• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inauguracja Prezydenta Republiki Bialeńskiej
#1
[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]

Wieść o ponownym wyborze Profesora Faradobusa na Prezydenta Republiki Bialeńskiej lotem błyskawicy obiegła cały kraj i od rana była na czołówkach gazet całego mikroświata. Mieszkańcy Wolnogradu oraz innych miast i wsi bialeńskich spontanicznie manifestowali radość na placach i ulicach wykonując tradycyjne tańce i pieśni oczekując zaplanowanej na dziś inauguracji.

Od rana w gmachu Zgromadzenia Narodowego gromadzili się jego członkowie z najwyższymi dygnitarzami Republiki oraz zaproszeni goście – przedstawiciele państw obcych i różnych sfer życia społecznego. Sala posiedzeń została w ciągu nocy przystrojona w barwy narodowe. Żołnierze Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej wnieśli na salę znaki państwa i urzędu prezydenckiego: specjalny egzemplarz Konstytucji (niesiony przez reprezentanta Wojsk Lądowych), flagę (niesioną przez reprezentanta Sił Powietrznych), sztandar prezydencki (niesiony przez reprezentanta Marynarki Wojennej), znak w formie szarfy (niesiony przez reprezentanta Korpusu Kosmicznego) oraz pieczęć (niesioną przez reprezentanta Korpusu Piechoty Morskiej).

Kilka minut później do siedziby Zgromadzenia przybył pieszo z Pałacu Prezydenckiego szef państwa – profesor net. generał brygady Ametyst Herod Faradobus. Po jego pojawieniu się na sali odegrany został hymn państwowy:


Następnie Prezydent Republiki wszedł na trybunę i kładąc rękę na egzemplarzu Konstytucji wygłosił słowa przysięgi prezydenckiej:
 
Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej,
wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Republiki Bialeńskiej,
bronić jej niepodległości i suwerenności, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodu i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie.

Po przyjęciu gratulacji Konduktor ponownie wszedł na mównicę, aby wygłosić przemówienie inauguracyjne.

[Obrazek: 85_15_02_21_9_59_57.jpeg]

Drodzy Rodacy,
Wielce Szanowny Obywatelu Przewodniczący Pro Tempore Zgromadzenia Narodowego,
Wielce Szanowny Obywatelu Przewodniczący Rady Republiki,
Wielce Szanowni Kuledzy Ministrowie Gabinetu,
Wielce Szanowni Kuledzy byli Prezydenci,
Szanowni Obywatele Członkowie Rady Republiki,
Szanowni Obywatele byli Przewodniczący Parlamentu oraz Zgromadzenia Narodowego oraz byli Posłowie,
Szanowny Obywatelu Marszałku Wielki - Dowódco Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej,
Szanowna Obywatelko Prezesko Policji Krajowej,
Szanowna Towarzyszko Przewodnicząca Ludowego Komitetu Dżamahiriji, Burmistrzyni Bengazi,
Wielce Czcigodni Lennicy Rzeszy Bialeńskiej, Przedstawiciele Dżamahiriji, a także Plenipotenci Wolnych Miast Rzeszy,
Wysokie Zgromadzenie Narodowe,
Szanowni Obywatele Prezesi i Przewodniczący Centralnych Organów Administracji Państwowej,
Bialeńskiego Związku Wędkarskiego, Bialeńskiego Związku Sportowego, Krajowej Rady Informatycznej, Związku Pocztowego Republiki Bialeńskiej,
Towarzysze Generałowie, Admirałowie, Oficerowie, Przedstawiciele Sił Zbrojnych,  Gwardii Rzeszy, Ludowej Gwardii Dżamahiriji i innych służb mundurowych,
Emisje, Ekscelencje, Czcigodni Przedstawiciele Kościołów i Związków Wyznaniowych w Bialenii,
Ekscelencje, Drodzy i Czcigodni Przedstawiciele Rządów czasowo rezydujących na terenie Republiki,
Ekscelencje Panie i Panowie Ambasadorowie i Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Dostojni Goście – Wszyscy Czcigodni Uczestnicy Zgromadzenia Narodowego,
Towarzyszki i Towarzysze,
 
dwa lata temu Naród Bialeński odrzucił kolonialny sarmacki system, ale zamiast aktywnego państwa dominuje poczucie marazmu i niesprawiedliwości. Nie zgadzam się na to, aby tak wielu Bialeńczyków nie miało stanowiska i aby rząd nie bronił przed oskarżeniami korupcyjnymi tych, którzy stanowisko mają. Nie zgadzam się, aby emerytów nie było stać na zakup dobrej wódki, gdy miliardy przepadają w aferach. Państwo nie może być bezradne wobec bandytyzmu w miastach Dżamahiriji i wobec największej hańby Republiki: niżu demograficznego.

Stajemy dziś przed szansą na lepsze życie, na powrót świetlanych lat Bialenii, która może stać się na powrót atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu wolnego od realowych trosk i zmartwień. Do tego jednak potrzeba nie tylko uczciwych rządów, które zaprowadzą ład i porządek. Konieczna jest współpraca i kolektywne zaangażowanie wszystkich tych, którzy dysponują czasem, wolą i energią, aby wspólnie budować  nowe i rozbudowywać to co stare. 

W ciągu minionych tygodni wielokrotnie zapoznawałem Naród ze swoimi planami i postulatami. Należą do nich między innymi aktywizacja regionów, a szczególnie rozwiązanie kwestii Dżamahiriji, aktywizacja naszych placówek zagranicznych, lifting i uporządkowanie serwisów internetowych, a nade wszystko uczynienie z Bialenii fajnego miejsca, w którym będziemy się dobrze czuć i które będzie mogło przyciągnąć nowych obywateli. Bardzo wielu ludzi w Bialenii odczuwa rozliczne zagrożenia i dyskomforty. Jeśli Bialenia ma być krajem sukcesu to jej obywatele muszą czuć się bezpiecznie i miło. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby zapewnić promocję kraju na wysokim poziomie i aby przeprowadzić takie zmiany wewnętrzne, by ta promocja nie szła na marne. To wszystko możemy osiągnąć, bo mamy wspaniały kapitał: zaplecze techniczne, zdolnych i pracowitych ludzi oraz stabilną pozycję międzynarodową.

Do tego jednak pragnę dołożyć jeszcze dwa kamienie węgielne. Po pierwsze już niebawem obchodzić będziemy po raz pierwszy podwójne święta marcowe: rocznicę Powstania Marcowego oraz dzień Odrodzenia Bialenii. Chcę, aby śladem mojej bytności na urzędzie głowy państwa, a zarazem głowy Rzeszy, było miejsce upamiętniające te historyczne wydarzenia. W związku z tym chciałbym ogłosić plan budowy Muzeum Powstania Marcowego, w którego wirtualnej budowie będą mogli brać udział wszyscy chętni. Przez najbliższy miesiąc zbierane będą materiały i informacje, które następnie staną się częścią ekspozycji.

Za spory sukces minionych miesięcy uznaję udział Bialenii w rozwoju v-światowego ruchu filatelistycznego, który zapoczątkowany został przez naszych przyjaciół z Leocji. Znaczki i ich emisje są świadectwem potężnej mocy, więc jest moją ambicją, aby uczynić z naszego państwa mikronacyjną potęgę filatelistyczną. Zadbamy o to wspólnie z ministrem Medycejskim, który z mojego poruczenia koordynuje działalnością Związku Pocztowego RB, ale mam nadzieję, że nie zabawa ta nie będzie tylko udziałem naszej dwójki.

Zapewne zastanawiacie się nad składem mojego Gabinetu. Jest równie prawdopodobne, że nie oczekujecie tu rewolucji i bardzo słusznie. Wszystkich moich współpracowników pragnę pozostawić na stanowiskach poza jednym wyjątkiem, którym jest likwidacja nieaktywnego Ministerstwa Kultury i Sportu. Nie znaczy to jednak, że zmian nie przewiduję: nadal do rozważenia pozostaje sprawa funkcji szefa Policji Krajowej i jego statusu. Dodatkowo do pracy w ramach Gabinetu zapraszam wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej v-ojczyzny.

Początek nowej kadencji to zgodnie z tradycją moment uhonorowania tych, którzy odchodzą. Nie będę rzecz jasna przypinał medali do własnej piersi, ale jak najbardziej uważam za stosowne uczynienie tego wobec moich współpracowników, bez których w czasie minionej kadencji pracowało by mi się znacznie ciężej. Za nieustanne wsparcie i cenne rady dziękuję ministrowi Karolowi Medycejskiemu, któremu pragnę wręczyć Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym Orderu Budowniczych Republiki. Krzyżem Komandorskim tegoż orderu nagradzam przewodniczącego pro tempore Zgromadzenia Narodowego Joahima von Ribentropa, którego ciężka i nie zawsze pierwszoplanowa praca powinna być przykładem dla innych. Alija zawdżat Akrypa, członkini Rady Republiki z ramienia Dżamahiriji, za podobne zaangażowanie otrzymuje Krzyż Oficerski tego samego orderu.

[Obrazek: thumb_3_21_03_20_6_08_30.png][Obrazek: thumb_3_21_03_20_6_07_32.png][Obrazek: thumb_3_21_03_20_6_06_57.png]

Nie sposób też pominąć mojego zastępcy – Wiceprezydenta Marszałka Wielkiego Ronona Dexa, którego jako pierwszego w historii uczynić pragnę potrójnym kawalerem Złotego Bialeńskiego Krzyża Zasługi. To samo odznaczenie, ale w wersji podwójnej, przekazuję na ręce szefowej resortu sprawiedliwości oraz Policji Krajowej czyli Akrypy Ali Shariati.

[Obrazek: thumb_3_21_03_20_5_48_23.png][Obrazek: thumb_3_21_03_20_5_48_05.png]

Ostatnie tygodnie poprzedniej kadencji były dla Republiki czasem trudnym. Tym bardziej uznaję za wskazane, aby w dniu dzisiejszym odznaczyć Medalami Za Aktywność osoby, które dawały świadectwo obywatelskiego zaangażowania: Karola Medycejskiego, Ronona Dexa, Joahima von Ribentropa (wszyscy otrzymują medal złoty), Aliję zawdżat Akrypę, Iwana Pietrowa (oboje otrzymują medal srebrny), a także Akrypę Ali Shariati (medal brązowy). Docenić chcę także trójkę obywateli zagranicznych, którzy regularnie bywają na bialeńskiej ziemi niosąc swój wkład w życie wewnętrzne i w rozwój szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej: Namietnika Helwetyka Romańskiego, Porucznika Heinza-Wernera Grünera, a także Marszałka Karla von Schwarzegau. Poza Brązowymi Medalami Za Aktywność otrzymują oni po trzy folwarki lenne, które pozwolą im symbolicznie wejść do grona bialeńskiej szlachty i otrzymać posiadłość lenną.

[Obrazek: thumb_3_21_03_20_5_29_55.png][Obrazek: thumb_3_21_03_20_5_29_34.png][Obrazek: thumb_3_21_03_20_5_29_16.png]

Szanowne Państwo, Kochani moi,

rozpoczynając po raz czwarty w mojej karierze kadencję prezydencką wiem, że nie warto obiecywać cudów, a lepiej jest prosić o pewnego rodzaju kolektywną postawę obywatelską. Wszyscy niestety podlegamy surowym prawom życia realowego, które decyduje o naszych zasobach wolnego czasu i energii. Mam nadzieję, że ów nieistniejący Real będzie dla mnie łaskawy i że za cztery miesiące będziemy mogli powiedzieć, że żyjemy w lepszej Bialenii. Tego życzcie mi i sobie nawzajem.
prof.  net.  dr  h.  c.  mgr  gen.  bryg.  rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej · Lew Wolnogradu
Sułtan Faradobaju · Kniaź Jaruzelimy · Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu · Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Bajtuś, Karol Medycejski
#2
Wasza Ekscelencjo,

W imieniu Teutonii życzę kolejnej udanej kadencji.  Cieszymy się, że tak uzdolniony polityk będzie głową państwa Bialeńskiego.  Wszystkim waszym obywatelom ślemy życzenia pomyślności oraz to kolejnych owocnych miesięcy wypełnionych aktywnością.
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, Karol Medycejski
#3
W imieniu swoim, serdecznie dziękuję za uhonorwanie mnie Medalem za Aktywność. Mam nadzieję, że uda mi się ją podtrzymać.
leutnant Heinz-Werner Grüner
Obywatel Monarchii Austro-Węgierskiej
Żołnierz w czynnej służbie K. u. K. Armee


[Obrazek: 1017.png] [Obrazek: Q866ghx.png]
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, Karol Medycejski
#4
Wasza Ekscelencjo,

W imieniu Prezydenta Republiki Suderlandu oraz Suderlandczyków, przekazuję najszczersze życzenia oraz gratulacje związane z rozpoczęciem kolejnej kadencji na funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Republika Suderlandu wyraża chęć kontynuowania współpracy i utrzymania dobrych relacji międzynarodowych między naszymi państwami, w związku z tym zapraszam Ekscelencję Prezydenta na wizytę dyplomatyczną w Republice Suderlandu.W swoim imieniu, chciałbym wyrazić dużą wdzięczność za uhonorowanie mnie Medalem za Aktywność. Jest to dla mnie bardzo ważne odznaczenie.
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, Karol Medycejski
#5
Ekscelencjo, Towarzyszu Prezydencie,
Przyjacielu Stołu Patriarszego azaliż i Hrabio Wielmożny,

jest to ostatnia nasza wizyta jako Patriarchy Rotrii i cieszymy się, ż przyszło nam odbywać ją w Republice Bialenii i to podczas inauguracji kolejnych rządów Waszej Ekscelencji. Dziękujemy za wszelkie dobro, które z Waszych rąk stało się naszym udziałem oraz za wszelkie poczynania dla Państwa Kościelnego. Życzymy, aby kolejna kadencja Wielmożnego Towarzysza przyniosła jak najwięcej owoców pracy, aktywności i potęgi. Liczymy również na bardzo dobre relacje z Państwem Kościelnym, bowiem ta znajomość, jak nigdy prędzej, jest na bardzo wysokim poziomie. Sto lat Towarzyszu, i jeden dzień dłużej!

(-) Sua Santita Giovanni III,
Patriarca di Rotria
(-) Ojciec Święty Senior Jan III,
znany również jako Pio Maria de Medici,
Patriarcha Emeryt Państwa Kościelnego Rotria,
wcześniej Patriarcha Rotrii Jan I,
uprzednio Imperator Skarlandu
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, Karol Medycejski
#6
Tradycyjnie bardzo dziękuję za wyróżnienie i wisiorki. Ja też bym Ci Ametyście coś nadał, ale co mogłem, to już dałem. Niemniej w podzięce za udaną kadencję najpewniej uda się coś podziałać w pewnym trzyosobowym gronie.

Co do pocztowej potęgi - już nią jesteśmy. Zarówno pod względem liczby znaczków (1 miejsce), jak i ich jakości (rzecz względna, ale który z mirkonautów nie włącza sobie witryny ŚZF tylko po to, by choć przez chwilę popatrzeć sobie na nasze dzieła). Natomiast jeszcze wiele przed nami. Musimy sobie stawiać ambitne cele, a takim z pewnością jest zostanie filatelistycznym mocarstwem. Musimy wyemitować tyle znaczków, co pozostałe państwa razem wzięte. Niech nasze znaczki będą przypinane do piersi zamiast orderów. Towarzysze, do programów graficznych! Do pras drukarskich! Wyrabiajmy 2137% normy ku chwale Bialenii!

A co do pozostałych tematów, to ja się oczywiście podpisuję. Trzeba trochę rozruszać towarzystwo, zrobić jakiś lyftyng. Może faktycznie media społecznościowe są tez dobrym kierunkiem. Mnie na razie dopadła paskudna realioza, ale oczywiście melduję gotowość do działania. Musimy teraz wszyscy jeszcze ciężej pracować ku chwale Republiki i Patrona.
Karol Jan de Médici y Zep

[Obrazek: 1073.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#7
Szanowne Państwo, Drodzy Rodacy i Przyjaciele z Zagranicy,

bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa i nie postaram się zawieść. Nic nie będzie jednak możliwe bez Waszego udziału, więc zachęcam Was do angażowania się. Zagaiłem już dyskusję na temat promocji oraz rocznicy Powstania. Będę się też starał stopniowo zagajać to, o czym mówiłem wczoraj i w trakcie kampanii oraz na elekcji.

A z zaproszenia do Suderlandu na pewno skorzystam. Na dniach odezwę się w sprawie konkretnego terminu.
prof.  net.  dr  h.  c.  mgr  gen.  bryg.  rez.
Ametyst Herod von Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej · Lew Wolnogradu
Sułtan Faradobaju · Kniaź Jaruzelimy · Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu · Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_12_01_21_7_05_03.png]
#8
Gratuluję, Ametyście, zwycięstwa. Prowadź nas ku nowym zwycięstwom i rozwijaj nasz piękny kraj! Hail to the Chief!
Ian Peterson
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości