• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lenne Grupy Bialeńskich Terrorystów (gwardia lenna MoS i AQ)
#1
[Obrazek: 85_05_12_21_10_43_37.png]

Po wielu latach nieporządku wywołanego przez bandycką młodzież późną jesienią 2021 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu Lwa Wolnogradu i Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy, dobra Karola Medycejskiego doczekały się wreszcie własnych strażników porządku. Po przeprowadzeniu przez administratora obydwu lenn, samego Profesora Generała Ametysta Faradobusa, poboru wśród młodzieży i wśród ludzi grupy ochotników z Mockeryshire i Al Quochq'odanu przeszły morderczy trening pod okiem specjalistów - oficerów regularnej bialeńskiej armii, a także Gwardii Rzeszy i weteranów sił zbrojnych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu. W efekcie udało się utworzyć dwa bataliony, z których każdy dostosowany jest do lokalnych warunków, w których przyjdzie mu działać.

[Obrazek: 85_06_12_21_10_06_33.jpeg]

Na chwilę obecną podstawowym zadaniem formacji jaką są Lenne Grupy Bialeńskich Terrorystów (w skrócie LGBT) jest pełnienie funkcji porządkowych na terenie Parostwa Mockeryshire oraz Emiratu Al Quochq'odan. W mniejszym stopniu zatem zwraca się tu uwagę na działania typowo bojowe, choć w najbliższej przyszłości planowane jest wystawienie kontyngentu w ramach Gwardii Rzeszy. Na czele gwardii stoi Prezes LGBT, którym jest sam Karol Medycejski. Wspomagany jest przez sztab noszący nazwę Centrali. Organom tym podlegają dowódcy jednostek lokalnych.[Obrazek: 85_06_12_21_9_52_10.jpeg]

Batalion LGBT "Mockeryshire" to jednostka złożona z niezwykle przystojnych, wytrenowanych w lesie oraz na bagnach i gotowych do walki prawdziwych menszczyzn. Są oni stale gotowi, aby jędrnymi piersiami obronić wielokulturowe i różnorodne dziedzictwo poleskiej ziemi. Są to prawdziwi strażnicy postępu, który stale dokonuje się na terenie parostwa, a także strażnicy najcenniejszego skarbu majątki - kóz medycejskich. Oddział ten składa się z: kompanii dowodzenia, plutonu łączności, kompanii logistycznej, kompanii czołgów (pełniącą głównie funkcję reprezentacyjne) oraz czterech samodzielnych plutonów ochrony podzielonych na drużyny stacjonujące w poszczególnych miejscowościach na terenie lenna, gdzie utworzono specjalne posterunki. Głównym miejscem stacjonowania batalionu jest jednak Twierdza LGBT w pobliżu JesterTown, gdzie ma swoją siedzibę także Centrala.

[Obrazek: 85_06_12_21_9_52_28.jpeg]

[Obrazek: 85_06_12_21_10_03_03.jpeg]

Dowódcą batalionu jest oberaktywista Margot Etruszczuk[Obrazek: 85_06_12_21_9_53_55.jpeg]

Nieco inny charakter ma Batalion LGBT "Al Quochq'odan". Służą w nim prawdziwi synowie pustyni, którzy są gotowi przemierzać szerokie przestrzenie południowej Anatolii w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i wprowadzania w życie zasad prawa i sprawiedliwości nawet w najdalszych zakątkach emiratu. Doskonale znają oni mentalność i zwyczaje miejscowej ludności - pozwala im to być kijem i marchewką władcy lenna.

[Obrazek: 85_06_12_21_10_04_43.jpeg]

Członkowie dowództwa batalionu, wśród nich (z pasem) dowódca - oberaktywista Osman Hujsajn al Ałstrja

Batalion podzielony jest na: kompanię dowodzenia, kompanię logistyczną, pluton techniczny, pluton łączności oraz sześć plutonów liniowych dysponujących przede wszystkim samochodami terenowymi UVL-1. Członkowie jednostki stale przemieszczają się po terenie lenna, a głównym miejscem stacjonowania jest wybudowana specjalnie w tym celu baza o nazwie własnej "LGBT - Al-Ka'ida". Znajduje się ona blisko granicy z Socjalistycznym Sułtanatem Faradobaju, którego gwardia - Bialeńskie Bojówki Faradobusów - ściśle współdziałają z nową gwardią sąsiada.LICZEBNOŚĆ GWARDII

Centrala (sztab) wraz z kompanią logistyczną i łączności: 300 osób gwardyjskich
Batalion LGBT "Mockeryshire": 560 osób gwardyjskich
Batalion LGBT "Al Quochq'odan": 450 osób gwardyjskich

STOPNIE OSÓB GWARDYJSKICH LGBT
(w nawiasach odpowiedniki stosowane przez jednostki z AQ)

Oficerowie

Prezes LGBT (Mushir)
Wiceprezes LGBT (Sirdar)
Oberaktywista (Bikbashi)
Aktywista (Sagh Kol Aghassi)
Unteraktywista (Yuzbashi)
Osoba dowódcza (Mulazim Droghi)
Osoba oficerska (Mulazim Tani)
Młodsza osoba oficerska (Mosa'id)

Podoficerowie

Starsza osoba sierżancka (Raqib awwal)
Osoba sierżancka (Raqib)
Starszy skłoters ('arif awwal)
Skłoters ('arif)

Żołnierze

Starsza osoba gwardyjska (jundi)
Osoba gwardyjska (debi'l)
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Karol Medycejski
#2
Karol Medici to prawdziwy terrorysta
Ametyst Faradobus to prawdziwy terrorysta
To prawdziwe bestie i żadna się nie przyzna
Demokrata z wierzchu, a w środku sadysta

Mam nadzieję, że ktoś jeszcze pamięta i nie rzucam żartu sam do siebie, bo to oznaczałoby, że zmieniam się w Polynę.
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Ametyst Faradobus, Joahim-von-R
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości