• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11. Projekt Uchwała ws. ustanowienia Święta Rzeszy
#1
[Obrazek: 85_12_11_21_6_16_19.png]

XI SESJA, DEBATA NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA ŚWIĘTA RZESZY
WNIOSKODAWCA: AMETYST FARADOBUS, Lew Wolnogradu, Sułt. Fb. Wlk. Kn. Ja.[Obrazek: 16bOy1y.png]
U C H W A Ł A
Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia .. .. 2021 roku

w sprawie ustanowienia Święta Rzeszy

W celu uczczenia pamięci o Kolosalnym Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, znanym powszechnie jako Pierwsza Rzesza Bialeńska, ustanawiamy dzień czternasty czerwca, rocznicę pierwszego zjazdu Sejmu Rzeszy, świętem samorządowym, które nosić będzie nazwę Święta Rzeszy. Lwu Wolnogradu, Miecznikowi Portu Arthurberg, a także wszystkim lennikom oraz władzom wolnych miast zalecamy czczenie tego dnia po wieczne czasy, aby wraz z ludnością im podległą chronili oni w swoich sercach pamięć o początkach wspólnoty, którą dziś tworzą. Wzywamy ponadto obecne i przyszłe władze Kolosalnego Związku Obszarników, aby w związku z otwarciem archiwów Republiki Bialeńskiej wspierały prowadzone na jego bazie kwerendy, aby wiedza o historii bialeńskiej samorządności trwała i była pielęgnowana.

Wysoki Sejmie,

otwarcie archiwów - dawnego forum Republiki Bialeńskiej - umożliwiło dotarcie do zapomnianych faktów związanych z najnowszą historią naszego kraju. Dotyczy to również czasów tak zwanej Pierwszej Rzeszy Bialeńskiej, którą w 2016 roku ustanowiono w miejsce Pryncypatu Lahazydii. Przez długi czas nie mogłem odnaleźć konkretnych dat związanych z tamtymi wydarzeniami. Dziś wiem, że ówczesny Parlament RB podjął ustawę dnia 10 czerwca, a 11 czerwca podpisał ją ówczesny prezydent Albert de Medici. Dużo bardziej znamienna wydaje mi się natomiast data 14 czerwca - wtedy bowiem miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszego zjazdu Sejmu Rzeszy - symboliczny początek jej funkcjonowania.

Szanowne Państwo,

od dawna mam wrażenie, że jako Rzesza, ale także jako Republika, potrzebujemy święta, kiedy będziemy mogli czcić to, co związane jest z naszą samorządnością. W związku z tym proponuję, abyśmy tę sesję sejmową zakończyli właśnie podjęciem uchwały o ustanowieniu dnia 14 czerwca Świętem Rzeszy. Data ta jest też o tyle dobra, że w Bialenii brakuje święta letniego i my jako wspólnota możemy uzupełnić tu pewną niszę.

Proponuję, aby debata nad projektem trwała do dnia 19 listopada, do godziny 21:37 z możliwością przedłużenia.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_08_12_21_1_24_51.png]
#2
Na wszelki wypadek przedłużam debatę do dziś, do godziny 21:37. Może ktoś jednak będzie chciał się wypowiedzieć na ten temat.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_08_12_21_1_24_51.png]
#3
Po raz kolejny przepraszam za zwłokę, ale trzeba było mnie poganiać. Zarządzam głosowanie, które potrwa do dnia 26 listopada (piątek) do godziny 21:00.

Głosuję ZA mocą 306 folwarków
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_08_12_21_1_24_51.png]
#4
Za.
#5
Za.
#6
Za z mocą 97 folwarków.
Piotr Wielki Kniaź Pawłow
Jego Wielkokniaziowska Mość, Wielki Kniaź Vistokii, Baron Empoli, Pan na San Pietrobrugo i Żwardoniu
Car-Senior Brodrii
Chan Chanów, Niebiański Cesarz
Dowódca Pułku Reprezentacyjnego Bialeńskich Sił Zbrojnych
Miecznik Rzeszy
Ambasador Republiki Bialeńskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
#7
za
#8
ZA z mocą 385 folwarków.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Infrastruktury
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego i Posiadacz Lenna Razorno
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_20_11_21_8_53_12.png]
#9
Przypominam o ostatnich godzinach głosowania.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_08_12_21_1_24_51.png]
#10
Zamykam głosowanie.

ZA oddano głosy o mocy 1605 folwarków.

Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano.

Stwierdzam, że Sejm Rzeszy Bialeńskiej uchwałę podjął.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_08_12_21_1_24_51.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości