• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ROZKAZY PERSONALNE
#1
Rozkaz personalny
nr 1/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 06.05.2019 =


1. Admirała Thomasa von Lisendorff, na jego wniosek przywracam do czynnej służby i wyznaczam na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

2. Pułkownika Piotra Pawłowicza, na jego wniosek przywracam do służby czynnej - do czasu wyznaczenia na stanowisko służbowe pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

3. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że niżej wymienieni posiadają następujące stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej:

- Ronon Dex - Marszałek Wielki (służba czynna - stopień przyznany na stałe)
- Thomas von Lisendorff - Admirał (służba czynna)
- Andrzej Swarzewski - Generał Dywizji Wojsk Lądowych (rezerwa)
- Piotr Pawłowicz - Pułkownik Wojsk Lądowych (służba czynna)
- Akrypa Ali Shariati - Sierżant Sił Powietrznych (rezerwa)
- Ametyst Faradobus - Kapral Wojsk Lądowych (rezerwa)Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#2
Rozkaz personalny
nr 2/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 04.06.2019 =


1. Generała Brygady Iwana Pietrowa, na jego wniosek przywracam do czynnej służby w Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2. Do czasu wyznaczenia na stanowisko służbowe gen. Pietrow pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#3
Rozkaz personalny
nr 3/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 15.08.2019 =


1. Filipa Powietrznego, na jego wniosek powołuję do służby czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w stopniu szeregowego Sił Powietrznych.

2. Do czasu ukończenia szkolenia i wyznaczenia na stanowisko służbowe szer. Powietrzny pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#4
Rozkaz personalny
nr 4/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 25.08.2019 =


1. Dala celów ewidencyjnych stwierdza się, że szeregowy Filip Powietrzny zmienił personalia na Łukasz Filex.

2. Szer. Filex pozostaje dalej w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#5
Rozkaz personalny
nr 5/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 29.08.2019 =


1. Joahima-von-R, na jego wniosek powołuję do służby czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w stopniu szeregowego Sił Powietrznych w Korpusie Kosmicznym.

2. Do czasu ukończenia szkolenia i wyznaczenia na stanowisko służbowe szer. Joahim-von-R pozostaje w dyspozycji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#6
Rozkaz personalny
nr 6/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 02.09.2019 =


1. Szeregowego Łukasza Filexa mianuję na stopień podporucznika Sił Powietrznych.

2. Podporucznikowi Filexowi powierza się zadanie znalezienia i wyznaczenia lokalizacji pod budowę bazy wojskowej (baza morska i lotnicza oraz garnizon) na Wyspach Przyjaźni.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące bazy zostaną określone odrębnym dokumentem.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#7
Rozkaz personalny
nr 7/P/2019

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 30.09.2019 =

1. Admirała Thomasa von Lisendorff, na jego wniosek przywracam do czynnej służby i wyznaczam ponownie na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej.

2. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że podporucznik Filex nosi obecnie nazwisko Kamil Veriopin.


Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#8
Rozkaz personalny
nr 1/P/2020

Dowódcy Sił Zbrojnych RB
= 02.03.2020 =


1. Majora Michelangelo Piccolomini na jego wniosek przywracam do czynnej służby oraz powierzam mu obowiązki Komendanta Garnizonu Wysp Przyjaźni.

2. Dla celów ewidencyjnych stwierdzam, że:

a) Admirał Thomas von Lisendorff, na skutek długotrwałej nieobecności w kraju oraz utraty obywatelstwa zostaje zwolniony ze służby w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

b) Skreśla się z ewidencji porucznika Kamila Vieriopin na skutek śmierci.Rozkaz podpisał:

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Marszałek Bialenii
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości