• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt ustawy o regionach
#1
Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej,
o utworzenie Kolosalnego Związku Obszarników
z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii
o nazwie Rzesza Bialeńska,
oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych
z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii
o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej.
z dnia 11 maja 2019 r.


Artykuł 1.

1. Rozwiązuje się samorządy na tych terytoriach, jeśli nie mają kontynuacji w ramach Dżamahiriji Bialeńskiej, zwanej dalej Dżamahiriją, lub Rzeszy Bialeńskiej, zwanej dalej Rzeszą.

2. Na terytorium Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii tworzy się Kolosalny Związek Obszarników, zwany dalej Rzeszą Bialeńską.

3. Terytorium Rzeszy uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej.

4. Terytorium Dżamahiriji uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej.

5. Dokładne granice przedstawione zostają w załączniku, tereny między linią 1 i 2 zostają włączone do Dżamahiriji, a wszystkie po za nimi do Rzeszy.

Artykuł 2.

1. Władza zwierzchnia w Rzeszy Bialeńskiej należy do" Sejmu Rzeszy Bialeńskiej".

2. W skład Sejmu Rzeszy Bialeńskiej wchodzą wszyscy posiadacze folwarków, nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Sejm Rzeszy Bialeńskiej obraduje w trybie sesyjnym.

4. Sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej zwoływane są co miesiąc, albo w sposób ekstraordynaryjny na wniosek, co najmniej dwóch posiadaczy folwarków.

5. Sejm Rzeszy Bialeńskiej podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków.

Artykuł 3.

1. Władza zwierzchnia w Dżamahiriji Bialeńskiej należy do "Ludowego Komitetu Dżamahiriji".

2. W skład Ludowego Komitetu Dżamahiriji wchodzą wszyscy mieszkańcy zameldowani w którymś mieście na terytorium Dżamahiriji, którzy wyrażą chęć bycia członkiem w odpowiednim wątku w dniach 15-20 każdego miesiąca.

3. Ludowy Komitet Dżamahiriji obraduje w trybie sesyjnym.

4. Sesje Ludowego Komitetu Dżamahiriji zwoływane są co miesiąc w dniach 22-30 albo w sposób ekstraordynaryjny na wniosek któregoś z Komitetów Miejskich. 

5. Ludowy Komitet Dżamahiriji podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał.

Artykuł 4.

1. Obradom Sejmu Rzeszy Bialeńskiej przewodniczy Lew Wolnogradu.

2. Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej. Sejm Rzeszy Bialeńskiej ma prawo odwołać Lwa Wolnogradu na wniosek co najmniej jednego posiadacza folwarków większością 2/3 głosów.

3. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Lew Wolnogradu publikuje uchwały w imieniu Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

4. W przypadku wakatu na stanowisku Lwa Wolnogradu lub nierozpatrzenia wniosku do niego w terminie 3 dni od daty wpłynięcia jego obowiązki pełni Prezydent Republiki Bialeńskiej jako Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej.

Artykuł 5.

1. Obradom Ludowego Komitetu Dżamahiriji przewodniczy Przewodniczący, którym jest każdorazowy Burmistrz Bengazi.

2. Burmistrz Bengazi wybierany jest na nieograniczoną czasem kadencje. Ludowy Komitet Dżamahiriji ma prawo odwołać Burmistrza Bengazi i powołać jego następce na wniosek co najmniej jednego obywatela Dżamahiriji zwykłą większością głosów. 

3. Burmistrz Bengazi publikuje uchwały w imieniu Ludowego Komitetu Dżamahiriji.

Artykuł 6.

1. Na terenie Dżamahiriji dokonuje się uspołecznienia wszystkich lenn i firm prywatnych.

2. Byli właściciele mogą dokonać w przeciągu 7 dni od ogłoszenia ustawy narracyjnego uspołecznienia i następnie kierować lennem jako przewodniczący lokalnego komitetu rolniczego lub firmą jako przewodniczący lokalnego komitetem robotniczego. 

3. Właściciele którzy tego nie dokonają mogą złożyć wniosek do Lwa Wolnogradu o rekompensate i uzskanie jej na terytorium Rzeszy.

Artykuł 7.

1. Do chwili wyboru pierwszego Lwa Wolnogradu, Wikariuszem Rzeszy Bialeńskiej jest Prezydent Republiki Bialeńskiej.

2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Zgłaszam projekt na prośbę Akrypy i zarządzam 3-dniową debatę.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Feliks Spirkin
#2
Dla mnie projekt jest OK. Zasadniczo jedyne lenna, które na proponowanym terenie DB były - należały do osób, których z nami już nie ma. O ile się nie mylę to nie ma też na tych terenach już żadnych firm prywatnych (a państwowe nie przeszkadzają).

Nikt nie jest więc pokrzywdzony i nie ma problemu.

Generalnie projekt jest moim zdaniem do zaakceptowania. Jako poseł nie widzę, aby ktoś był skrzywdzony takimi uregulowaniami. A jeśli jest to proponuje by dać możliwość wypowiedzi w tej materii w Parlamencie wszystkim posiadającym obywatelstwo RB.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#3
I jeszcze załącznik: https://i.imgur.com/XSqjpz1.png
#4
[Obrazek: 1_09_05_19_10_07_53.png]
#5
Cytat:I jeszcze załącznik: https://i.imgur.com/XSqjpz1.png

Załącznik potraktujmy tymczasowo... bo jest zrobiony na mapie nieaktualnej oraz jest trochę za duży jak na załącznik do biuletynu ustaw. Jak ustawa przejdzie, to zrobię taki mniejszy - na mapie konturowej. Będzie to czytelniejsze w Biuletynie.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#6
Liczyłem na aktywniejszą debatę, bo temat dotyczy wielu osób, które wyraziły zainteresowanie rozwojem regionów. Debata kończy się dziś wieczorem, ale jeśli ktoś zakomunikuje taką potrzebę, to będzie można ją przedłużyć.
#7
Brak debaty nie dziwi gdy była już wcześniej poza parlamentem.
(-)Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png]#8
Dobrze, przechodzimy więc do głosowania.
#9
ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#10
Za.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
Prezes Zielonego Świtu 
Admirał MW SZ RB 
Prezes BZS
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości