• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Nowelizacja ustawy o obywatelstwie
#1
Wysokie Zgromadzenie,

pozwalam sobie przedstawić kolejny efekt pracy Komisji Wolnogradzkiej w postaci projektu nowelizacji ustawy o obywatelstwie, w której wciąż jeszcze pewne uprawnienia pozostawiono Parlamentowi.

Ustawa o zmianie Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej
z dnia .. .. ....
Artykuł 1.
W artykule 13. ustęp 2. otrzymuje brzmienie:

"2. Obywatel ma prawo ma prawo do złożenia odwołania do Rady Republiki. Decyzja Rady Republiki jest ostateczna."

Artykuł 2.
Artykuł 15. otrzymuje brzmienie:

"Publiczną ewidencję obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego członek Gabinetu odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne w wyznaczonym do tego miejscu.."

Artykuł 3.
Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Przedstawiona wersja zakłada utrzymanie prawa Prezydenta do odbierania obywatelstwa w uzasadnionych przypadkach czyniąc Radę Republiki instancją odwoławczą. Wciąż jednak chodzi mi po głowie myśl, aby prerogatywę tę przekazać właśnie Radzie z możliwością odwołania się do Zgromadzenia Narodowego. Jestem nawet gotów zgłosić propozycję poprawki i ocenić, która wersja zyska większą popularność.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst von und zu Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_20_11_20_5_58_19.png]
#2
3 dni debaty.
#3
Żądam 3 dni wakacjo legins. W imię zasad.
(-)Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png]#4
Rozumiem że wnosisz poprawkę?
#5
Jeśli forma Marszałkowi odpowiada to tak.
(-)Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png]#6
Generalnie to w ogóle proponuję przyjąć zasadę, że w każdym projekcie ustawy będziemy wpisywać "Ustawa wchodzi w życie w w 48 godzin po opublikowaniu", swoją argumentację przedstawiłem w tym temacie.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#7
Zamykam głosowanie.

Otwieram dwa głosowania:
1. Nad ustawą kulegi Faradobusa.
2. Nad poprawką kuleżanki Shariati, zmieniającej moment wejścia ustawy w życie na 72 godziny po publikacji.
Głosowania potrwają 3 dni.

1. Za
2. Wstrzymuję się
#8
1. Za
2. Za
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst von und zu Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_20_11_20_5_58_19.png]
#9
1. ZA.
2. ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#10
2 razy za.
Nie będzie niczego!
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości