• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rosień
#1
[Obrazek: 85_06_04_21_6_34_45.png]
Miasto Rzeszy Rosień

na skraju puszczy

Miasto Rosień nie ma tysiącletnich, ani nawet setnych tradycji. Nie ma wspaniałych zabytków architektury, śmierdzących zgnilizną dokumentów, pomników starszych niż te Powstańców Marcowych. Jeszcze sto lat temu rósł tutaj las – puszcza, od której wzięła swoją nazwę miejscowość. Ich historie są ściśle ze sobą związane. Rosień powstała bowiem za sprawą przemysłu drzewnego.

[Obrazek: 85_09_03_21_6_25_32.png]

Zabytkowa, drewniana zabudowa w centrum Rosieni

W pierwszej połowie XVIII wieku na miejscu dzisiejszego miasta stała osada leśnego dziada. Południowa część puszczy była chroniona jako własność władców Bialenii i miejsce polowań, które zapoczątkował Racjan IV. Jej najcenniejsze fragmenty otoczono w kolejnych wiekach szczególną opieką. Leśnymi dziadami nazywano wówczas osoczników – ludzi zajmujących strzeżeniem tych obszarów. Ich siedzibami były uroczyska, a jednym z nich była wspomniana osada nosząca początkowo nazwę Dolna Dziadówka. Inne tego typu „wioski” dały niekiedy nazwę dzisiejszym dzielnicom miasta takim jak Kononowicze, Staw Zwierzyniecki, Biedastok albo Leonardziuki. Dzisiejsza Rosień posiada status miasta Rzeszy. Prawa miejskie uzyskała w 1956 roku. Funkcję burmistrza od trzydziestu lat pełni Janusz Smaluch, który z woli mieszkańców przejął tę funkcję po swoim ojcu Wiesławie. Ten ostatni, syn pierwszego burmistrza Rosieni Mirosława Smalucha, sprawował swoją funkcję przez ćwierć wieku.

[Obrazek: Obraz.png]

Burmistrz Rosieni Janusz Smaluch

Miejscowość jest popularnym celem turystów – sieć dróg i szlaków pieszych oraz rowerowych łączy ją z różnymi puszczańskimi zakątkami. Włodarze oraz władze Rzeszy stworzyły w okolicach wiele tras tematycznych między innymi „Szlak Drewnianych Meczetów Zachodniego Polesia”, „Poleski Szlak Melin i Spelun”, „Poleski Szlak Nitro” oraz „Poleski Szlak Bimbrowniczy”. W ten sposób przybysze mogą łączyć aktywny wypoczynek ze zdobywaniem wiedzy na temat tradycji regionalnych. Niebawem w Rosieni ma też powstać stacja kolejki wąskotorowej „Poleski Tramwaj Ekspres”.

[Obrazek: 85_09_03_21_6_27_21.jpeg]

Godziny szczytu na głównym placu Rosieni

[Obrazek: 85_09_03_21_6_27_07.jpeg]

Cicha, spokojna sobota na głównym placu Rosieni

Miasto liczy dziś około 85 tysięcy mieszkańców, ale liczba ta z roku na rok wzrasta. Poza byciem atrakcją turystyczną miejscowi zajmują się pracą w przemyśle drzewnym, zakładach chemicznych oraz w transporcie – w pobliżu miejscowości biegnie autostrada A1, co czyni z niej ważny punkt komunikacyjny. Do pobliskich magazynów zwożone są więc towary z gorzej skomunikowanych zakątków Polesia, które następnie wysyła się do innych części kraju.

Warto dodać, że Rosień słynie nie tylko z lasów, ale także z pięknych dziewcząt…

[Obrazek: 85_05_04_21_10_35_56.png]
 
… oraz chłopców.

[Obrazek: Obraz.png]

Bogaci wolnogradzianie nieraz przybywają tu w poszukiwaniu partnerów i partnerek. W mieście znajdują się też liczne domy publiczne służące jego mieszkańcom: biblioteka, dom kultury, przedszkola oraz szkoły.

[Obrazek: Obraz.png]

Dzieci z Zespołu Szkół Powszechnych w Rosieni na akademii z okazji Święta Odrodzenia Bialenii
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#2
[Obrazek: 85_13_05_21_2_07_06.jpeg]

Dworzec w Rosieni powstał w 1989 roku jako dworzec autobusowy i jako taki służy do dziś. Budynek ma już swoje lata, przez które służył rozmaitym celom dodatkowym jako centrum ewakuacji, noclegownia dla bezdomnych, centrum handlu i spożywania alkoholu. Niedawno uzyskał nową funkcję - obok poprowadzono tory Poleskiego Tramwaju. Rosieński dworzec stał się tym samym najbardziej wysuniętym na zachód przystankiem kolejowym kolejki, położonym na odcinku między Tołninem i Konduktorowym Mostem. Jednocześnie nadal odjeżdżają stąd autobusy oraz liczne marszrutki, którymi dostać można się do wszystkich zakątków zachodniego Polesia, a także do niektórych większych miast takich jak Wolnograd, Szimitsa albo Prądnik.

[Obrazek: 85_13_05_21_2_06_14.jpeg]

[Obrazek: 85_13_05_21_2_04_00.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości