• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o refendach i Ordynacji
#1

Ustawa
o zmianie Ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy oraz Ustawy Ordynacja wyborcza

Art. 1

Art. 1 ust. 4 Ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy zyskuje następujące brzmienie:

"Prezydent może odmówić przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że przeprowadzenie referendum naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa lub naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz lub ingerowałoby w prawa i wolności obywateli lub byłoby niezgodne z przepisami Republiki Bialeńskiej."

Art. 2

Art. 2 ust. 1 lit. c Ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy zyskuje następujące brzmienie:

"wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze ustalony na podstawie przepisów Ustawy Ordynacja wyborcza."

Art. 3

W art. 1 Ustawy Ordynacja wyborcza po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:

"Przepis art. 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio do referendów."

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Biuletynie Ustaw Republiki Bialeńskiej.

Wysoka Izbo,
Korzystając z inicjatywy ustawodawczej zgłaszam projekt autorstwa Karola Medycyjskiego. Rozpoczynam 3-dniową debatę i oczywiście udzielam głosu twórcy projektu.
#2
Tu również bez żadnej debaty... Przechodzimy do głosowania. Przy okazji proszę o wskazanie mi (najlepiej w innym wątku) z jakiego powodu uczestnictwo w debatach jest tak nikłe. Za krótkie terminy i w związku z tym brak czasu na odpowiedź?
#3
ZA.

Cytat:Przy okazji proszę o wskazanie mi (najlepiej w innym wątku) z jakiego powodu uczestnictwo w debatach jest tak nikłe.

Może, dlatego że większość obecnie uchwalanego prawo, stanowi w sumie odtworzenie (z niewielkimi zmianami) tego, które już istniało. A także dlatego, że w niektórych kwestiach zanim trafia to do Parlamentu to wcześniej się to omawia na Forum lub w Krzykopudełku.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#4
za
#5
ZA.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
Prezes Zielonego Świtu 
Admirał MW SZ RB 
Prezes BZS
#6
Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,
Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości