• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Spotkanie z okazji Święta Sił Zbrojnych
#1
[Obrazek: 3_03_10_20_2_07_06.png]

[Obrazek: 3_17_10_20_8_46_42.png] [Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]

Uroczysta Narada Gratulacyjna
z okazji Święta Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

Wolnograd, 12 stycznia 2021 roku

[Obrazek: Obraz.png]

Profesor Generał Brygady Ametyst Faradobus, Prezydent Republiki Bialeńskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu i Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej złożył wizytę gratulacyjną w Naczelnym Dowództwie Sił Zbrojnych 12 stycznia w dniu Święta Sił Zbrojnych. Towarzyszył mu Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej Marszałek Wielki Ronon Dex.

Najwyższy Przywódca Republiki, Rzeszy i Armii Ametyst Faradobus został sfotografowany na pamiątkę z dowódcami SZ RB na tle posągów Janka Kaniewskiego i Macieja Kamińskiego znajdujących się na terenie Dowództwa.

W sali konferencyjnej Prezydent Republiki usiadł razem z generałami i innymi oficerami i dowódcami dużych połączonych jednostek i połączonych jednostek SZ RB i gorąco pogratulował im z okazji Święta Sił Zbrojnych.

Wygłosił bardzo ważne przemówienie:

Towarzysze Oficerowie, Podoficerowie i Żołnierze Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
oraz wszyscy Członkowie gwardii regionalnych i lennych,
 
coroczne Święto Sił Zbrojnych tradycyjnie stanowi okazję do tego, aby podsumować działalność sił wojskowych naszej Republiki w minionym 2020 roku. Okres ten był o tyle przełomowy, że związane są z nim prężne reformy organizacyjne. Nasza armia pozostaje nieustannie jedną z najlepiej zorganizowanych tego typu formacji na Polinie, a od momentu odzyskania pełnej suwerenności podlega procesowi intensywnej modernizacji. Staraniami marszałka Ronona Dexa oraz pozostałych członków naczelnego dowództwa od dłuższego czasu następuje stopniowa wymiana sprzętu starszego typu na ten najnowocześniejszy, który, co szczególnie istotne, jest sprzętem krajowej produkcji. Możemy być dumni z tego, że byliśmy w stanie wykreować właściwie samowystarczalny system, w ramach których nasze siły zbrojne funkcjonują i rozwijają się. Nie sposób nie wspomnieć o roli jaką w tym wszystkim odgrywają nasze działania poza macierzystymi terenami Bialenii i Anatolii - to znaczy rozwój Strefy Zmilitaryzowanej na Wyspach Przyjaźni, a także misje zagraniczne w Suderlandzie czy Leocji. Wszystkim odpowiedzialnym z serca gratuluję i wyrażam nadzieję, że ów proces będzie cały czas kontynuowany na poziomie wszystkich rodzajów wojsk.

Ostatnie kilkanaście miesięcy to dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej także czas zmian organizacyjnych. Obecnie w ramach naszych struktur pojawiły się nowe formacje: samodzielny Korpus Kosmiczny, a w ramach Marynarki Wojennej także Korpus Piechoty Morskiej. W moim przekonaniu rozwój obydwu struktur stanowić będzie jedno z podstawowych wyzwań rozpoczynającego się roku. Wierzę, że przyjęta niedawno znowelizowana ustawa ułatwi prowadzenie wszystkich związanych z tym działań, które planowane są od dawna, ale z różnych powodów stanęły w martwym punkcie.

Osobnym zagadnieniem, również wartym odnotowania, jest zmiana formuły funkcjonowania sił rezerwowych. W nowym systemie ich rolę pełnią gwardie regionalne. W tworzeniu jednej z nich, to znaczy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, aktywny udział biorą lennicy poprzez wystawianie kontyngentów złożonych z żołnierzy ich własnych gwardii lennych. Za ten akt patriotyzmu i zaangażowania w budowę obronności kraju jestem im winien wyrazy uznania i wdzięczności. Należy uczciwie przyznać, że młoda formacja jaką jest Gwardia Rzeszy wciąż znajduje się w stadium budowy. Mimo to nie będzie przesadą jeśli powiem, że miniony rok był dla niej okresem przełomowym, zaś ostatnie miesiące stanowią przykład wzorcowej współpracy pomiędzy dowództwami armii regularnej i gwardii. Mam oczywiście na myśli tworzenie sił morskich Rzeszy. Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie tej formacji nie tylko wyrażam nadzieję, ale i deklaruję, że przyszły rok będzie czasem aktywnego wypełniania kolejnych zadań. Zaliczyć można do nich dalszą rozbudowę sił lądowych i morskich, rozwój Żandarmerii Rzeszy i milicji miejskich, a także tworzenie sił powietrznych. Realistycznie zakładam, że uda nam się zrealizować zdecydowaną większość z nich. Ponadto nieustannie żywię nadzieję, że własną gwardię lenną zdecydują się powołać do życia także władze Dżamahiriji troszcząc się w ten sposób o bezpieczeństwo na północy naszego państwa. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RB i Prezydent Republiki deklaruję ze swojej strony szeroko rozumiane wsparcie.

Podsumowując – nie bez wstydu stwierdzam, że rok 2020 był to dobry rok dla bialeńskiej wojskowości, a dzisiejszy dzień stanowi okazję do złożenia im wyrazów podziękowania. Korzystając z ustawowych uprawnień pragnę złożyć je na ręce naszego genialnego stratega – Marszałka Wielkiego Ronona Dexa, którego aktywność i zaangażowanie oraz fachowa wiedza od lat stanowią fundament naszej potężnej armii. Za szeroko rozumiane zasługi pragnę odznaczyć go dziś Złotym Medalem Sił Zbrojnych.

[Obrazek: 3_21_03_20_6_33_39.png]

Dodatkowo jako Lew Wolnogradu i Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej chciałbym nagrodzić Generała Iwana Pietrowa, którego zaangażowanie w budowę własnej gwardii lennej znajduje moje uznanie. Z okazji dzisiejszego święta wręczam mu Krzyż Stalowy drugiej klasy.

[Obrazek: 3_21_03_20_7_02_55.png]

Dziękuję także wszystkim innym, których zaangażowanie przyczyniło się do tych pięknych rezultatów. Wszystkim Wam, Drodzy Towarzysze, życzę dużych pokładów energii oraz satysfakcji z pracy na rzecz bezpieczeństwa v-ojczyzny.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Helwetyk
#2
[Obrazek: 3_03_10_20_2_07_06.png]

Jako dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej odznaczam:

Ametysta Faradobusa,

Krzyżem Wielkim Orderu Niepodległości.

[Obrazek: 3_21_03_20_6_38_23.png]

Marka Bajtusia,

Krzyżem Brązowym Orderu Niepodległości.

[Obrazek: 3_21_03_20_6_37_17.png]

Karola Medycejskiego,

Srebrnym Medalem Sił Zbrojnych,

[Obrazek: 3_21_03_20_6_33_07.png]

Joahima von Ribertrop,

Brązowym Medalem Sił Zbrojnych.

[Obrazek: 3_21_03_20_6_32_20.png]

Iwana Pietrowa,

Srebrnym Medalem Gwardyjskim.

[Obrazek: 3_21_03_20_6_27_25.png]

Jednocześnie informuję, że uroczystości z okazji Święta Sił Zbrojnych, z odpowiednią oprawą (defilady, wręczenia sztandarów) odbęda się w najbliszy weekend czyli 16-17 stycznia 2021.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
[-] 3 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, Helwetyk, Karol Medycejski
#3
[Obrazek: 3_17_10_20_8_46_42.png] [Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]

[Obrazek: 85_16_01_21_10_49_44.png]

W związku z obchodzonym kilka dni temu Świętem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki wraz z Wiceprezydentem - Dowódcą SZ RB złożyli okolicznościowe wizyty inspekcyjno-gratulacyjne w wybranych jednostkach naszej armii. 16 stycznia o poranku Liderzy Państwa odwiedzili żołnierzy 1. Dywizji Zmechanizowanej. W trakcie wizyty miało miejsce odznaczenie wyróżniających się oficerów i żołnierzy, udzielanie wskazówek na miejscu, przegląd możliwości bojowych, a także wręczenie jednostce sztandaru wojskowego.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
#4
Wizerunek sztandaru wręczonego dzisiaj 1. Dywizji Zmechanizowanej.

[Obrazek: 3_16_01_21_12_52_47.png]


[Obrazek: 3_16_01_21_12_53_04.png]
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#5
[Obrazek: 3_05_09_20_6_15_03.png]

W dalszej kolejności Prezydent oraz Marszałek odwiedzili 1. Bazę Lotniczą, która przyjęła pozdrowienia świąteczne w imieniu wszystkich jednostek Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej. W trakcie wizyty również miało miejsce wręczenie wyróżnień oraz sztandaru. Dodatkowo Przywódcy osobiście sprawdzili stan techniczny różnego rodzaju samolotów i pojazdów.

[Obrazek: obraz.png]
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
#6
Wizerunek wręczonego dzisiaj sztandaru 1. Bazy Sił Powietrznej w Lisewie.

[Obrazek: 3_16_01_21_2_03_42.png][Obrazek: 3_16_01_21_2_04_26.png]
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#7
Przed południem w Wolnogradzie odbyła się zapowiadana defilada Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Krótko przed godziną 9-tą na trybunie honorowej zajęli miejsca Prezydent Republiki Ametyst Faradobus oraz Dowódca Sił Zbrojnych Ronon Dex, wraz towarzyszącymi im dygnitarzami.

[Obrazek: VARv8ZO.png]

W kilka minut później do trybuny zaczęła zbliżać się kolumna pojazdów...

[Obrazek: UFJTmIq.png]

[Obrazek: vwNcqVy.png]

[Obrazek: pyo30eZ.png]

Defiladę otworzyły czołgi T-4B1 z 1. Dywizji Zmechanizowanej.

[Obrazek: WofOtXP.png]

Następnie przed trybuną pojawiły się gąsienicowe pojazdy bojowe z serii CVT-5...

[Obrazek: pISMQL4.png]

... 1. Dywizja Zmechanizowana jest związkiem taktycznym typu ciężkiego i przeważają tam właśnie gąsienicowe pojazdy bojowe. Oprócz czołgów T-4B1 są to bojowe wozy piechoty CVT-5A-30 i wozy wsparcia ogniowego CVT-5A-105 i CVT-5A-120.

Chwile później przez trybuną defilowały kołowe pojazdy bojowe z 2. Dywizji Zmechanizowanej...

[Obrazek: 36TdfLf.png]

[Obrazek: mhmw3f0.png]

Są to kołowe bojowe wozy piechoty CVT-5C-IFV, wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV, moździerze samobieżne CVW-5C-SMH oraz transportery opancerzone CVW-5C-APC.

Kolejnym elementem były pojazdy należące do artylerii...

[Obrazek: OZmk2LA.png]

[Obrazek: XZovcmd.png]

... czyli działa samobieżne SGH-6-155 i artyleryjskie wyrzutnie rakiet na podwoziach samochodów ciężarowych serii UVM-6.

Po artylerii polowej przed trybuną przejechały pojazdy logistyczne, a zaraz za nimi pojawiły się pojazdy jednostek przeciwlotniczych...

[Obrazek: Bwcei7r.png]

... reprezentowane przez samobieżne zestawy przeciwlotnicze SAAG-3-35 oraz wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu.

Defiladę jednostek Sił Zbrojnych RB kończyły cztery ciężkie działa samobieżne 203 mm SGA-3-203 należące do artylerii korpuśnej.

Jednak w tym roku nie był to koniec defilady, ponieważ pojawiły się też reprezentacja gwardii, które obecnie stanowią rezerwę Sił Zbrojnych. Za ciężkimi działami do trybuny dotarły bojowe wozy piechoty CVT-4 reprezentujące jednostki Zmechanizowane Gwardii Rzeszy...

[Obrazek: qCNgRqJ.png]

[Obrazek: fYPfKWf.png]

... a za nimi defilowały czołgi i transportery opancerzone Lisewskiej Brygady Zmechanizowanej.

Defiladę zamykały bojowe wozy piechoty CVT-1, należące do batalionu zmechanizowanego Bialeńskich Bojówek Faradobusów.

[Obrazek: f3ngfyb.png]

Po zakończeniu defilady Prezydent Ametyst Faradobus oraz Dowódca Sił Zbrojnych udali się na lotnisko, skąd odlatują do bazy Marynarki Wojennej w Chylonii na uroczystości wręczenia sztandaru 1. Flocie Uderzeniowej.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#8
Brawo! Teraz wszyscy się nas będą bali.

[Obrazek: 3_05_09_20_6_15_23.png]

[Obrazek: obraz.png]

Po zakończonej defiladzie Prezydent i Marszałek wsiedli na pokład samolotu, który odleciał w stronę Chylonii - głównej bazy 1. Floty Uderzeniowej. Na miejscu dokonali inspekcji kilku wybranych jednostek, które z okazji wizyty dokonały małego manewru i prezentacji zdolności bojowych, zaś główna uroczystość odbyła się na pokładzie lotniskowca ORB „Republika Bialeńska”. Tradycyjnie najbardziej zasłużonym oficerom i żołnierzom wręczono odznaczenia, a następnie przekazano Flocie sztandar.

[Obrazek: 85_17_01_21_11_21_22.png]
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości