• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Komisja ds. Promocji i Propagandy
#11
Tak jak wspominałem przygotowałem przewodnik po naszym forum, którego zadaniem ma być ułatwienie korzystania z niego nowym obywatelom. Zapraszam do zapoznania się i proszę o wszelkie uwagi.

Na pierwszy rzut oka bialeńskie forum wydaje się niezwykle skomplikowane i trudne do „ogarnięcia”. Ten przewodnik ma za zadnie zapoznać Cię w zwięzłej formie z przeznaczeniem poszczególnych działów tak, aby łatwo było Ci się orientować i odnaleźć to, czego potrzebujesz.

Życie w Bialenii

Kategoria „Życie w Bialenii” grupuje działy odnoszące się do spraw ogólnokrajowych. Znajdziesz tam siedziby instytucji oraz miejsca, w których spotykają się i dyskutują mieszkańcy wszystkich regionów kraju, a także goście zagraniczni.

Widoczny na samej górze dział „Święta Państwowe” ożywa jedynie raz na jakiś czas. Jego poddziały tworzone są na bieżąco przy okazji każdorazowych obchodów. Tam odbywają się uroczystości, wręczane są nagrody itd.

Niżej znajduje się „Plac Zielony”. Położony w centrum Wolnogradu, stolicy Republiki, jest miejscem właściwym do toczenia wszelkiego rodzaju dyskusji. Możesz tu podjąć właściwie każdy temat. Poddział „Powitania” możesz odwiedzić od razu po przybyciu do Bialenii – tam zapoznasz się z mieszkańcami naszej mikronacji i uzyskasz wszelką potrzebną pomoc. Z kolei „Wieści z zagranicy” to miejsce, w którym rozmawiamy na temat sytuacji w innych państwach wirtualnych, a „Szpital Psychiatryczny imienia Ofiar Realiozy” służy do rozmów o (nieistniejącym) świecie realnym.

Kolejne działy to siedziby instytucji państwa. Władza wykonawcza rezyduje w Pałacu Prezydenckim – tam możesz złożyć wniosek na ręce głowy państwa albo załatwić sprawę w jednym z resortów. Jeżeli nie wiesz, do którego poddziału się skierować najlepiej stwórz wątek w dziale ogólnym („Pałac Prezydencki”), a właściwy moderator przesunie go co najwyżej w inne miejsce. Tam też znajdziesz aktualny wykaz urzędników państwowych, listę obywateli i informacje na temat bieżącej działalności szefa państwa.

Rada Republiki to połączenie władzy ustawodawczej z sądowniczą. Organ ten dysponuje prawem weta. Rozpatrywane są tu także sprawy sądowe oraz dokonuje się wykładni prawa.

Władza ustawodawcza urzęduje w gmachu Zgromadzenia Narodowego. W jego obradach może wziąć czynny udział każdy obywatel, a także inne osoby dopuszczone przez Przewodniczącego. Omawiane są tu projektu ustaw, które najczęściej tworzone są i omawiane publicznie w innych działach, a debata w Zgromadzeniu stanowi jedynie zwieńczenie całego procesu.

Wraz z otrzymaniem obywatelstwa Republiki uzyskasz też dostęp do Forum Obywatelskiego. Jest to dział o podobnych funkcjach co Plac Zielony z większym naciskiem na sprawy polityczne. Omawia się tam takie sprawy, które z różnych powodów powinny pozostać w gronie obywateli Bialenii.

Biuletyn Ustaw” to miejsce, w którym możesz się zapoznać z obowiązującymi aktami prawnymi. Czasem znalezienie odpowiedniej ustawy czy rozporządzenia bywa trudne – wówczas możesz zwrócić się o pomoc do Prezydenta albo innego urzędnika. Osobne dzienniki własnych praw posiadają także regiony oraz wojsko.

Regiony Bialenii

Druga kategoria działów to regiony – aktualnie Bialenia składa się z dwóch części składowych: „feudalnej” Rzeszy oraz socjalistyczno-rewolucyjnej Dżamahiriji.

W dziale Rzeszy odnaleźć możesz siedzibę władz podzieloną na Administrację Lwa Wolnogradu (głowy regionu), Sejm Rzeszy (regionalny parlament) oraz lokalny dziennik praw. Tam też znajdziesz listę aktualnie istniejących folwarków oraz miejsce wyboru członka Rady Republiki.

Gwardia Rzeszy Bialeńskiej to regionalna armia pełniąca zarazem funkcję sił rezerwowych regularnych wojsk bialeńskich. Służbę pełnią w niej przede wszystkim lennicy dysponujący własnymi kontyngentami, ale szeregi otwarte są dla wszystkich chętnych. Koleje Rzeszy to stosunkowo nowa instytucja zajmująca się obsługą lokalnych połączeń. Działa na zasadzie oddolnych inicjatyw – jeżeli więc chciałbyś „ufundować” gdzieś linię kolejową to możesz opisać tam swój pomysł.

Rzesza składa się z wolnych miast oraz lenn. Jeżeli masz pomysł na to, aby rozwijać własne miasto możesz wybrać jedną z istniejących miejscowości, zaznaczonych na mapie Bialenii lub Anatolii (część z nich została już zdawkowo opisana w dziale wolnych miast). Następnie opisz pomysł w siedzibie Lwa Wolnogradu, który pomoże Ci go rozkręcić. Możesz też zamieszkać w jednym lub kilku spośród istniejących wolnych miast, na przykład w Wolnogradzie, który jest zarazem stolicą państwa. Każde miasto posiada nieco odmienny klimat.

Własne lenno (rodzaj majątku ziemskiego czy wręcz „mini-państwa”) może posiadać każdy, kto uzyskał co najmniej 3 folwarki lenne. Jeżeli wykażesz się zwykłą aktywnością w Bialenii możesz liczyć na tego typu wyróżnienie przy okazji najbliższego święta. Wówczas będziesz mógł dostać swój kawałek ziemi i własny poddział właśnie w ramach lenn, który posłuży Ci do kreowania narracji w sposób dowolny. Wniosek o lenno składa się w siedzibie Prezydenta, który wraz z Lwem Wolnogradu pomaga w jego ustanowieniu.

Półwysep Lisewski to specyficzna eksklawa Rzeszy otoczona przez morze oraz teren podlegający władzom Dżamahiriji. Składa się z dwóch lenn oraz jednego wolnego miasta – Lisewa. Z kolei ogólny dział Rzeszy zawiera też ciekawe informacje na temat regionów kulturowych (Polesia, Oceanii, Pomorza i Anatolii) tworzących region.

Dział Dżamahiriji Bialeńskiej ma nieco inny układ. „Życie Dżamahiriji” to miejsce ogólnych dyskusji mieszkańców regionów. Ludowa Gwardia Dżamahiriji stanowi lokalny odpowiednik Gwardii Rzeszy, zaś Ludowy Komitet Dżamahiriji – najwyższy organ władzy regionu. Podobnie jak w Rzeszy swoje poddziały posiadają tu też miasta – największym spośród nich jest Bengazi wzorujące się na libijskim odpowiedniku z reala.

Instytucje

Ostatnia kategoria to działy różnego rodzaju instytucji. W Uniwersytecie Bialeńskim, wiodącej uczelni naszego państwa, możesz podjąć studia albo badania naukowe. Aktualnie istnieją trzy wydziały, a każdy z nich ma nieco inne zasady uzyskiwania dyplomu. Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia będziesz też mógł podjąć się pracy wykładowcy.

Dział Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest uzupełnieniem informacji, które zawarte są na stronie internetowej Bialenii. Toczone są tam dyskusje, opisuje się operacje. Ciekawym poddziałem są też Wyspy Przyjaźni – zamorskie terytorium naszego państwa znajdujące się pod administracją wojskową. Jeżeli jesteś zainteresowany wstąpieniem w szeregi bialeńskiej armii skontaktuj się z marszałkiem Rononem Dexem, który udzieli Ci dalszych informacji.

Dział przedsiębiorstw to centrum życia gospodarczego Bialenii. Znajdują się tam siedziby prywatnych oraz państwowych firm. Jeżeli masz pomysł, który może przynieść Ci bogactwo możesz spróbować założyć własny interes – w naszym kraju pieniądze grają rolę drugorzędną (narracyjną), a wszystko opiera się na pomysłowości i fantazji. Spośród firm państwowych warto zwrócić uwagę chociażby na bialeńską Pocztę albo biuro kartograficzne, w którym tworzone są różnego rodzaju mapy.

Dział „Organizacje społeczne” grupuje siedziby partii politycznych, stowarzyszeń oraz związków wyznaniowych. Każdy obywatel ma prawo do założenia własnej zbiorowości – szczegóły regulują stosowne akty prawne.

Wśród instytucji można też wyróżnić Bialeńską Listę Przebojów (miejsce wymiany gustów muzycznych), Bialeński Związek Sportowy, a także Krajową Radę Informatyczną zajmującą się kwestiami technicznymi. Jeżeli masz jakiś problem z obsługą strony lub forum zgłoś go tam.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#12
Dobry tekst... chyba dla ułatwienia przygotuje w SZ RB temat przyklejony z odnośnikami na stronę, a link do tego tematu wstawi się w poradniku.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
#13
No tak, poza tym chcę stworzyć ogólne wprowadzenie w formie FAQ. Macie może pomysły jakie pytania należałoby tam umieścić? Chodzi o to, aby nowy mieszkaniec dowiedział się "jak to działa" i jakie ma możliwości. Można by też gdzieś wrzucić odnośniki do podstawowych aktów prawnych.

Mam też jeszcze jeden pomysł: obecnie dział z powitaniami ginie gdzieś na Placu Zielonym, sądzę że nie każdy go znajduje. Może stworzymy osobny dział "pierwszego rzędu" np jako przejście graniczne i tam umieścimy te wszystkie poradniki z odnośnikami oraz podstawowe informacje?
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#14
Ametyst Faradobus napisał(a):Może stworzymy osobny dział "pierwszego rzędu" np jako przejście graniczne i tam umieścimy te wszystkie poradniki z odnośnikami oraz podstawowe informacje?
Moim zdaniem bardzo dobry pomysł, można tam też umieścić link do uzyskania mikronacyjnego paszportu oraz informację kto u nas je zatwierdza.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
#15
Dokładnie. I przy okazji zbudować wokół tego narrację. W ZSKHiW mieliśmy bardzo fajne FAQ napisane w realiach przejścia granicznego gdzieś na prowincji.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#16
No bardzo fajny, ale ja już to wszystko wiem!
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
Par Mockeryshire, Emir Al Quochq'odan, Ataman Kozaków Poleszuckich
Cenion i ze wszech miar wielbion w Kraju i za jego granicą

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_01_12_21_5_03_08.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png]

[Obrazek: 1073.png]
#17
Instrukcja została umieszczona w dziale powitalnym, który został przekształcony w Przejście Graniczne. Teraz sugeruję, aby przystąpić do tworzenia FAQ czyli krótkiej instrukcji obsługi Bialenii w formie najważniejszych pytań i odpowiedzi. Powinniśmy zebrać zagadnienia, które należałoby tam poruszyć. Ja ze swojej strony rzucam następujące pomysły:

strona i forum - trzeba wyjaśnić, że większość aktywności toczy się na forum i jakie informacje można znaleźć na stronie

obywatelstwo - proponuję podkreślić, że właściwie potrzebne jest tylko w przypadku wyborów i że jego brak w niczym właściwie nie przeszkadza

władza - skrótowe informacje kto rządzi itp., docelowo te informacje powinny się znaleźć na stronie (przygotowałem je jakiś czas temu z uwzględnieniem współczesnego ustroju RB)

gospodarka - wyjaśnienie, że pieniądze mają u nas znaczenie symboliczne (w przeciwieństwie do innych mikronacji) i że gospodarka opiera się na narracji

nagrody - krótka informacja o orderach, tytułach, lennach itp. można dodać parę obrazków, bo to zawsze atrakcyjna rzecz

Bialenia i inne mikronacje - czym się wyróżniamy, z kim się lubimy itp.

Wybrane instytucje: wojsko, uniwersytet, co tam można robić
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#18
Na "krzykopudełku" padł pomysł jakiegoś graficznego zobrazowania funkcjonowania RB... w sumie wg mnie pomysł dobry, bo sam zauważam, że młode pokolenie (oczywiście są wyjątki) to właśnie obrazki i filmiki, bardziej niż tekst pisany.

Mogę to wykonać... w sumie do wyjazdu zostało mi parę dni, to zdążę...

Macie jakieś pomysły? Sugestie? Lepiej teraz bo potem poprawianie zajmuje więcej czasu.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
#19
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to schemat/graf, ale wydaje mi się, że warto pomyśleć o ilustracjach. Może niech każda instytucja będzie opatrzona jakąś miniaturką? Przy prezydencie może być to na przykład sztandar.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#20
No właśnie miałem taki pomysł by była grafika symbolizująca zarówno instytucje, jak i sprawowane urzędy. OK jutro nad tym posiedzę i zobaczymy co wyjdzie... wyjeżdżam w czwartek po "kalibracji czipa" (tego o Billa... co to po 35 dniach od wczepu trzeba jeszcze skalibrować), ale w środę wolne już mam z roboty - to dokończymy i poprawimy.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości