• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Nowelizacja Ustawy o systemie szkolnictwa wyższego
#11
Jeśli mogę się wtrącić:
1. Dajmy im miesiąc ma potwierdzenie, a kto nie potwierdzi, tego się wykreśli.
2. Ja jestem za wagami. Nie z powodu jakiegoś snobizmu profesorskiego, ale żeby była kolejna (wprawdzie skromna) motywacja do robienia tych doktoratów.
3. Jeśli nie ma kworum, to chyba nie trzeba.
#12
Ad 1. Naturalne wydaje mi się rozwiązanie, w którym trzeba samemu wpisać się do Senatu. Ja natomiast jako Rektor zobowiązuję się do informowania nowych studentów i wykładowców o tej możliwości indywidualnie.
Ad 2. Będę optował za wersją zaproponowaną przez Prezydenta.
Ad 3. Tylko ilukrotnie? Po trzech głosowaniach?
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#13
U S T A W A
o zmianie Ustawy o systemie szkolnictwa wyższego

z dnia .. .. 2021 roku


Artykuł 1. Ustawie o systemie szkolnictwa wyższego z dnia 26 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 2 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

"Jako Senat rozumie się zgromadzenie wszystkich pracowników studentów Uniwersytetu Bialeńskiego. Zgromadzenie to jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. W Senacie waga głosu studenta jest równa 1, a waga głosu pracownika naukowego wynosi co najmniej 2 i rośnie o 1 z każdym kolejnym, wyższym stanowiskiem naukowym; stanowiska naukowe i ich porządek hierarchiczny określa Statut Uniwersytetu Bialeńskiego. "

2. Po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"Pracownik naukowy może na czas określony albo nieokreślony zrezygnować z udziału w pracach i głosowaniach Senatu, informując o tym Rektora w miejscu przez niego wyznaczonym. Pracownik naukowy rezygnujący z uprawnień może w każdej chwili wrócić do prac i głosowań Senatu, informując o tym Rektora."

3. Po ust. 2 dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"Student wchodzi w skład Senatu po złożeniu wniosku w miejscu wyznaczonym przez Rektora."

4. Po ust. 2 dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"Rektor może, w drodze postanowienia, wykluczyć pracownika naukowego ze składu Senatu, gdy ten nie weźmie udziału w 3 głosowaniach z rzędu, 6 w ciągu roku lub ze względu na nieusprawiedliwioną nieobecność trwającą co najmniej 14 dni. Wykluczony pracownik może złożyć wniosek o przywrócenie do grona Senatu po upływie 14 dni od wydania postanowienia przez Rektora. Takiego wniosku nie można odrzucić."


Artykuł 2.

1. Z wejściem ustawy w życie, obecni studenci tracą prawo do zasiadania w Senacie.
2. Nieobecność pracowników liczyć można od dnia wejścia ustawy w życie.
3. Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Uznałem że łatwiej będzie jak każdy się wpisze od nowa. Jest możliwość rezygnacji i swobodnego powrotu do grona Senatu. Waga głosów jest ustawowo określona tak, żeby nie trzeba teraz było wprowadzać zmiany do statutu albo zmieniać ustawy, gdy zmienią się stanowiska (mało prawdopodobne, ale po co sobie mieszać?). Wykluczanie pracowników z Senatu przez Rektora jest fakultatywne i uwzględnia parę, moim zdaniem sensownych, wariantów. Dodałem drobną sankcję za niewykonywanie obowiązków w postaci 14-dniowej karencji.
(—) Salvador Estela Sonnero
#14
Dziękuję bardzo. Chciałbym zgłosić autopoprawkę w postaci projektu zaproponowanego przez Kulegę Sonnero.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#15
Najmocniej przepraszam, ale projekt pisałem przed pierwszą kawą, dlatego były tam pewne nieścisłości, stąd edycja postu. Nie ma zmian merytorycznych, ale proponuję przejrzeć jeszcze raz. Mam jeszcze dwie uwagi. Czy chcemy regulować kwestie takie jak powrót do Senatu i możliwość głosowania po zarządzonym już głosowaniu? Wspominałem też wcześniej o problemie jak rozwiązywać wątpliwości w stosowaniu ustawy. Zostawiamy to dla Rady Republiki tj. nie wprowadzamy dodatkowego przepisu, czy po prostu decydować będzie Rektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta?
(—) Salvador Estela Sonnero
#16
Rado Republiki, Ty się tym zajmij.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#17
Mam wrażenie, że jednak moje legislacyjne zacięcie zaczyna być denerwujące, dlatego odpuszczam. Można się powoli zabierać za głosowanie.
(—) Salvador Estela Sonnero
#18
(18-12-2021 11:22)Salvador Estela Sonnero napisał(a): Mam wrażenie, że jednak moje legislacyjne zacięcie zaczyna być denerwujące
Nie, nie, jeśli tylko na Pan czas i chęci, to proszę się czepiać. Wszystkim zależy w końcu na porządnych ustawach. Wink
#19
W takim razie przedstawiam warianty:

Cytat: Po ust. 2 dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
" Osoba, która dołączyła do grona Senatu po zarządzeniu głosowania nie może brać udziału w tym głosowaniu."

Cytat: Po ust. 2 dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
" Osoba, która dołączyła do grona Senatu po zarządzeniu głosowania może brać udział w tym głosowaniu, o ile wyznaczony termin na głosowanie nie upłynął."

Cytat: Po ust. 2 dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
" Osoba, która dołączyła do grona Senatu po zarządzeniu głosowania może brać udział w tym głosowaniu, dopóki nie zostanie one zakończone i podsumowane przez Rektora."

Cytat: Po ust. 2 dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
" Osoba, która dołączyła do grona Senatu po zarządzeniu głosowania może brać udział w tym głosowaniu, pod warunkiem że uzyska na to zgodę Rektora."

Między 2gim i 3cim różnica jest taka, że w 2 trzeba się zmieścić co do minuty w czasie wyznaczonym, a w 3 można głosować dopóki Rektor tego oficjalnie "nie klepnie".
(—) Salvador Estela Sonnero
#20
Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do powyższych uwag proponuję potraktować je jako poprawki, a jeśli nie to pod wieczór zgłoszę je jako autopoprawkę. Jednocześnie proszę Kulegę Przewodniczącego, aby przedłużyć debatę do jutra, do godzin wieczornych.

A kuledze Sonnero dziękuję za to legislacyjne zacięcie. Mam nadzieję, że będziemy mogli z niego korzystać w przyszłości zarówno w Zgromadzeniu, jak i w Radzie Republiki.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości