. Nie będzie biurokractwa, nie będzie łachmaństwa, nie będzie niczego i naprawdę ludzie będą. Jestem zatem otwarty na współpracę także z tymi, których nazwisk teraz nie wymienię.

Kilka dni temu skrótowo podsumowałem swoją kadencję jako szefa dyplomacji. Pragnę podążać kursem, który wytyczyliśmy wspólnie z Akrypą i Rononem. Dlatego też osobiście zajmę się polityką zagraniczną i póki co nie będę powoływał nikogo na urząd MSZ.

Niedawno Zgromadzenie Narodowe podjęło decyzję o przywrócenia urzędu Wiceprezydenta. W przeciwieństwie do dawnych czasów, kiedy sam po raz pierwszy sprawowałem urząd szefa państwa, zastępca ma być aktywny w sposób stały, bieżący. W sporej mierze jego rola, według mojej wizji, sprowadzać się będzie do wypełniania zadań administracyjnych, rozpatrywania części wniosków, co jednak w miarę możliwości będę się starał robić osobiście. Mimo to jeśli w danym momencie zrobię tego sam to dzięki Wiceprezydentowi petent nie będzie musiał czekać. Okazyjnie też druga osoba w państwie będzie mnie zastępować w sytuacjach szczególnych, takich jak wizyty zagraniczne albo uroczystości.

Nie zamierzam likwidować gbbbbbbbbbbbbhtrjk1 (wybaczcie, mój kot usiadł na laptopie, więc postanowiłem zachować) ministerstw do spraw wewnętrznych i zagranicznych - zostaną one nominalnie przekształcone w kancelarie, przy czym kancelaria wewnętrzna będzie podlegała Wiceprezydentowi. W praktyce jednak funkcje tych urzędów będą takie jak dotychczas, aby nie trzeba było specjalnie przebudowywać dobrze pomyślanego działu pałacowego.

Mimo to, jak już wspominałem, chodzi mi po głowie idea powołania "superresortu" wewnętrznego. Mam na myśli przede wszystkim kwestię reformy Policji Krajowej, która w sensie prawnym nadal funkcjonuje tak, jakby na jej czele stał żelazny Maciej Kamiński. Nie będę się w tym momencie rozwodził nad szczegółami, mam kilka różnych pomysłów i dlatego zaproponuję powszechną debatę, w trakcie której porozmawiamy o przyszłości instytucji i jej ewentualnej integracji z resortem spraw wewnętrznych.

Przejdźmy wreszcie do kwestii personalnych. Od początku zakładałem, że jeśli pojawi się kontrkandydat to właśnie jemu zaoferuję funkcję wiceprezydenta. Tak też się stało. Między mną i Thomasem nie ma przepaści, cieszy mnie jego zapał i dlatego jeżeli wyrazi chęć to w razie mojej wygranej mianuję go moim zastępcą. Dodatkowo znając jego doświadczenie z zakresu kultury, a przede wszystkim sportu chętnie widziałbym go w roli szefa właśnie resortu kultury. Jeżeli jednak mój Drogi Konkurent nie przystanie na tę propozycję to wówczas zastępował mnie będzie Ronon Dex, który przez ostatni czas sumiennie wypełniał praktcznie te same funkcje. Tak czy inaczej Ronon również wejdzie w skład Gabinetu, bo nie mam rzecz jasna zamiaru zdejmować go ze stanowiska Dowódcy Sił Zbrojnych, bo przecież nie jestem idiotą.

Moim bliskim współpracownikiem i dobrym kolegą był i jest Karol Medycejski, do niedawna Minister ds. Trollingu. Chciałbym, aby w przyszłym Gabinecie był moją prawą ręką i ministrem do wszystkiego i niczego. W ten sposób Karol będzie wypełniał bieżące zadania, służył radą i pełnił dosyć uniwersalną rolę. Dodatkowo on i wiceprezydent w szczególnych przypadkach będą mogli publikować akty prawne, których ja nie będę w danym momencie w stanie wysłać na forum z przyczyn technicznych. To, czy Karol będzie potrzebował urzędu i działu na forum zostanie ustalone po wyborach, o ile je oczywiście wygram.

W czasie kadencji Akrypy bardzo sumiennie wypełniał obowiązki przewodniczącego Zgromadzenia Joahim von Ribentrop. Cieszę się, że w rozmowie ze mną wyraził chęć dalszego przewodniczenia izbie. Jak już wspomniałem miejsce w moim rządzie czeka na przedstawicieli różnych środowisk - w dobie deficytów kadrowych moim celem będzie maksymalne wykorzystanie tego zapału do pracy i pomysłów, które w nas wszystkich drzemią.

Tym sposobem przedstawiłem swój gabinet cieni, aczkolwiek propozycja ta ma rzecz jasna roboczy charakter. Aha, a Pani Jadzia będzie moją sekretarką od porządkowania papierów.

[Obrazek: YvesSaintLaurent_master.jpg?width=768]
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
#5
Kampania wyborcza Ametysta Faradobusa trwa w najlepsze - Lew Wolnogradu od kilku dni przemierza cały kraj spędzając czas na spotkaniach z wyborcami, którym obiecuję Bialenię Przyszłości - tę, którą dziś budujemy, budować będziemy i którą obronimy przed każdym wrogiem. W każdej części Republiki Kandydat witany jest entuzjastycznie, a jego charyzmatyczne przemówienia przyciągają tłumy i wprowadzają je następnie w nastrój duchowej radości. Fragment jedno z wystąpień stał się też podstawą do stworzenia oficjalnego remiksu wyborczego, który aktualnie bije rekordy popularności i jest słuchany, przerabiany i śpiewany przez młodzież z różnych zakątków Bialenii. Przy licznych drogach i w centrach miejscowości pojawiły się też plakaty i bilbordy przybliżające nauczanie Profesora Faradobusa.

[Obrazek: 85_04_10_20_12_54_35.png]
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
[-] 3 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Akrypa Ali Shariati, Karol Medycejski, Ronon Dex
#6
Anon feat. Papaj - Podążajcie z entuzjazmem wśród młodych serc (Wykop Records 2012, żadne prawa nie zastrzeżone).
Karol Jan de Médici y Zep

[Obrazek: 1073.png]
#7
Kolejny dzień kampanii był dla profesora Ametysta Faradobusa kolejnym dniem objeżdżania kraju i obiecywania złotych gór.
[Obrazek: 85_05_10_20_5_52_24.png]

Szanowne Państwo,

obiecałem już, że jako prezydent będę walczył z biurokractwem i łachmaństwem, z papierosami i łapówkarstwem. W tym celu utworzę specjalny organ - mój osobisty minister Karol Medycejski będzie nieustannie objeżdżał kraju i likwidował różnego rodzaju dziadostwo, aby zdać mi raport. Nie ma mojej zgody na zakulisowe bogacenie się bonzów i oligarchów - będę ich twardo trzymał za mordę. A to co ja powiedziałem to ja wszystko uczynię, bo jestem naprawdę człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym i na mnie warto głosować!
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
#8
Pitu pitu samo, a co z WRonami, swarzystami, skarlandczykami, rotrami, nordatami i trollami zrobicie by majestat ResPublicy przywrócić?
(-) Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Prezes Policji Krajowej - Postrach Sądowych Kast Pollinu
[Obrazek: 2Tt3c.png][Obrazek: 2Tt3G.png][Obrazek: db2png_qaqehaq.png]

#9
Cytat:Pitu pitu samo, a co z WRonami, swarzystami, skarlandczykami, rotrami, nordatami i trollami zrobicie by majestat ResPublicy przywrócić?

Wszystkich nie zastrzelimy, ale próbować warto.
Karol Jan de Médici y Zep

[Obrazek: 1073.png]
#10
Generalnie powinniśmy być tolerancyjni, jestem za... no oczywiście nie w przypadku katorotryjczyków, bo oni się tak źle kojarzą, że obrzydzenie bierze... prawie jak katole w realu. Może to mój problem, ale nie potrafię oddzielić v-katoli od real-katoli, po prostu.... budzą obrzydzenie. Dla mnie to tak jakby bawić się w obozy koncentracyjne... niby wiemy, że to wirtualna zabawa, ale opór moralny istnieje, bo wszystko ma swoje granice.... nawet zabawa. Zabawa w katoli... gorzej jak w Hitlera i Stalina do kupy. Jakoś przekracza to moje granice moralności, nawet wirtualnej. Ale to tylko moje prywatne zdanie...
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości