• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zarządzenie Rady Republiki w sprawie sygnatur spraw
#1

Zarządzenie Rady Republiki
z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie sygnatur spraw1. Ustala się następujący wzór sygnatury dla każdego postępowania toczącego się w Radzie Republiki:

Oznaczenie rodzaju sprawy | numer sprawy w danym roku kalendarzowym/oznaczenie liczbowe roku kalendarzowego

2. Ustala się następujące oznaczenia rodzaju spraw:

1) K - sprawa karna;
2) C - sprawa cywilna;
3) A - sprawa administracyjna;
4) ZAN - sprawa z zakresu orzekania o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu;
5) WP - sprawa z zakresu dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
6) SK - sprawa z zakresu rozstrzygania sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa;
7) WU - sprawa z zakresu zastosowania weta ustawodawczego;
8) LEG - obrady z zakresu wykonywania władzy ustawodawczej; 
9) N - obrady w sprawie nadania Prezydentowi folwarków lennych oraz odznaczeń.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia./-/ Karol Medycejski
Przewodniczący Rady Republiki

Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
Par Mockeryshire, Emir Al Quochq'odan, Ataman Kozaków Poleszuckich
Cenion i ze wszech miar wielbion w Kraju i za jego granicą

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_01_12_21_5_03_08.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png]

[Obrazek: 1073.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości