• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Nowelizacja Konstytucji RB
#1
Wysokie Zgromadzenie,

przedstawiam do rozpatrzenia przez Wysokie Zgromadzenie projekt nowelizacji Konstytucji RB, który jest zasadniczą częścią rozwiązania kwestii nieaktywnych obywateli, których jednak obywatelstwa nie chcemy pozbawiać. Zasadnicza zmiana polega na ograniczeniu grona członków Zgromadzenia do tych obywateli, którzy w ciągu ostatnich 30 dni wykazali się minimalną aktywnością. Przejście z grupy obywateli nieaktywnych do grona aktywnych będzie możliwe bez udziału urzędnika - zainteresowany będzie musiał po prostu złożyć odpowiednią deklarację, co już zostało zawarte w projekcie nowelizacji Ustawy o obywatelstwie RB. Mam zatem nadzieję, że poniższy projekt nie wzbudzi większych kontrowersji.

U S T A W A
o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

z dnia .. .. ....

Artykuł 1.

Artykuł 6. Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

"Artykuł 6.
[Zgromadzenie Narodowe]

Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą wszyscy Aktywni Obywatele Republiki Bialeńskiej. Definicję Aktywnego Obywatela określa ustawa."

Artykuł 2.

W artykule 7. Konstytucji Republiki Bialeńskiej za każdym razem, gdy pada sformułowanie "połowę Obywateli" zyskuje ono brzmienie "połowę Aktywnych Obywateli", a gdy pada sformułowanie "połowę liczby Obywateli" zyskuje ono brzmienie "połowę liczby Aktywnych Obywateli".

Artykuł 3.

W artykule 8. Konstytucji Republiki Bialeńskiej zdanie "Przewodniczący pro tempore musi zostać wyznaczony z grona Obywateli, lecz nie może być członkiem Rady Państwa." zyskuje brzmienie "Przewodniczący pro tempore musi zostać wyznaczony z grona Aktywnych Obywateli, lecz nie może być członkiem Rady Republiki."

Artykuł 4.

W artykule 15. Konstytucji Republiki Bialeńskiej pomiędzy słowem "połowy" a słowem "Obywateli" dodaje się słowo "Aktywnych".

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#2
Zarządzam jeden dzień debaty.
#3
W zasadzie nie mam nic do dodania, moje zdanie wygłosiłem w poprzednich dyskusjach...

Przyjęcie zasady, że Obywateli będziemy dzielili na Aktywnych i Nieaktywnych pozwoli nie odbierać obywatelstw osobom, które na dłuższy czas opuszczają Nasz Kraj (często przecież są to osoby zasłużone dla rozwoju RB), a jednocześnie zapewni poprawne funkcjonowanie państwa, bo takich nieaktywnych nie będzie się liczyło do frekwencji w głosowaniach. Jeżeli do tego niebawem dokonamy zmian w ustawie o obywatelstwie to będziemy mieli sytuację, że będzie można na jakiś czas "wybyć" w kraju i nie traci się obywatelstwa, a następnie po powrocie bez zbędnych formalności wraca się do życia politycznego kraju.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#4
3 dni głosowania.

ZA.
#5
Za
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#6
ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#7
Za
Carlo Giovanni de' Médici e Zep
* * *
Grande Teologo, Mago e Giurista
Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#8
ZA
(-) Iwan Pietrow
#9
za
#10
Zamykam głosowanie.

Głos oddało 6 osób, wszystkie były ZA.
Zgromadzenie ustawę przyjęło.

Prezydenta proszę o podpis, a Radzie Republiki przypominam o 48 godzinach na weto.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości